برنامه های آموزشی سه سال گذشته نوروززمین :

دوره‌های آموزش سخنوری به زبان انگلیسی توسط باشگاه بین‌المللی توست ماستر

کلاس‌های آموزش ادبیات، سعدی و حافظ و فردوسی

کلاس‌های آموزش خوشنویسی فارسی

کلاس‌های آموزش آواز

کلاس‌های آموزش پیانو

تمرین تئاتر

کلاس‌های عکاسی

کلاس‌های تدوین فیلم

کلاس‌های آموزش زبان  انگلیسی

کلاس های یوگا

برنامه های آموزشی جاری: