[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نام کتاب نام نویسنده نام مترجم آخرین تاریخ نشر کتاب نام انتشارات تعداد جلد موجودی قیمت دلاری
1 ای‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ع‍ر: ش‍ش‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ از  / ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌ (ذوال‍ق‍در)، ه‍م‍ا م‍ت‍ی‍ن‌رزم‌. خ‍ورخ‍ه‌ ل‍وئ‍ی‍س‌ ب‍ورخ‍س‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌ (ذوال‍ق‍در)، ه‍م‍ا م‍ت‍ی‍ن‌رزم‌. 1388 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫، ۱۳۸۱.‬ 2 6.3
2 نگاه دوم : روایتی دیگر از سرگذشت و اندیشه‌های شیخ فضل‌الله نوری/ شمس‌الدین تندریکا ؛ به اهتمام مجتبی شکوری 1385 قم: عقل سرخ، ۱۳۸۵. 2 3.375
3  ایوان تورگنیف‏‫  عبدالرحمان رزندی.‬ 1387 تهران‏‫: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‬‏‫، ۱۳۹۵.‬ 9.45
4 ارزش‌ م‍ی‍راث‌ ص‍وف‍ی‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ک‍وب‌. 1387 تهران : امیر کبیر‏‫، ۱۳۵۶.‬ 4 7.2
5 ن‍ظام‌ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌: گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ (س‍ی‍ر ال‍م‍ل‍وک‌) خ‍واج‍ه‌ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌ طوس‍ی‌؛ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق‌ 1384 ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌، ۱۳۷۵. 10.5
6 ت‍اری‍خ‌ در ت‍رازو: درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍ری‌ و ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اری‌ / ‌. ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ک‍وب 1383 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۹۲.‬‬‬ 3 12
7 دندان‌ها [ نمایشنامه ] تینا هاو  بهرنگ رجبی 1388 تهران: نیلا‏‫‏، ۱۳۸۸.‬ 1.125
8 عناصر پنجگانه در روانشناسی انسان: چوب، آتش، خاک، فلز و آب پاملا فرگوسون لیلی مهدوی راد 1383 تهران: ثالث‏‫، ‏‫۱۳۸۳.‬‬ 6.6
9 ردآبی: مجموعه شعر فرهاد عابدینی 1388 تهران: امرود‏‫، ۱۳۸۸.‬ 2 5.625
10 ‏‫‭In silence  Pooneh Nedai  Kambiz Parsai. 1388 تهران: امرود‏‫، ۱۳۸۸‬‏‫= ۲۰۰۹م. 0
11 ت‍ن‍اس‍ب‌ ان‍دام‌ خ‍ود را ح‍ف‍ظ ک‍ن‍ی‍د ت‍ا ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌ ب‍م‍ان‍ی‍د ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ک‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍رزی‍ک‌؛ س‍ی‍اوش‌ ام‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: ث‍ال‍ث‌، ۱۳۸۲. 2.55
12 براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز حمیدرضا شاکرین 1386 تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۵. 2 7.425
13 زمان گمشده ژاک پره‌ور مریم رییس‌دانا. 1387 تهران: نگاه‏‫، ۱۳۸۷.‬ 9.45
14 دفترهای سبز: مجموعه اشعار و نثرهای شاعرانه دکتر علی شریعتی محمد رضا حاج بابایی 1386 تهران: نگاه امروز۱۳xx 9.45
15 درخت و برگ(داستان تخیلی) جی.آر.آر.تالکین مراد فرهادپور 1388 تهران : طرح نو‏‫، ۱۳۷۷.‬ 2 8.55
16 روش‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ زی‍س‍ت‍ن‌ س‍ی‍ن‍دی‌ ه‍ی‍ن‍ز ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ح‍اج‍ی‍ان 1388 ه‍م‍دان‌: ه‍ان‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ 0
17 ‏‫۱۰ کار احمقانه که زندگی مردها را خراب می‌کند!‬ لورا شلزینگر  شهروز فرهنگ‌بیگوند 1388 ‏‫تهران‬‏‫: استاندارد‬‏‫‬ ، ۱۳۸۸.‬ 6.75
18 به سوی طلا ‏‫ جان‌سی. مکسول‏‫ 1388 ‏‫تهران‏‫: سپید‏‫: ابوعطا‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 2 7.875
19 فردوسی و سنت نوآوری در حماسه‌سرایی (مباحثی از ادبیات تطبیقی) محمود عبادیان 1387 تهران: مروارید‏‫، ۱۳۸۷.‬‬ 11.7
20 ک‍لای‍م‍ک‍س‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ طبقه‌بندی شده اصطلاحات و ضرب‌المثلها (رایج در مکالمات روزمره) اح‍م‍د س‍اک‍ی‌‌ل‍رس‍ت‍ان‍ی 1386 ت‍ه‍ران‌: عصر گویش‏‫، ۱۳۸۶.‬ 7.2
21 م‍ع‍م‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ف‍رن‍ان‍دو س‍اوات‍ر م‍ی‍ن‍ا اع‍ظام‍ی 1386 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار‏‫، ۱۳۸۴.‬ 7.875
22 ب‍م‌ ش‍ه‍ر پ‍رت‍ق‍ال‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از س‍وگ‌ س‍روده‌ه‍ا و س‍وگ‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا در ان‍دون‌ زل‍زل‍ه‌ی‌ ب‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ م‍اه‌ن‍وش‍ت‌ 1383 ت‍ه‍ران‌: ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۸۳. 6
23 تاج سر کرانه: روایتی داستانی از زندگی و مبارزه . رییس‌علی دلواری/ محمد ولی‌زاده 1388 تهران: آیینه‌جنوب‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬ 3 4.95
24 دوردست‌های نزدیک ( دستیابی به آرزوها با بهره‌گیری از قدرت شگرف درون )  ویدا هوشیار 1388 شیراز: داستان‌سرا‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 4.05
25 در توفان گل سرخ  اینگه‌بورگ باخمن  فواد نظیری. 1388 تهران‏‫‏: ثالث‬‏‫‏، ۱۳۸۸. ‬‬ 3 10.125
26 زیرگذر ع. ص.‌خیاط 1387 تهران: ناهید، ‏‫‏۱۳۸۷. 5.625
27 مفهوم‌الشرک و سمات‌المشرکین: دراسه‌قرآنیه عباس‌ الافضل‌الکریمی‌الحسینی 1387 قم: مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، ۱۳۸۷= ۱۴۲۹ق. 0
28 برهوت کاهی‌رنگ. مینو نصرت 1387 تهران: ثالث، ‏‫۱۳۸۷.‬ 3 8.55
29 باقی مانده‌ی وطنم: شعر عراق معاصر ویراستار صادق محمد … و دیگران فریده حسن‌زاده (مصطفوی) 1388 تهران : نگاه، ‏‫‏۱۳۸۸. 9
30 ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ رب‍ه‌ک‍ا/ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌ ‌ راب‍رت‌ ای‌. ش‍روود، ج‍ون‌ ه‍ری‍س‍ون ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌ 1381 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار، ۱۳۸۱. 3.9
31 درب‍اره‌‌ی ک‍ارگ‍ردان‍ی ه‍رول‍د ک‍ل‍رم‍ن م‍ن‍وچ‍ه‍ر خ‍اک‍س‍ار‌ه‍رس‍ی‍ن‍ی‌ 1387 ت‍ه‍ران‌ : اف‍راز‏‫، ۱۳۸۶.‬ 11.025
32 ب‍ی‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی س‍ی‍دن‍ی‌ ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌ ‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ف‍رام‍رزی‌ 1381 ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۱. 3.6
33 ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ م‍خ‍م‍ص‍ه‌ (ال‍ت‍ه‍اب‌) =‎Heat‬ م‍ای‍ک‍ل‌ م‍ان م‍ه‍دی‌ ارج‍م‍ن‍د 1381 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار، ۱۳۸۱. 3.6
34 ج‍ن‍گ‍ل‌ واژگ‍ون‌ [داس‍ت‍ان‌ ب‍ل‍ن‍د] ج‍ی‌.دی‌.س‍ل‍ی‍ن‍ج‍ر ب‍اب‍ک‌ ت‍ب‍رای‍ی‌، س‍ح‍ر س‍اع‍ی‌ 1387 ت‍ه‍ران‌ : ن‍ی‍لا‏‫، ۱۳۸۵.‬ 3.6
35 مبانی تاریخ پارتی : پژوهش تاریخی کلاوس شیمپن شاهرخ راعی.مصطفی زمانی‌نیا 1386 ‏‫تهران‬‏‫: کتاب سیامک‬‏‫، ۱۳۸۶.‬ 5.625
36 م‍اه‌ن‍گ‍ار ج‍واد ج‍زی‍ن‍ی‌ 1375 ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۳۷۵. 0.6
37 نغمه‌ی غمگین و داستان‌های دیگر  جی. دی. سلینجر امیر امجد، بابک تبرایی 1388 نیلا 6.75
38 ش‍ای‍د ن‍ج‍ات‌ ب‍ی‍اب‍ی‍م س‍ام‍وئ‍ل‌ گ‍وس‍ی‍ان‌ آن‍دران‍ی‍ک‌ خ‍چ‍وم‍ی‍ان‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا، ۱۳۸۱. 1.5
39 ش‍ک‍ار روب‍اه‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌] ج‍ووان‍ی‌ ورگ‍ا م‍ه‍دی‌ ف‍ت‍وح‍ی‌ 1383 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا، ۱۳۸۳. 1.5
40 عرفان گنوستیسیزم-میستی سیزم (بخش دوم) ‍جلال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی 1386 ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار 27.625
40 عرفان گنوستیسیزم-میستی سیزم (بخش چهارم) ودنتا ‍جلال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی 1386 ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار 21.8875
40 ع‍رف‍ان بودیسم و جنسیسم 1386 ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار‏‫‬‭-۱۳۷۲ ، 40.375
41 مجموعه اشعار منوچهر آتشی / [شاعر منوچهر آتشی]. 1386 تهران : نگاه‏‫ ، ۱۳۸۶.‬ 2 180
42 شعر معاصر فرانسه( نیمه‌ی دوم قرن بیستم) ایوبون فوا…[ و دیگران] گروه مترجمان نادر نادرپور…[ و دیگران] ؛ زیرنظر محمدعلی سپانلو 1384 تهران : ثالث، ‏‫۱۳۹۵.‬ 42
43 م‍ن‌ و ب‍رادرم‌  م‍ح‍م‍ود طل‍وع‍ی‌ 1376 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۷۵.‬ 7.56
44 دان ناردو مهدی حقیقت‌خواه 1387 تهران: ققنوس‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۷.‬ 16.15
45 گ‍ی‍اه‍ان‌ م‍ع‍طر داروی‍ی‌ و آشپزی: راهنمای گیاهان دارویی ‌ ‌ت‍ال‍ی‍ف رق‍ی‍ه‌ ب‍اق‍رزاده‌اک‍ب‍ری 1387 ت‍ه‍ران‌ : ب‍ه‌‌آف‍ری‍ن‌‏‫، ۱۳۸۷.‬‬ 16.7875
46 کوهنامه‌ی فردوسی: اسطوره‌ی کوهنوردان ایران کهن پژوهش و گزینش داوود محمدی‌فر 1388 تهران:آمه: سبزان‏‫، ۱۳۸۸.‬ 14.875
47 به دنبال ژاندارک ژان میشل دککر فرگون بیتا شمسینی/ تصویرگر: موریس پومیه 1386 تهران: ققنوس‏‫، ۱۳۸۶.‬ 10.625
48 به دنبال داروین ژان – باپتیست دوپانافیو بیتا شمسینی/تصویرگر: ونسان دپلانش 1386 تهران: ققنوس‏‫، ۱۳۸۶.‏‬ 10.625
49 پریانه‌ها: بر اساس نسخه‌های عربی براهیم اقلیدی 1386 تهران: مرکز، ۱۳۸۵. 20.4
50 منظومه‌هایی برای خلیج [فارس] جعفر حمیدی 1388 ‏‫تهران‬‏‫ : لیان‬‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.‬‬‬ 2.7
51 خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ (روی‍ک‍رد ح‍ق‍وق‍ی‌ – روان‌‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌)  ری‍چ‍ارد ای‌. ب‍رم‍ن‌…[و دی‍گ‍ران‌] م‍ح‍م‍د ق‍ل‍ی‌‌پ‍ور 1384 م‍ش‍ه‍د: م‍رن‍دی‍ز، ۱۳۸۴. 4.5
52 از دول‍ت‌ ع‍ش‍ق  ک‍ات‍ری‍ن‌ پ‍ان‍در گ‍ی‍ت‍ی‌ خ‍وش‍دل‌ 1388 ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‏‫‏‏، ۱۳۷۶.‬ 4.5
53 تحلیل رفتار متقابل برای پدرها و مادرها: “برای فرزندان‌تان چه برنامه‌ای دارید؟ موریل جیمز رضا سیفی، کیارا مرتضوی 1388 تهران: فراروان‏‫، ۱۳۸۸.‭‬ 5.625
54 خورشید خاندان اسکورتا  لورن گوده ستاره عسگری 1386 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۶.‬‬ 3 7.2
55 سوپ جوجه برای روح پدران جک کانفیلد ترجمه گیسو ناصری 1386 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۶.‮ 8.1
56 راز گ‍ل‌ س‍رخ‌: ن‍ق‍د و گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌. 1379 ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌‏‫، ۱۳۷۹.‬‏‬ 6 9.6
57 ک‍ال‍ب‍دش‍ک‍اف‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌: ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ع‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌  گ‍روه‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ داری‍وش‌ م‍ب‍ص‍ر 1380 ت‍ه‍ران‌: ک‍وی‍ر، ۱۳۸۰. 12.32
58 سرطان علل بروز و چگونگی پیشگیری پرویز قدیریان 2007 تهران : فردوس‏‫، ۱۳۹۱.‬ 0
59 جن در کلام بزرگان به ضمیمه چشم زخم و تب احضار روح/  محمد رحمتی‌شهرضا، صادق بزرگر [ تصحیح: برزگر] 1387 قم: صبح پیروزی‏‫، ۱۳۸۵.‬ 6.75
60 م‍اداگ‍اس‍ک‍ار [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌] اح‍س‍ان‌ ن‍وروزی 1388 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا، ۱۳۸۱. 1.125
61 ناصرو ف‍ردی‍ن‌ : گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ رض‍ا ک‍ی‍ان‍ی‍ان‌ ب‍ا ن‍اص‍ر م‍ل‍ک‌ م‍طی‍ع‍ی‌ و م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍ردی‍ن‌ / [رض‍ا ک‍ی‍ان‍ی‍ان‌]. 1386 ت‍ه‍ران‌ : م‍ش‍ک‍ی‌‏‫ ، ۱۳۸۵.‬ 3.15
62 داستان زرتشت: رمان زندگی زرتشت  مهدی مرعشی 2011 تهران: آموت‏‫‏، ۱۳۸۹.‬ 0
63 آوازها و مقامه‌ها حسین رسائل 1388 تهران: مشکی‏‫، ۱۳۸۸.‮‬ 4.95
64 سفر تنهایی هادی غلام‌دوست 1386 تهران: نگاه، ۱۳۸۶. 25.5
65 چشم‌اندازهای جهانی  آنتونی گیدنز محمد‌رضا جلائی‌پور 1388 تهران: طرح نو‏‫، ۱۳۸۸.‬ 7.2
66 درباره آکویناس جان اینگلیس بهنام اکبری 1388 تهران:حکمت‏‫، ۱۴۳۰ق.‬‏‫= ۱۳۸۸.‬‬‬ 7.2
67 دی‍ن‍ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی م‍ی‍چ‍ی‍ک‍و ی‍وس‍ا ح‍س‍ن‌ اف‍ش‍ار 1382 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫‏‏، ۱۳۸۲. 2 5.55
68 ش‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ راه‌راه‌ و ث‍ان‍ی‍ه‌ه‍ای‌ س‍رب‍ی‌  ل‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ره‍ادپ‍ور 1383 ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۳. 6
69 مرگ بازی پ‍درام‌ رض‍ای‍ی‌زاده 1387 ت‍ه‍ران‌: چشمه، ۱۳۸۶. 2 3.375
70 هوش عاطفی در محیط کار: (بهداشت روانی کار) اصغر نوری‌امام‌زاده‌ای اصغر نوری‌امام‌زاده‌ای 1388 اصفهان: نوشته‏‫، ۱۳۸۸.‬ 10.8
71 دلاور‌ ای‍رل‍ن‍دی‌ م‍ورگ‍ان‌ لای‌ وی‍لای‍ن‌ م‍ری‍م‌ ح‍اج‌م‍ه‍دی 1384 ت‍ه‍ران‌ : زوار ، ۱۳۸۴. 23.52
72 روز ج‍غ‍د  ل‍ئ‍ون‍اردو ش‍اش‍ا آزاده‌ آل‌م‍ح‍م‍د 1382 ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۲. 3
73 امیل: رس‍ال‍ه‌ای‌ در ب‍اب‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ژان‌‌ژاک‌ روس‍و غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زی‍رک‌زاده‌ 1388 ناهید 16.2
74 اوه‍ام‌ ری‍چ‍ارد ب‍اخ‌  ت‍رج‍م‍ه‌ س‍پ‍ی‍ده‌ ع‍ن‍دل‍ی‍ب‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ه‍رم‍زری‍اح‍ی 1384 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫‏، ۱۳۸۰. 4.5
75 صادق هدایت و هراس از مرگ: بوف کور، تاریخ فرهنگی و اسطوره‌کشی، ساخت‌شکنی روان‌تحلیلگرانه‌ی بوف کور محمد صنعتی 1388 تهران : نشر مرکز‏‫ ، ۱۳۸۵.‬ 33.15
76 ح‍رف‌ زی‍ادی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ ی‍زدان‌ س‍ل‍ح‍ش‍ور، م‍ه‍ری‌ ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ رئ‍ی‍س‍ی‌ م‍س‍ع‍ود اح‍م‍دی‌ 1383 ت‍ه‍ران‌: ه‍م‍راه‌، ۱۳۸۳. 2 7.2
77 م‍ث‍ل‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ش‍ان‌: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‍ور ‍مص‍طف‍ی‌ رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر روداب‍ه‌ خ‍ائ‍ف‌ 1386 ت‍ه‍ران‌ : م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍ه‍ت‍اب‌، ۱۳۸۴. 4.725
78 دس‍ت‍ک‍ش‌ ق‍رم‍ز س‍پ‍ی‍ده‌ ش‍ام‍ل‍و 1388 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: نشر م‍رک‍ز‬‏‫، ۱۳۸۰.‬‬ 4.275
79 معجزه‌ی عشق… ن‍س‍ری‍ن‌ ث‍ام‍ن‍ی‌ 1388 ت‍ه‍ران‌: علم‏‫، ۱۳۸۸.‬‬‬ 31.875
80 درباره نمایش  ژان‌پل سارتر ابوالحسن نجفی 1387 تهران: نیلوفر‏‫، ۱۳۸۷.‬ 7 7.875
81 مبانی زبان‌شناسی متن پرویز البرزی 1386 تهران: امیرکبیر‏‫، ۱۳۹۲.‬ 7.875
82 اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ واق‍ع‍ی‌[کتاب گویا] م‍ح‍م‍د ت‍ی‍ج‍ان‍ی‌ س‍م‍اوی‌ عباسعلی براتی ؛ گوینده لیلا عسکری 1388 تهران: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، ۱۳۷۹ 9.9
83 ه‍ن‍ر س‍ی‍ر و س‍ف‍ر آل‍ن‌ دوب‍ات‍ن گ‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی 1387 ت‍ه‍ران‌ : ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫، ۱۳۸۵.‏‬ 10.8
84 ت‍ص‍وی‍ری‌ از م‍ن‌ ک‍ن‍ار رادی‍ات‍ور ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍وب‍ن‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ب‍ش‍ی‍ری‌ راد 1384 ت‍ه‍ران‌: اج‍ت‍م‍اع‌، ۱۳۸۴. 4.8
85 آشفته‌حالان بیداربخت غلامحسین ساعدی. 1388 تهران: نگاه‏‫، ۱۳۸۸.‬ 10.125
86 بیژن و منیژه جعفر مدرس‌صادقی. 1387 تهران: نشر مرکز‏‫، ۱۳۸۷.‬ 6.3
87 ع‍ذاب‌ وج‍دان‌  آل‍ب‍ا دسس‌پ‍دس‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍رزان‍ه 1387 ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫‏‏، ۱۳۸۰. 27.625
88 اندیشه هابز ریچارد تاک حسین بشیریه 1387 تهران: فرهنگ جاوید‏‫، ۱۳۹۴.‬ 7.875
89 ‍ودی‍اری‌ خ‍ان‍م‌ه‍ا در ح‍ف‍ظ ج‍وان‍ی‌ و ش‍اداب‍ی‌ ب‍ا ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ ن‍ی‍از ب‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ و دارو س‍وزان‌ لارک‌ ‌ م‍ل‍ک‌‌ن‍اص‍ر ن‍وب‍ان‌. 1377 ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌‏‫، ۱۳۷۱.‬ 13.5
90 کبوتر و قلب سنگی رضا رییسی 1381 هشتگرد: سرو سیمین‏‫، ۱۳۹۵.‬ 3.6
91 ب‍ازاری‍اب‍ی‌ از طری‍ق‌ “وب‌” ج‍ان‍ی‍س‌ام‌. ک‍ی‍ن‍گ‌، پ‍ل‌ ن‍ای‍ت‌، ج‍ی‍م‍زاچ‌. م‍ی‍س‍ن م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ گ‍وه‍ری‍ان‌ 1388 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۲.‬ 11.25
92 م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ن‍گ‍رش‌ ک‍ارب‍ردی‌)‏‫ تالیف ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍‍ه‌ دع‍ائ‍ی 1386 ‏‫ویراست ۲.‬ 6.75
93 دک‍ارت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ او  ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍م‌ م‍ج‍ت‍ه‍دی 1387 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۲.‬ 6.75
94 ایدئولوژی نولیبرال گروه نویسندگان ؛ گردآوری و ترجمه پرویز صداقت گردآوری و ترجمه پرویز صداقت 1388 تهران‏‫‏: نگاه‬‏‫‏، ۱۳۸۸.‬ 9
95 چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ پ‍ن‍ی‍ر م‍را ج‍ا ب‍ه‌ ج‍ا ک‍رد؟ اس‍پ‍ن‍س‍ر ج‍ان‍س‍ون گ‍ی‍س‍و پ‍ارس‍ای 1387 ت‍ه‍ران‌ : اکباتان: دبیر‏‫، ۱۳۸۷.‬ 2 2.475
96 م‍ی‍ان‌ اش‍ب‍اح‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]  ح‍م‍ی‍د ام‍ج‍د 1376 ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌، ۱۳۷۶. 2.4
97 ک‍ش‍ورگ‍ش‍ای‍ان‌ ق‍اج‍ار: ت‍اری‍خ‌ ب‍ه‌روای‍ت‌ طن‍ز  ای‍رج‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌‌ک‍رم‍ان‍ی 1387 ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌‏‫، ۱۳۷۳. 9
98 ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍ن‍وش‍ت‍ه‌ “ض‍ج‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍س‍وار ع‍اص‍ی‌” ‌ ام‍ی‍ن‌ س‍ع‍د ع‍ل‍ی‍زاده 1382 ت‍ه‍ران‌: ق‍ص‍ی‍ده‌س‍را، ۱۳۸۲. 4.05
99 سبک‌ترین مارلبروی هستی: مجموعه داستان کوتاه نیلوفر عاکفیان 1388 تهران: افراز‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 4.5
100 رس‍م‌ ش‍وری‍دگ‍ی‌ گ‍ردآوری‌ اف‍را ان‍ت‍ظاری‌ 1383 ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌، ۱۳۸۳. 5.25
101 بررسی طنز در بوستان  محمدعلی علومی 1387 تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی‏‫، ۱۳۸۷.‬ 3.375
102 وقتی که برف می‌بارد علیرضا بهرامی 1388 تهران: امرود‏‫، ۱۳۸۸.‭‬ 3.375
103 الا تی تی مهدی اخوان‌لنگرودی 1387 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۷.‬ 6.3
104 همسایگان درد: درآمدی به گفتمان اجتماعی در شعر و اندیشه‌ی سعدی، حافظ، فرخی‌یزدی، نیما، شاملو، اخوان، فروغ محمد قراگوزلو 1386 ‏‫تهران‬‏‫: نگاه‬‏‫، ۱۳۸۶.‬ 10.125
105 ش‍ق‍ای‍ق‌ ش‍ی‍م‍ا س‍ب‍ح‍ان‍ی 1384 ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۴. 6.75
106 ‏‫ق‍ح‍ط خ‍ورش‍ی‍د‏‫:گزینه غزلیات و رباعیات مولانا جلال‌الدین بلخی‌رومی(متن دوزبانه در قلمرو ادبیات تطبیقی)/ [ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د م‍ول‍وی‌]‏‫؛با ت‍رج‍م‍ه‌ انگلیسی غزلیات رینولد الن‌ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌؛ و ترجمه انگلیسی رباعیات به قلم زارا هوشمند؛ به کوشش مجید روشنگر. 1384 ت‍ه‍ران‌: م‍رواری‍د، ۱۳۸۴. 8.7
107 ش‍ازده‌ اح‍ت‍ج‍اب‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ گ‍ل‍ش‍ی‍ری 1384 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫، ۱۳۸۱.‬ 5.4
108 تاریخ علم برای نوجوانان علم در بین النهرین ترجمه و تاليف ؛ ويرايش علمی عسكر بهرامی، يونس كرامتی. 1387 تهران: محراب قلم‏‫، ۱۳۸۹‬‬.‬‬ 4.5
109 میگرن و انواع سردردها /کلینیک  تالیف و ترجمه علیرضا منجمی ؛ [ برای انجمن پزشکی بریتانیا، سایت پزشکی مایو 1387 تهران: آزادمهر: سلیس‏‫، ۱۳۹۱.‬ 2 3.15
110 ت‍قصیر م‍ن‌ ن‍ب‍ود: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)  م‍ری‍م‌ ح‍ی‍درزاده‌ 1384 ت‍ه‍ران‌: پ‍روی‍ن‌‏‫، ۱۳۸۲.‬ 2 7.5
111 به مادربزرگی فوق العاده استثنایی  گردآوری هلن اکسلی  نسرین تولایی 1385 .-تهران: ثالث، ۱۳۸۵. 4.5
112 خوش‌بینی آموخته شده مارتین سلیگمن ترجمه و تلخیص رامین کریمی ، الهام‌سادات‌ افراز 1388 تهران: بهار سبز‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬‬ 5.625
113 پ‍ی‍روزی‌ ف‍ک‍ر  اورای‍زن‌‌اس‍وت‌ م‍ادرن‌ رض‍ا س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌. 1385 ت‍ه‍ران‌ : ن‍گ‍اه‌ ‏‫، ۱۳۸۵.‏‬‏‬‏‬ 5.4
114 ح‍دی‍ث‌ ب‍ی‌ق‍راری‌ م‍اه‍ان‌  اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و 1387 [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ۱۳۸۰. 3.15
115 ح‍ک‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ده‍خ‍دا: گ‍زی‍ده‌ ح‍ک‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ از ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍اخ‍واه‌ 1384 ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌، ۱۳۷۷. 5.4
116 بازی: مهندسی یک رمان  قاسم کشکولی. 1388 تهران: ثالث‏‫،۱۳۸۸.‬ 4.5
117 م‍ی‍م‌: خ‍واب‍ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍اره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ع‍ل‍ی‌م‍راد ف‍دای‍ی‌ن‍ی‍ا. 1385 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۵.‬ 4.5
118 بهار پشت در است (مجموعه شعر) لی‌لا افشاری. 1388 تهران: ثالث‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬ 2 3.6
119 سفرنامه مهندس عبدالله به کوشش سیروس آرین‌پور. 1389 تهران: کندوکاو‏‫، ۱۳۸۹.‬ 9
120 ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وزه‌ای‌ ب‍ازن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ آرن‍وت‌  رض‍وان‌ دزف‍ول‍ی‌. 1386 ت‍ه‍ران‌: اف‍ق‌، ۱۳۸۹. 27
121 ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ف‍ردوس‍ی‌/ ؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ن‍اه‍ی‍د ک‍اظم‍ی‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ 1384 ‏‫ت‍ه‍ران‌ ‬‏‫: ق‍ق‍ن‍وس‌ ‬‏‫، ۱۳۸۴.‬‬ 1 1 14
122 م‍ث‍ن‍وی‌ طاق‍دی‍س‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌ ح‍اج‌م‍لااح‍م‍د ف‍اض‍ل‌ن‍راق‍ی ح‍اج‌م‍لااح‍م‍د ف‍اض‍ل‌ن‍راق‍ی‌‌/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی 1386 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۶۲. 1 1 24.225
123 ن‍ان‌ و ش‍راب‌ و ق‍ص‍ی‍ده‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د ده‍ه‌ ش‍ص‍ت‌ و ه‍ف‍ت‍اد ع‍ل‍ی‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ 1381 ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌، ۱۳۸۱. 1 1 12.6
124 تاریخ ایرانیان دوره باستانی آرتور ژوزف دوگوبینو ابوتراب خواجه نوریان. 1387 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۷.‬ 19.125
125 اژدهایان دلتورا  امیلی رودا محبوبه نجف‌خانی. 1387 ‏‫تهران‬: قدیانی، کتابهای بنفشه‏‫، ۱۳۹۳.‬ 41.65
126 خ‍دای‌ چ‍ی‍زه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ آرون‍دات‍ی‌ روی‌ گ‍ی‍ت‍ا گ‍رگ‍ان‍ی 1387 ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ‏‫، ۱۳۸۳.‬ 35.0625
127 رام‍س‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ژاک‌ ن‍اه‍ی‍د ف‍روغ‍ان‌. 1387 ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫، -۱۳۸۱‬ 34
128 ب‍اب‍ان‍ظر: خ‍اطرات‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ن‍ظرن‍ژاد/ مصاحبه حسین بیضایی؛ ت‍دوی‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ رح‍ی‍م‍ی‌؛ [ برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت. 1388 ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر ‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 0
129 قصه‌های سرزمین اش‍ب‍اح‌  دارن‌شان سوده‌کریمی. 1388 تهران: قدیانی‏‫،‌ ۱۳۹۴‏- 4 128.35
130 در جستجوی دلتورا امیلی رودا محبوبه نجف‌خانی 1388 ‏‫تهران‬: قدیانی، کتابهای بنفشه‏‫، ۱۳۹۳.‬ 0
131 ن‍ق‍اب‌ اح‍م‍د ان‍ت‍ظارخ‍ی‍ر 1383 ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌، ۱۳۸۳. 18.2
132 مخلوق فیروز زنوزی‌جلالی. 1386 تهران: نشر علم‏‫، ۱۳۸۶.‬ 24.8625
133 نغمه‌های جاودانه/  فخری سکالش‌فر (یلدا) [صحیح: سگالش‌فر]. 1386 تهران: پرنیان‏‫، ۱۳۸۶.‬ 72
134 داستان‌های واقعی از زندگی آمریکایی پل استر مهسا ملک‌مرزبان. 1387 تهران: افق‏‫،‫۱۳۹۱.‬‬ 51
135 ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍رزان‌ ف‍ارس‍ی‌ – ع‍رب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍م‍ی‍د طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌. 1387 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫، ۱۳۸۶.‬ 42.75
136 مهره‌ی مهر پوران فرخزاد. 1386 تهران: نگاه، ۱۳۸۵. 29.75
137 ایران در دوره سلطنت قاجار : قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهارهم علی‌اصغر شمیم. 1387 تهران: بهزاد‏‫، ۱۳۸۷.‬ 2 36.125
138 زن‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌  اح‍م‍د پ‍ی‍ران‍ی‌. 1387 [ویراست ۲]. 0
139 کلیات نظامی‌گنجوی / نظامی‌گنجوی ؛ تصحیح حسن وحید‌دستگردی. 1388 تهران: زوار‏‫‏، ۱۳۸۸‬. 2 1 148
140 ایران، جلوه‌های ناب/ عکسهای داود وکیل‌زاده؛ متن عبدالرضا قریشی‌زاده؛ ترجمه انگلیسی هادی مهرابی. 1388 تهران: میردشتی‏‫، ۱۳۸۸.‬ 1 1 0
141 تخت جمشید یادگار باستان / عکس داود وکیل‌زاده ؛ متن [فارسی] عبدالرضا قریشی‌زاده ؛ ترجمه انگلیسی هادی مهرابی. 1387 تهران: میردشتی‏‫، ۱۳۸۶.‬ 1 2 0
142 یرما ف‍دری‍ک‍و گ‍ارس‍ی‍ال‍ورک‍ا ف‍ان‍وس‌ ب‍ه‍ادرون‍د. 1384 ت‍ه‍ران‌: م‍ی‍ن‍ا ، کتابهای شروین: شب‌گیر‏‫‏، ۱۳۸۴.‬ 1 1 3.6
143 نقش آیت‌الله مجاهد برازجانی در قیام شهید رئیسعلی دلواری ابوالحسن حسینی. 1388 تهران: آئینه جنوب‏‫، ۱۳۸۸.‬ 1 1 3.15
144 منشا دین‏: بررسی و نقد دیدگاهها اکبر حسینی، امیر خواص. 1388 تهران: کانون اندیشه جوان‏‫، ۱۳۸۸.‬ 1 1 5.625
145 گ‍ل‌ ب‍اغ‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار) م‌. آزاد 1378 [ت‍ه‍ران‌]: ع‍ل‍م‍ی‌، ۱۳۷۸. 1 1 0
145 تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن جواد طباطبایی. 1388 تهران: کویر‏‫، ۱۳۸۴.‬‬ 1 1 39.1
146 عروسک‌هایی به رنگ صورتی : مجموعه شعر فرشاد حجتی. 1386 تهران: افراز، ۱۳۸۶. 1 1 2.25
147 سیراب از سراب گیو نصیری 1387 تهران: ثالث‏‫‏، ۱۳۸۷. 4.275
148 انجیل‌های من اریک‌- امانوئل اشمیت قاسم صنعوی 1388 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 5.625
149 نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی وزارت و وزیران در ایران تالیف زهرا شجیعی. 1383 تهران: سخن، ‏‫‏‏ ۱۳ – 4 1 270
150 گ‍ذرگ‍اه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍گ‍ور ام‌. دی‍اک‍ون‍ف  م‍ه‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌خ‍واه‌. 1385 ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫، ۱۳۸۰.‮‬ 2 19.125
151 رمان تاریخی  گئورگ لوکاچ امید مهرگان 1388 تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۸ 46.75
152 نامه‌های جمالزاده در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران سوسن اصیلی 1387 تهران: سخن، ۱۳۸۶. 53.125
153 دل‌ س‍ن‍گ‌ آب‌ ش‍د ع‍ل‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ 1386 ت‍ه‍ران‌: ج‍م‍ه‍وری‌‏‫، ۱۳۸۲.‬ 25.5
154 س‍ی‍ری‌ در ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ دوره پنج جلدی ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ب‍از 1385 ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬‬ 3 184
155 ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ک‌ م‍غ‍ز ب‍زرگ‌: ج‍ه‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ان‍س‍ان‌، خ‍داون‍د ب‍زرگ‌ و م‍ن‌ م‍وری‍س‌ م‍ت‍رل‍ی‍ن‍گ‌ ذب‍ی‍ح‌‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌ 1385 ت‍ه‍ران‌ : ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ‏‫‏، ۱۳۸۴. 27.625
156 خاطرات اشرف پهلوی (متن کامل) اشرف پهلوی 1388 ‏‫تهران‬‏‫: به‌آفرین‬‏‫، ۱۳۸۶.‬‬ 19.7625
157 ارس‍طو و ف‍ن‌ ش‍ع‍ر ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زری‍ن‌ک‍وب‌ 1387 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۷.‬ 3 14.875
158 س‍ف‍ر ب‍ه‌ آرم‍ان‍ش‍ه‍ر (ای‍ک‍اری‌) ات‍ی‍ن‌ ک‍اب‍ه‌ م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌ 1372 ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۷۲. 36.4
159 زم‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آگ‌ب‍رن‌ و ن‍ی‍م‌ک‍وف‌  ا. ح‌. آری‍ان‌پ‍ور 1388 ت‍ه‍ران‌ : گ‍س‍ت‍ره‌ : ن‍گ‍اه‌‏‫، ۱۳۸۰.‬ 2 42.5
160 س‍ورن‍ا: س‍ردار ای‍ران‍ی‌ ک‍ه‌ ک‍راس‍وس‌ را ب‍ه‌ زان‍و درآورد /.  ک‍ری‍م‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌ 1386 ت‍ه‍ران‌: کلبه: دبیر‏‫، ۱۳۸۶.‬ 0
161 مجموعه اشعار فرخی یزدی مهدی اخوت م. ع. سپانلو 1388 تهران : نشر افزون، ‏‫۱۳۹۳.‬ 25.5
162 انسانم آرزوست: (برگزیده و شرح غزلیات مولانا /شمس)/ گزینش، توضیحات، مقدمه و فهرست‌ها از بهاءالدین‌ خرمشاهی. بهاءالدین‌ خرمشاهی 1386 تهران: نگاه‏‫، ۱۳۸۶.‬ 36.125
163 آئ‍ی‍ن‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌/  م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌، ۱۴۲۴ق‌. = ۱۳۸۲. 13.5
164 چون رودخانه روان پاتولو کوئیلو سوسن اردکانی 1388 نگارستان 25.5
165 ینگه دنیا (1) مدار ۴۲  جان دوس پاسوس سعید باستانی 1385 تهران: هاشمی، ۱۳۸۴ 27.625
166 ک‍وروش‌ ک‍ب‍ی‍ر (ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌) اب‍وال‍ک‍لام‌ آزاد محمدابراهیم ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌پ‍اری‍زی‌ 1388 علم 27.625
167 درد س‍ی‍اوش‌‏‫  اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ف‍ص‍ی‍ح‌ 1377 صفی علیشاهی 39.2
168 ‏‫در قلمروی خانان مغول‬‏‫ آنه‌ماری شیمل فرامرز نجد‌سمیعی. 1386 ‏‫تهران‬‏‫: امیرکبیر‬‏‫، ۱۳۸۹.‬ 22.1
169 ح‍ل‍ق‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌: ادب‍ی‍ات‌، ت‍اری‍خ‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ دی‍وی‍د ک‍وزن‍ز ه‍وی  م‍راد ف‍ره‍ادپ‍ور 1385 روشنگران و مطالعات زنان 9
170 مارمولکی که ماه را بلعید  قاسم شکری 1388 تهران: ققنوس‏‫، ۱۳۸۸.‬ 13.05
171 خ‍ف‍ت‍ه‌ در ت‍ن‍گ‍ن‍ا: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ خ‍وان‍ن‍ده‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ف‍ری‍دون‌ ف‍روغ‍ی ‌ ی‍وس‍ف‌ ی‍زدان‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از ت‍ورج‌ ش‍ع‍ب‍ان‍خ‍ان‍ی‌ 1387 ت‍ه‍ران‌: ث‍ال‍ث‌، ۱۳۸۲. 9
172 راز هستی/صفجه ارا: هومن رضوانی،  چاپ ششم روندا بایرن  دل آرا قهرمان 1388 تهران: بهجت، ۱۳۸۶ 10.125
173 دول‍ت‌، ف‍س‍اد و ف‍رص‍ت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: تعامل اندیشه‌ها در اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ی‍وارت‌ ه‍ال‌… و دی‍گ‍ران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ راغ‍ف‍ر 1388 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 13.5
174 مهارتهای ارتباطی کریس کول  محمدرضا آل‌یاسین 1387 تهران: هامون‏‫، ۱۳۸۷.‬‬ 9.675
175 دی‍ن‌ه‍ا و ک‍ی‍ش‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ در دوران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ محمدبن عبدالکریم شهرستانی؛به کوشش م‍ح‍س‍ن‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ 1386 هیرمند 6.6375
176 معاد  غلامحسین ابراهیمی‌دینانی 1382 حکمت 7.5
177 زب‍ان‌ خ‍وراک‍ی‍ه‍ا / . سه جلد غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ج‍زای‍ری‌ 1387 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۵۱ – ۱۳۵۶.‬‬‬‬ 2 29.325
178 زب‍ان‌ خ‍وراک‍ی‍ه‍ا / غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ج‍زای‍ری‌. جلد 1 غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ج‍زای‍ری‌ 1387 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۵۱ – ۱۳۵۶.‬‬‬‬ 2 0
179 زب‍ان‌ خ‍وراک‍ی‍ه‍ا / غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ج‍زای‍ری‌. جلد 2 غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ج‍زای‍ری‌ 1387 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۵۱ – ۱۳۵۶.‬‬‬‬ 5 0
180 رم‍ز ش‍ادی‌ و ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ گ‍ی‍ل‍ورد ه‍اوزر م‍ه‍دی‌ ن‍راق‍ی‌ 1386 امیرکبیر 4.5
181   ت‍اری‍خ‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ری‍و – س‍ارس‍ه‌ ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ اح‍م‍دی‌ 1385 روشنگران و مطالعات زنان 5.625
182 پاسخ به شبهات کلامی دین و نبوت محمدحسن قدر‌دان‌قراملکی 1387 تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‏‫۱۳۸۶ – ‏ 9
183   ب‍ه‍ار: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، م‍ل‍ک‌ال‍ش‍ع‍راء م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍پ‍ان‍ل‍و 1382 طرح نو 7.5
184 ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍اری‍ک‍ی‌: ۱۳ قصه/؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع.  رای‍ن‍رم‍اری‍ا ری‍ل‍ک‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ 1386 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار‬‏‫، ۱۳۸۶.‬ 2 3.6
185 م‍ن‌ در ای‍ن‌ ش‍ع‍ر آف‍اق‌ ش‍وه‍ان‍ی‌ ت‍وی‍ی‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر) آف‍اق‌ ش‍وه‍ان‍ی‌ 1382 ش‍ی‍راز: داس‍ت‍ان‌س‍را، ۱۳۸۲. 2.25
186 چهار‌فصل نادره پیشداد 1387 تهران: باغ نو، ۱۳۸۶. 4.5
187 ق‍وی‌ س‍ف‍ی‍د/  ن‍ق‍اش‌ آ. ک‍وک‍وف‍ک‍ی‍ن‌. ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ دی‍ده‌ بان‌ /ب‍ازن‍وی‍س‌ ال‍ه‍ه‌ ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ 1388 ت‍ه‍ران‌:اف‍ق‌‏‫، ۱۳۸۰.‬ 0.3375
188 ادی‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ف‍اروق‌ ص‍ف‍ی‌زاده‌ 1385 ت‍ه‍ران‌: اوحدی، ۱۳۸۵. 7.7625
189 رفتارها و آفریده‌های فرهنگی و هنری  کاوه احمدی‌علی‌آبادی 1388 ت‍ه‍ران‌: نگاه‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 12.375
190 عروس بیستم( زندگی پرماجرای مهرالنساء ملکه ایرانی هندوستان) ایندو سندارسان  امیرحسین اکبری‌ شالچی 1387 ‏‫تهران‬: روزگار، ‏‫۱۳۸۷.‬ 15.3
191 چوپان کلمات مزدک پنجه‌ای 1387 رشت: فرهنگ ایلیا، ‏‫‏‏۱۳۸۷. 2 3.825
192 چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌ ع‍ش‍ق‌ (ش‍دن‌)/ . 1383 فراوران 4.32
193 ع‍ش‍ق‌ اول‌/ ش‍ع‍ره‍ای‌ ع‍ل‍ی‌رض‍ا پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌ 1385 رش‍ت‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ل‍ی‍ا، ۱۳۸۳. 2.475
194 چرا مریخ و ونوس با هم برخورد می‌کنند؟ : روابط زناشویی خود را با دانستن اینکه چطور مردان و زنان به نوعی متفاوت با استرس برخورد می‌کنند بهبود بخشید / نوشته‌ ؛ ترجمه . جان گری مریم رشیدی‌مهرآبادی 1388 تهران: روشا‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 11.25
195 دو زن‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ م‍س‍ع‍ود اح‍م‍دی‌ ب‍ا آی‍دا س‍رک‍ی‍س‍ی‍ان‌ (ش‍ام‍ل‍و) و اق‍ب‍ال‌ اخ‍وان‌ (م‍ش‍ی‍ری‌): اس‍طوره‌ی‌ ش‍ام‍ل‍و ب‍ه‌روای‍ت‌ آی‍دا، م‍ش‍ی‍ری‌ از زب‍ان‌ اق‍ب‍ال‌ال‍زم‍ان‌/ م‍س‍ع‍ود اح‍م‍دی‌ 1383 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌، ۱۳۸۳. 2.85
196 ب‍ازی‌گ‍ری‌: ش‍ش‌ درس‌ ن‍خ‍س‍ت‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ری‍چ‍ارد ب‍ول‍س‍لاوس‍ک‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ی‌. 1388 ت‍ه‍ران‌: اف‍ک‍ار: ت‍ج‍رب‍ه‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ 5.625
197 گ‍ف‍ت‍گ‍و و ت‍داوم‌ ت‍دوی‍ن‌: م‍اج‍رای‌ ن‍ی‍م‍روز/ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ف‍رد زی‍ن‍ه‌م‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ه‍ام‍ی‌ 1385 ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ده‍ش‌، ۱۳۸۲. 3.6
198 ژالاپ‌/ ن‍اه‍ی‍د س‍ل‍م‍ان‍ی‌. 1384 ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۴. 25.2
199 چارلی و یلکاکس/ شارون مک‌کی؛ ترجمه‌ی شعله نوری. 1385 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۵.‬‬‬‮‬ 5.4
200 همه چیز راز است! : گزینه شعرهای یانیس ریتسوس ؛ ترجمه احمد پوری. 1384 تهران: چشمه، ‏‫‏‏۱۳۸۴. 3.6
201 زن‍دگ‍ی‌ و م‍ه‍اج‍رت‌ آری‍ائ‍ی‍ان‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ با نگرش تازه/ ف‍ری‍دون‌ ج‍ن‍ی‍دی‌. 1389 بلخ 10.125
202 دل‍ن‍ام‍ه‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍راه‍ان‍ی‌. 1383 ت‍ه‍ران‌: ق‍ص‍ی‍ده‌س‍را:م‍ه‍را‏‫‏، ۱۳۸۳. 5.4
203 رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وره‍د، گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ال‍وان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍ع‍م‍ارزاده‌. 1388 مروارید 39.1
204 دریا/جان بنویل ؛ ترجمه‌ی اسدالله امرایی. 1386 تهران: افق‏‫، ۱۳۸۶.‬ 5.85
205 کودک سالم خودآموز مراقبت از نوزاد/ [تهیه و تدوین وزارت کشاورزی، وزارت آموزش و وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده]؛ [ترجمه]محسن کلانتری، حمیدرضا حسنلو؛[به سفارش] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. 1394 زنجان: آذرکلک‏‫‬، ۱۳۹۴. 21.875
206 خاطرات محمدیگانه / مصاحبه‌کننده ضیاء صدقی؛ به کوشش حبیب لاجوردی. 1385 ‏‫تهران‬‏: ثالث‬‏‫، ۱۳۸۴.‬ 8.325
207 ب‍رای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ دو ف‍رزان‍ه‌/ آرن‍ل‍و ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌، ای‍س‍اک‍و ای‍ک‍دا ؛ ع. پاشایی ، …[و دیگران]؛ ویراستار فارسی فریبرز مجیدی. 1388 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۸.‬ 19.125
208 ت‍اری‍خ‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و اخ‍ت‍راع‍ات‏‫= Histoire des techniques et des inventions‬ / تالیف پی‌یر روسو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍اری‌. 1386 ت‍ه‍ران‌: امیرکبیر، کتابهای جیبی‏‫، ‏‫۱۳۸۶.‬‮‬‏‬ 21.25
209 پ‍ارس‍ات‍ری‍ن‌ ب‍ان‍وی‌ ش‍ه‍ر/ ب‍ن‍ی‍ت‍و پ‍رث‌ گ‍ال‍دوس‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اوه‌ م‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌ 1380 ت‍ه‍ران‌: طرح‌ن‍و، ۱۳۸۰. 10.5
210 اس‍لاوی‌ ژیژک‌/ ت‍ون‍ی‌ م‍ای‍رز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ اح‍س‍ان‌ ن‍وروزی‌. 1385 ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ، ۱۳۸۵. 7.425
211 زرتشت و جهان غرب/ نویسنده ژاک دوشن‌گیمن؛ مترجم مسعود رجب‌نیا. 1381 مروارید 4.2
212 رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ م‍ردان‌: که هر زنی باید آن‌ها را بداند/ ب‍ارب‍ارا دی‌‌آن‍ج‍ل‍ی‍س‌؛ [م‍ت‍رج‍م‌] ه‍ادی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌؛ [وی‍راس‍ت‍ار] ام‍ی‍ر طاه‍ری‌. 1383 نسل نواندیش 19.5
213 خ‍زه‌/ ه‍رب‍ر ل‍وپ‍وری‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و 1388 ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۱. 25.5
214 بادبادک‌باز/ نویسنده خالد حسینی؛ مترجم مژگان احمدی. 1388 تهران: بهزاد، ‏‫۱۳۸۸.‬‬ 13.5
215 اص‍لا ب‍ه‌ ف‍ک‍ر غ‍ی‍ب‍ت‌ پ‍روان‍ه‌ه‍ا م‍ب‍اش‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ی‌ زن‍ده‌ی‍اد ت‍ی‍م‍ور ت‍رن‍ج‌/ ب‍ه‌ س‍ع‍ی‌ م‍ح‍م‍د ول‍ی‌زاده‌. 1383 ش‍ی‍راز: داس‍ت‍ان‌س‍را‏‫‏، ۱۳۸۳. 7.5
216 ق‍درت‌ ی‍ک‌ زن‌/ ل‍وئ‍ی‍ز ال‌.‌ه‍ی‌؛ [م‍ت‍رج‍م‌] ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ج‍اع‍ی‌. 1386 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار‏‫، ۱۳۸۱.‬ 3.375
217 ت‍ف‍اوت‌ و ت‍س‍اه‍ل‌‏‫: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر.‮‬‏‫/ رام‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ب‍گ‍ل‍و.‮ 1386 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۸۰.‮‬ 7.65
218 ق‍ت‍ل‌ در چ‍راگ‍اه‌/ ج‍ان‌‌آر. اری‍ک‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رزاد ف‍رب‍د. 1386 ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ پ‍ن‍ج‍ره‌‏‫، ۱۳۸۲.‏‬ 3.825
219 داستانک‌ها/ ناظم حکمت؛ ترجمه ایرج نوبخت. 1388 تهران: دنیای نو‏‫، ۱۳۸۸.‬ 2 12.375
220 خ‍داون‍دان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ مایکل‌برسفورد فاستر، ویلیام‌تامس جونز، لین لنکستر جواد شیخ‌الاسلامی 1388 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫‏‏، ۱۳۵۸ – 3 30.6
221 غ‍زل‌ غ‍زل‌ه‍ای‌ س‍ورن‍ا/ م‍ن‍وچ‍ه‍ر آت‍ش‍ی‌. 1384 ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌‏‫، ۱۳۸۴.‬ 6
222 ب‍اغ‌ س‍ب‍ز ش‍ع‍ر: ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ دس‍ت‌غ‍ی‍ب‌. 1385 ت‍ه‍ران‌ : آم‍ی‍ت‍ی‍س‌ ‏‫‏، ۱۳۸۵. 3.375
223 افسانه اولن شپیگل/ اثر شارل دوکوستر، ترجمه سیف الله گلکار 1382 تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۲ 15.6
224 رستاخیز/ اثر لئو تولستی، ترجمه محمد مجلسی، چاپ چهارم 1385 تهران: نشر دنیای نو، ۱۳۸۵ 42.075
225 ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ در روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌/ گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌ اس‌. ج‍ی‌. ئ‍ی‌. ل‍ی‍ن‍دزی‌، ج‍ی‌. ئ‍ی‌. پ‍اول‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ه‍ام‍ای‍اک‌ آودی‍س‌ ی‍ان‍س‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍ک‍خ‍و 1379 ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌، ۱۳۷۹. 66
226 ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اگ‍وار آن‌(برنده جایزه نوبل ۲۰۰۱ در اقتصاد) / ج‍وزف‌ اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ی‍ت‍ز ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍اوف‍ا. 1387 ت‍ه‍ران‌ : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫ ، ۱۳۸۵.‬ 17
227 تاثیر رنسانس و انقلاب علمی بر پیدایش هرمنوتیک نوین در مسیحیت/ نوشته جواد فیروزی. 1386 تهران: امیرکبیر‏‫، ۱۳۸۶.‬ 17
228 اتحادیه مردم شرق (جامعه بزرگ شرق، پایگاه تاریخی)/ تالیف شاپور رواسانی. 1386 امیرکبیر 34
229 تاریخ ایران ( پیش از تاریخ تا انقلاب‌اسلامی)/ فاروق صفی‌زاده. 1388 تهران: مدحت: پاناسارینا‏‫، ۱۳۸۸.‬‬‬ 25.2875
230 معجزه‌ی شعر طنز / گردآورندگان آزاده سلیمانی، زهرا باقرشاهی، حسام محمد‌ظاهری ؛ با مقدمه‌ای از رضا رفیع. 1387 [تهران] : ثالث‏‫، ۱۳۸۷.‬ 23.375
231 ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ ن‍و/ ت‍ال‍ی‍ف‌ راب‍رت‌ روزول‌پ‍الم‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طاه‍ری‌. جلد 1 1386 امیرکبیر 72.25
232 س‍ک‍وت‌ گ‍وی‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ت‍ران‍ه‌ه‍ا، ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ه‍ا و آوازه‍ای‌ زن‍ده‌ی‍اد ای‍رج‌ ب‍س‍طام‍ی ب‍ه ان‍ض‍م‍ام‌ زندگینامه، نقد و معرفی آثار، مصاحبه‌ها و …/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍س‍ع‍ود زرگ‍ر. 1386 ت‍ه‍ران‌: آت‍ن‍ا‏‫، ۱۳۸۶.‬ 68
233 از صید ماهی تا پادشاهی : سرگذشت خاندان آل‌بویه/به قلم حمزه سردادور 1386 تهران: نگارستان کتاب، ۱۳۸۵. 36.125
234 ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و زن‍دگ‍ی‌ م‍ردم‌ ج‍ه‍ان‌: راه‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌/ ل‍وئ‍ی‍س‌ پ‍ل‌ ت‍اد، ک‍ن‍ت‌ ش‍اف‌ ک‍وپ‍ر، ک‍لارن‍س‌ وودرو س‍ورن‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍اش‍م‌ رض‍ی‌ 1383 ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌، ۱۳۸۳. 38.64
235 پ‍ی‍ام‍ب‍ر آری‍ای‍ی‌‏‫: ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ در ک‍ی‍ش‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌‏‫/ ام‍ی‍د ع‍طائ‍ی‌ف‍رد.‮‬ 1386 ت‍ه‍ران‌: ع‍طائ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‮‬ 29.325
236 ماجراهای تام‌سایر/ مارک‌توین ؛ ترجمه احمد کسایی‌پور. 1388 تهران: کارنامه‏‫، ۱۳۸۸.‬‏‬ 76.5
237 تاریخ سیاه ، یا ،۳۷ سال فساد پهلوی/ ایران فندرسکی. 1387 ‏‫تهران‬‏‫ : به آفرین‬‏‫ ، ۱۳۸۷.‬‬ 20.6125
238 ع‍ل‍م‌ در ت‍اری‍خ‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ان‌ ب‍رن‍ال‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‌. اس‍دپ‍ور پ‍ی‍ران‍ف‍ر… [و دی‍گ‍ران‌]. جلد 3 و 4 1387 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۰.‬‬ 76.5
239 ک‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ س‍ی‍ری‍ن‌، ح‍ض‍رت‌ دان‍ی‍ال‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌…/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و وی‍رای‍ش‌ رض‍ا م‍رن‍دی‌. 1387 ت‍ه‍ران‌: پ‍روه‍ان‌‏‫‏‏، ۱۳۸۲. 28.9
240 ج‍ن‍ب‍ش‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ ش‍وروی‌ س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ (۱۲۹۹ – ۱۳۰۰) م‍ی‍لاد زخ‍م‌/ خ‍س‍رو ش‍اک‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ش‍ه‍ری‍ار خ‍واج‍ی‍ان‌ 1386 ت‍ه‍ران‌ : اخ‍ت‍ران‌ ، ۱۳۸۴. 74.375
241 دل‍ی‍ل‌ آف‍ت‍اب‌/ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌. 1384 ت‍ه‍ران‌: ثالث‏‫‏، ۱۳۸۴. 42
242 سینوهه: پزشک فرعون ‏‫/ میکا والتاری‮‬‏‫ ؛ ترجمه ذبیح‌الله منصوری.جلد 1و 2 1387 ‏‫تهران‮‬:‌ نگارستان کتاب‏‫، ۱۳۸۷.‮‬‬‏‬ 2 2 144
243 غروب فرشتگان/ پاسکال چکماکیان؛ ترجمه محمد قاضی. 1385 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۹۳.‬ 37.4
244 آئین سخنوری / نگارش محمدعلی فروغی. 1388 تهران: زوار، ‏‫‏‏۱۳۸۸. 289
245 خورشید سواران/ زهرا ملک‌پور . 1386 رفسنجان: خورشید شب، ‏‫۱۳۹۲ .‬‬ 25.5
246 عقل در تاریخ[کتاب گویا]/نویسنده گ‌. و.ه‍گ‍ل‌ ؛ ترج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍د ع‍ن‍ای‍ت‌ ؛ گوینده سهیلا همتیان 1387 تهران: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، ۱۳۸۳ 2 28.9
247 م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ارت‍ی‍ان‌/ ک‍لاوس‌ ش‍ی‍پ‍م‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ص‍ادق‍ی‌. 1384 ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌روز‏‫، ۱۳۸۴.‬ 25.2
248 در آغوش خدا گریه می کرد و می‌گفت نمیر/ حسن فرهنگی . 1388 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۸.‬ 6.75
249 نمی شود / محمدرحیم اخوت. 1387 تهران: آگاه‏‫، ۱۳۸۷.‬ 6.75
250 دزدی‌ زی‍ر ت‍خ‍ت‌ ن‍ی‍س‍ت‌: روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ت‍رس‌ ک‍ودک‍ان‌/ ج‍ف‍ری‌ ب‍راون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ل‍ی‍لا ن‍ی‍ک‌ف‍رج‍ام‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: اف‍ک‍ار، ۱۳۸۲. 3
251 م‍ع‍ج‍زه‌ ب‍اور: ش‍م‍ا ه‍م‍ان‌ ب‍اوره‍ای‌ خ‍ود ه‍س‍ت‍ی‍د… ش‍اری‍ن‌ ک‍ام‍ال‍ودی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌ 1387 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر اوح‍دی‌‏‫‏، ۱۳۷۷. 4.05
252 از ع‍ش‍ق‌ و ش‍ی‍اطی‍ن‌ دی‍گ‍ر/ گ‍اب‍ری‍ل‌ خ‍وزه‌گ‍ارس‍ی‍ام‍ارک‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍اه‍د ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌. 1388 ت‍ه‍ران‌ : ن‍گ‍اه‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۵. 9
253 ش‍ب‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍روس‍ک‌ زن‍ده‌ ش‍د/ آر. ال‌. اس‍ت‍ای‍ن‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ان‍دان‍ا ق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و. 1386 ت‍ه‍ران‌ : وی‍دا‏‫، ۱۳۸۶.‬ 3.825
254 دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ی‍وگ‍ا/ س‍وام‍ی‌ ش‍ی‍وان‍ان‍دا، س‍وام‍ی‌ وی‍ش‍ن‍ودوان‍ان‍دا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا رام‍ز. 1387 ت‍ه‍ران‌: ث‍ال‍ث‌‏‫، ۱۳۸۲.‬ 11.7
255 ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ت‍ازه‌ ، ن‍و ب‍ه‌ ن‍و: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا درب‍اره‌ اس‍اطی‍ر، ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ و ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‌/ م‍ه‍ران‌ اف‍ش‍اری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ک‍ت‍ای‍ون‌ م‍زداپ‍ور. 1387 ت‍ه‍ران‌ : چ‍ش‍م‍ه‌ ‏‫‏، ۱۳۸۵. 5.85
256 س‍رزم‍ی‍ن‌ رازه‍ا/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌. 1385 ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫‏‏، ۱۳۸۱. 5.625
257 شهر روشن زرتشت در گزارش گاتها/نویسنده حسین وحیدی. 1388 تهران: روزگار، ‏‫۱۳۸۷. 11.7
258 محله‌ی مترسک‌ها: داستان معاصر کردستان عراق/ ترجمه و انتخاب آرش سنجابی، رضا کریم‌مجاور. 1388 تهران: افراز‏‫‏، ۱۳۸۸.‬ 2 4.95
259 مراقبت از پوست و مو/نوشته ناهید آتشین. 1388 تهران: اوحدی‏‫، ۱۳۸۸.‬ 5.4
260 زن‍د و ه‍وم‍ن‌ی‍س‍ن‌ (و ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر پاپک‍ان‌)/ [ت‍رج‍م‍ه‌] ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌. 1384 ت‍ه‍ران‌ : گ‍ه‍ب‍د‏‫‏، ‏۱۳۸۴.‬ 6
261 سرود کریسمس : متن کوتاه شده / چارلز دیکنز ؛ ترجمه‌ی محسن سلیمانی. 1388 تهران: افق‏‫، ۱۳۸۹.‬ 2.7
262 قصه‌های شیرین مرزبان‌نامه/ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ن‍ج‍ف‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار اح‍م‍د ب‍روج‍ردی‌. 1387 تهران: پیدایش، ‏‫۱۳۹۵.‬ 3 4.5
263 ژان‌ آرپ‌/ ه‍وی‍ت‌ وات‍س‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اح‍م‍د ک‍س‍ای‍ی‌ پ‍ور. 1384 ت‍ه‍ران‌ : انتشارات م‍اه‍ی‌‏‫، ۱۳۸۳.‬ 2 3
264 ال‍ن‌ روب‌ – گ‍ری‍ه‌/ [گ‍ردآوری‌] ژان‍ی‍ن‌ پ‌. پ‍ل‍وت‍ل‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ن‍ی‍ک‍و س‍رخ‍وش‌. 1382 ت‍ه‍ران‌: انتشارات م‍اه‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ 3 2.4
265 م‍ارگ‍ری‍ت‌ ی‍ورس‍ن‍ار/ ان‌.‌ام‌. ب‍گ‍ل‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ رض‍ا رض‍ای‍ی‌. 1383 ت‍ه‍ران‌: انتشارات م‍اه‍ی‌‏‫‏، ۱۳۸۳.‬ 2.55
266 ل‍وی‍ی‌ آراگ‍ون‌/ ه‍ل‍ن‍ا ل‍وئ‍ی‍س‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: م‍اه‍ی‌، ۱۳۸۲. 2 2.7
267 قصه های لافونتن ژان لافونتن احمد نفیسی 1385 تهران: تهران، ۱۳۷۵ 3.375
268 ع‍ک‍س‌ ب‍گ‍ی‍ر و دوباره ب‍م‍ی‍ر جلد 2: م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌‌ان‍گ‍ی‍زی‌ ک‍ه‌ م‍و ب‍ه‌ ت‍ن‍ت‍ان‌ س‍ی‍خ‌ م‍ی‌ک‍ن‍د / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آر. ال‌. اس‍ت‍ای‍ن‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز ن‍ک‍وروح‌؛ ویراستار ملیحه بهرامی‌پارسا. 1385 ‏‫ت‍ه‍ران‌ ‬‏‫: گ‍ل‌‌آذی‍ن‌‬‏‫، ۱۳۸۵‏-‬ 3.15
268 ع‍ک‍س‌ ب‍گ‍ی‍ر و دوباره ب‍م‍ی‍رجلد 1: م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌‌ان‍گ‍ی‍زی‌ ک‍ه‌ م‍و ب‍ه‌ ت‍ن‍ت‍ان‌ س‍ی‍خ‌ م‍ی‌ک‍ن‍د / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آر. ال‌. اس‍ت‍ای‍ن‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز ن‍ک‍وروح‌؛ ویراستار ملیحه بهرامی‌پارسا. 1387 ‏‫ت‍ه‍ران‌ ‬‏‫: گ‍ل‌‌آذی‍ن‌‬‏‫، ۱۳۸۵‏-‬ 3.375
269 ه‍دای‍ای‍ی‌ از آی‍ک‍ی‍س‌/ وی‍ن‌ دای‍ر ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ی‍اس‍ی‍ن‌. 1387 ت‍ه‍ران‌ : ه‍ام‍ون‌‏‫ ، ۱۳۸۳.‬ 7.875
270 پکی از سیگار/ اوکتای رفعت؛ ترجمه رسول یونان . 1388 تهران: امرود‏‫، ۱۳۸۸.‬ 3.825
271 مرثیه‌های خاک و شکفتن در مه/ احمد شاملو. 1384 تهران: نگاه‏‫،۱۳۹۵.‮‬ 3.6
272 ققنوس در باران/ احمد شاملو. 1384 تهران: نگاه ، ‏‫‏‏‏۱۳۹۵. 0.24
273 گ‍رن‍ی‍ک‍ا/ ف‍رش‍ت‍ه‌ ت‍وان‍گ‍ر 1383 ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۸۳. 3
274 از ع‍ش‍ق‌ و ج‍دای‍ی‌/ [س‍روده‌ه‍ای‌] ه‍رم‍ان‌ ه‍س‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: ج‍ام‍ی‌، ۱۳۸۲. 6.9
275 ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ع‍ر م‍ه‍دی‌ اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌ ش‍اع‍ر ش‍ک‍س‍ت‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ی‌ دس‍ت‌ غ‍ی‍ب‌ 1385 ت‍ه‍ران‌ : آم‍ی‍ت‍ی‍س‌ ، ۱۳۸۴. 3.15
276 امروز و دگر‌روز و سوم‌روز/ [فرید‌الدین عطار نیشابوری، تذکره‌الاولیا] ؛ داوود غفارزادگان. 1387 تهران: افق‏‫، ۱۳۸۷.‏‬ 7.875
277 اردوی تابستانی/ آر. ال. استاین؛ [مترجم] محمد قاسم‌زاده. 1389 تهران: ویدا‏‫، ۱۳۸۶.‏‬ 5.175
278 خیال بازی/ ساناز سید‌اصفهانی. 1388 تهران: هیلا‏‫، ۱۳۸۸.‬ 4.05
279 ض‍ل‍ع‌ آف‍ت‍اب‍ی‌ پ‍ه‍ل‍و، ی‍ا، ک‍ل‍م‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رک‍ازه‍ی‌. 1383 ش‍ی‍راز: داس‍ت‍ان‌س‍را، ۱۳۸۳. 2.4
280 چ‍ن‍گ‍ی‍ز، زن‍ده‌ اس‍ت‌ ه‍ن‍وز/ ع‍م‍ی‍د ص‍ادق‍ی‌ ن‍س‍ب‌ 1381 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰. 1.35
281 روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍ض‍ای‍ی‌/ ف‍ران‍س‍وا گ‍ورف‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍روری‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۲. 6
282 ح‍ب‍اب‍ی‌ در س‍راب‌/ رک‍س‍ان‍ا طاه‍ری‌. 1386 ت‍ه‍ران‌: درس‍ا‏‫، ۱۳۸۲.‬ 5.85
283 غ‍زل‌ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر/ [وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ ب‍ه‍ن‍ام‌ م‍ق‍دم‌ (م‌. ره‍ا)؛ با ش‍رح‌ اش‍ع‍ار [م‍ح‍م‍د ه‍م‍ای‍ون‌وش‌]. 1388 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار‏‫، ۱۳۸۸.‬ 7.2
284 غ‍رام‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌ [ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ی‍ل‍ی‌ وای‍ل‍در و ری‍م‍ون‍د چ‍ن‍دل‍ر؛ برگردان رح‍ی‍م‌ ق‍اس‍م‍ی‍ان‌. 1385 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا، ۱۳۸۵. 3.375
285 خاله‌بازی/ ب‍ل‍ق‍ی‍س‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌. 1388 ت‍ه‍ران‌ : ق‍ق‍ن‍وس‌ ‏‫، ۱۳۸۸.‬ 8.55
286 سوپ جوجه برای روح مادران / جک کانفیلد، مارک ویکتور هانسن؛ ترجمه‌ی گیسو ناصری. 1386 تهران: ثالث: راویان مهر‏‫، ۱۳۸۶.‬ 10.125
287 طرح‍ی‌ از ت‍ردی‍د/ ف‍ری‍ب‍ا ج‍ع‍ف‍ری‌ 1384 ت‍ه‍ران‌ : آئ‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ، ۱۳۸۴. 2.1
288 از خ‍واب‌ ن‍رگ‍س‌ و م‍ه‍ت‍اب‌: دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ش‍ی‍م‍ا ت‍ی‍م‍ار 1378 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا، ۱۳۷۸. 15.9
289 ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌  ضحاک بنده ابلیس  آت‍وس‍ا ص‍ال‍ح‍ی‌ 1388 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: اف‍ق‌‬‏‫، ۱۳۷۸ – 2.7
290 جشن تولد و تک‌گویی/ هارولد پینتر؛ برگردان رضا دادویی. 1388 تهران: سبزان‏‫، ۱۳۸۸.‮‬‬ 5.0625
291 وقتی شبیه عجیب ( مجموعه شعر ) / علیرضا بهنام. 1386 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۶.‬ 2.25
292 آب‍ی‌ت‍ر از گ‍ن‍اه‌ ، ی‍ا ، ب‍ر م‍دار ه‍لال‌ آن‌ ح‍ک‍ای‍ت‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ب‍ار/ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. 1386 ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫‏‏، ۱۳۸۴. 3.15
293 دخ‍ت‍ری‌ ب‍ا گ‍وش‍واره‌ م‍رواری‍د/ ت‍ری‍س‍ی‌ ش‍وال‍ی‍ه‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌. 1388 ت‍ه‍ران‌: نشر چ‍ش‍م‍ه‌‏‫، ۱۳۹۳. 9
294 ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌: م‍ت‍ات‍ئ‍وری‌/ ع‍ب‍اس‌ م‍ح‍م‍دی‌اص‍ل‌ 1382 ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۲. 4.8
295 گمشده شهرزاد/ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍وزان‌ ف‍ل‍چ‍ر ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ (ال‍ون‍د). 1386 تهران: پیدایش، ‏‫‬‏۱۳۹۲. 7.875
296 پنجره‌ی رو به حیاط‏‫= Rear window‬/ اثر آلفرد هیچکاک؛ ترجمه‌ی ابوالحسن تهامی. 1385 تهران: بندهش‏‫، ۱۳۸۵.‬ 4.05
296 با یکصد روش زندگی خودرا متحول کنید/ استیو چندلر ؛ مترجم ناهید کبیری. 1388 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۸.‬ 12.375
297 چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‍ر ش‍وی‍م‌/ [ب‍رای‍ان‌ ت‍ری‍س‍ی‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ (ن‍گ‍ار) غ‍لام‍ی‌زاده‌. 1384 ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌‏‫‏، ۱۳۸۲.‬ 3.3
298 داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ش‍ف‌الاس‍رار رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍ی‍ب‍دی م‍ه‍دی‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ 1376 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۶.‬ 29.12
299 ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ ب‍ی‍ات‌ 1387 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۷۹.‬ 23.375
300 آئ‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‍اری‌ و دی‍ن‍داری‌ / ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ س‍روش‌. 1388 ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط‏‫، ۱۳۸۸.‬‬ 20.4
301 تاریخ قرن هجدهم، انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون/ نوشته ی البر ماله و ژول ایزاک، ترجمه: رشید یاسمی، چاپ دهم 1388 تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۸ 1 2 29.75
302 سمت سرازیر پایتخت /غزل های احسان قدیمی 1388 تهران: پرند، ۱۳۸۷ 1 1 2.25
303 نمایشنامه فتحنامه ی کلات/ نوشته ی بهرام بیضایی، چاپ چهارم 1383 تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سحاب، ۱۳۸۳ 1 1 6
304 ماجراهای جدید شرلوک هلمز/ نوشته ی آدریان کانن دویل و جان دیکسون، ترجمه ی رامین آذربهرآم، طرح جلد مهدی روشنایی 1388 تهران: مروارید، ۱۳۸۷ 1 1 6.075
305 گروه محکومین/ اثر فرانتس کافکا، ترجمه حسن قائمیان و صادق هدایت 1387 تهران: مجید، ۱۳۸۷ 1 1 3.6
306 شگفتی های آب در مانی/ اثر آ.ر. هری، ترجمه رضا محتشمی توتکابنی 1386 تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۶ 1 1 4.5
307 آمریکا/ اثر فرانتس کافکا، ترجمه بهرام مقدادی، چاپ چهارم 1387 تهران: هاشمی، ۱۳۸۷ 1 1 10.125
308 دختر عاقل دیگه کوتاه نمیاد / اثر دکتر اوته ارهارت، ترجمه مهرانگیز رئیسی نیا و فرحناز میرقمی زاده 1388 تهران: انتشارات افرینش، ۱۳۸۳ 1 1 9
309 به خود اعتماد کنید / اثر پتر-لستر، ترجمه دکتر محمد حسین سروری 1388 تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۸ 1 1 9
310 تاریخ اندیشه سیاسی در غرب/ اثر ماکیاولی تا مارکس، ترجمه دکتر کمال پولادی، چاپ پنجم 1388 تهران:  نشر مرکز، ۱۳۸۲ 1 1 9.45
311 محکوم به اعدام/ اثر علی محمد افغانی 1388 تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۸ 3 9
312 حسد بر زندگی عین القضاه/ اثر مسعود کیمیایی، چاپ دوم 1387 تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۷ 10.125
313 گلشن راز / سروده محمود شبستری؛ به کوشش شهربانو بهجت. 1388 تهران: صدای معاصر‏‫، ۱۳۸۷.‬‬ 3 3.375
314 ه‍دی‍ه‌ ش‍اه‍زاده‌/ اع‍ظم‌ آخ‍ون‍د‌زاده‌. 1386 ت‍ه‍ران‌ : چ‍ک‍اوک‌ ‏‫، ۱۳۸۵.‬ 2 29.325
315 روان‌شناسی خلاقیت‏‫/ م‍اک‍س‍ول‌ م‍ال‍ت‍ز‮‬‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌.‮‬ 1388 اسرار دانش 10.125
316 دی‍دی‌ ن‍و از دی‍ن‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ی‌ زرت‍ش‍ت‌) 1388 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ج‍ام‍ی‌‬‏‫، ۱۳۷۴.‬‬ 11.25
317 م‍ج‍ل‍س‌ ض‍رب‍ت‌ زدن‌ [ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌. 1387 ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌‏‫، ۱۳۸۷.‬ 4.5
318 سرشت و سرنوشت: سینمای کریشتف کیشلوفسکی/ مونیکا مورر ؛ ترجمه‌ی مصطفی مستور. 1388 تهران: نشر مرکز‏‫، ۱۳۸۶.‬ 6.3
319 امویان: نخستین دودمان حکومت‌گر در اسلام ( ۶۶۱-۷۵۰ م) / جرالد هاوتینگ ؛ ترجمه عیسی عبدی. 1388 تهران: امیرکبیر‏‫، ۱۳۸۶.‬ 6.3
320 ب‍ه‌س‍وی‌ خ‍وان‍ن‍ده‌ی‌ م‍طل‍وب‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‌خ‍واب‍ی‌ م‍طل‍وب‌/ ن‍ق‍د ح‍س‍ی‍ن‌ رس‍ول‌زاده‌ 1380 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰. 3.9
321 گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ح‍م‍ود اخ‍ت‍ری‍ان‌، ک‍اظم‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، رح‍ی‍م‌ چ‍اوش‌ اک‍ب‍ری‌ 1388 محمد 160
322 لغتنامه قرآن کریم / محمود عادل‌سبزواری. 1387 ‏‫تهران‬‬‏‫: ثالث‬‬‏‫، ۱۳۸۳‬-‬‬‬ 6 0
323 ام‍پ‍رات‍وری‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌/ پ‍ی‍ر ب‍ری‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د ف‍روغ‍ان‌؛ ویراستار کامران فانی. 1387 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫‏، ۱۳۸۷.‬ 2 29.6
324 ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ی‍ک‌ج‍ل‍دی ع‍ب‍اس‌ آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌/م‍ن‍وچ‍ه‍ر آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌. 1387 ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫‏، ۱۳۵۵.‬ 112
325 1387 امیرکبیر 2 136
326 س‍رگ‍ذش‍ت‌ ت‍ام‌ ج‍ون‍ز ک‍ودک‌ س‍رراه‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ اح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ح‍ک‍اک‌ 1377 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: ن‍ی‍ل‍وف‍ر‬‬‬‏‫، ۱۳۶۱.‬‬‬ 92.4
327 1384 ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۴. 26.6
328 ت‍اری‍خ‌ گ‍زی‍ده‌ ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌اب‍ی‌ب‍ک‍رب‍ن‌اح‍م‍دب‍ن‌ن‍ص‍ر م‍س‍ت‍وف‍ی‌ق‍زوی‍ن‍ی/عبدالحسین نوایی 1387 ‏‫[ت‍ه‍ران‌]‬‬‏‫‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‬‏‫‏‏، ۱۳۳۹.‬‬ 34
329 ب‍رگ‍ه‍ای‍ی‌ در آغ‍وش‌ ب‍اد: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا، پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا، ن‍ق‍ده‍ا و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ 1386 ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ع‍ل‍م‍ی‌‬‏‫، ۱۳۷۲.‬‬ 53.125
330 1380 قم: انصاریان، ۱۴۲۲، = ۱۳۸۰. 0
331 … ام‍ا دل‍م‌ ن‍ی‍ام‍د!/ غ‍زل‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ذک‍اوت‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ذک‍اوت 1381 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰. 2.55
332 در ای‍ن‌ ن‍ه‌ در س‍ی‍زده‌/  آف‍اق‌ ش‍وه‍ان‍ی‌ 1380 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰. 1.8
333 مهارت برنده شدن در زندگی و کسب و کار: ۷ دقیقه‌ای که هر روز می تواند زندگی شما را تغییر دهد نیکی‌جوی اشرف براهنی 1387 تهران: نقش و نگار: فلسفه‏‫، ۱۳۸۸.‬ 5 7.2
334 ب‍ان‍وی‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ای‌ رخ‍ش‍ان‌ ب‍ن‍ی‌اع‍ت‍م‍اد زاون‌ ق‍وک‍اس‍ی‍ان‌ 1378 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍وش‍ی‍ج‌، ۱۳۷۸. 6.6
335 دین در دموکراسی و حقوق‌بشر  مارسل گشه  امیر نیک‌پی 1385 تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۵.‬ 5.625
336 چ‍ن‍گ‍ی‍زخ‍ان‌ م‍ه‍رب‍ان‌! و خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌ اص‍ی‍ل‌: ت‍اری‍خ‌ ب‍ه‌روای‍ت‌ طن‍ز ای‍رج‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ 1387 ت‍ه‍ران‌: آف‍ری‍ن‍ش‌، ۱۳۸۰. 11.25
337 هنر خوب زندگی کردن /ویراستار محمد شریف.  آندره موروا  بیدار 1387 تهران: جامی‏‫، ۱۳۸۷.‬‬ 8.775
338 چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ر ب‍خ‍واب‍ی‍م پ‍ی‍ر ف‍ل‍وش‍ر س‍اع‍د زم‍ان‌ 1379 ت‍ه‍ران‌: اخ‍وان‌، ۱۳۷۹. 4.2
339 ج‍وی‍ب‍ار ج‍اری‌ ج‍ن‍ون‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ر) رح‍م‍ان‍ی‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی 1382 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۲. 3.3
340 یانان یاشیل/ سئچیلمیش اثرلری؛ توپلایان .  حبیب ساهرین رسول یونان 1388 تهران: افکار، ۱۳۸۸. 14.625
341 ‏‫راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍ن‍ر ب‍اروک‌‬‏‫‬  خ‍وان‌ – رام‍ون‌ ت‍ری‍ادو ن‍س‍ری‍ن‌ ه‍اش‍م‍ی 1386 ساقی 2.7
342 ن‍گ‍ات‍ی‍و‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ طن‍ز ب‍ازی‍گ‍ران‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ای‍ران‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ره‍ا ن‍ی‍ک‌ آه‍ن‍گ‌ ک‍وث‍ر 1381 ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار، ۱۳۸۱. 3
343 زن‍ی‌ ب‍ا چ‍ک‍م‍ه‌ س‍اق‌ ب‍ل‍ن‍د س‍ب‍ز  م‍رت‍ض‍ی‌ ک‍رب‍لای‍ی‌ل‍و 1385 ت‍ه‍ران‌ : ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫، ۱۳۸۵.‬ 3.15
344 ل‍م‍س‌ ک‍ردن‌ روش‍ن‍ای‍ی‌/ آدون‍ی‍س ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍د س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍د ک‍ری‍م‌خ‍ان‍ی‌ 1385 ت‍ه‍ران‌ : آه‍ن‍گ‌ دی‍گ‍ر، ۱۳۸۵. 4.95
345 ب‍ازی‌گ‍ر: ح‍ض‍ور ص‍ح‍ن‍ه‌ای‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ . ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ی‌ 1386 ت‍ه‍ران‌: اف‍ک‍ار: ت‍ج‍رب‍ه‌‏‫، ۱۳۸۲.‬ 6.75
346 ن‍ی‍ن‍وچ‍ک‍ا [ فیلمنامه ] ب‍ی‍ل‍ی‌ وای‍ل‍در، چ‍ارل‍ز ب‍راک‍ت‌ و وال‍ت‍ر رای‍ش‌ ش‍ه‍رام‌ زرگ‍ر 1384 ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا‏‫‏‏‏‏‏، ۱۳۸۳. 4.5
347 دوشیزه رزیتا فدریکو گارسیالورکا فانوس بهادروند 1384 تهران: مینا، کتابهای شروین: شبگیر‏‫، ۱۳۸۴.‬‮‬ 4.2
348 لطفا مدیر موفقی باشید محمود نامنی 1388 نامن 27.625
349 نهیب و نجوا پگاه مصلح 1388 تهران: نشر ثالث، 1388 2 10.8
350   راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر‌ رام‍ان‌ س‍ل‍دن‌، پ‍ی‍ت‍ر وی‍دوس‍ون‌ ع‍ب‍اس‌ م‍خ‍ب‍ر 1384 طرح نو 18
351 باغ پیامبر  جبران‌خلیل جبران کبری روشنفکر 1387 شورای ادبی 5.4
352 ژه کریستین بوبن فرزین گازرانی 1387 ثالث 2 3.6
353 داستایفسکی: جدال شک و ایمان ادواردهلت‌ کار خشایار دیهیمی 1384 طرح نو 19.5
354 خانه‌های بیداری نوشین بیات 1384 ثالث 4.2
355 امپراتوری جهانی ایران/ سرویراستار فیلیپ براندجورج؛ مترجم انگلیسی به آلمانی یواخیم پترس؛ مترجم آلمانی به فارسی وحید عسگرانی. فیلیپ براندجورج ترجم انگلیسی به آلمانی یواخیم پترس؛ مترجم آلمانی به فارسی وحید عسگرانی. 1388 امیرکبیر 10.125
356 ن‍ی‍از زن‌ه‍ا، خ‍واس‍ت‍ه‌ م‍رده‍ا: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ س‍ودم‍ن‍د ب‍رای‌ ع‍ش‍ق‌ پ‍ای‍دار ج‍ان‌ گ‍ری ن‍دا ش‍ادن‍ظر 1388 عقیل 9
357 ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ی‍رگ‍گ‍ور س‍وزان‌ل‍ی‌ ان‍درس‍ون‌ خ‍ش‍ای‍ار دی‍ه‍ی‍م‍ی‌ 1385 طرح نو 6.75
358 فروشنده‌ی توانا: ۲۴ راه غلبه بر مشکلات رایج فروش/ نوشته‌ی ‌ ؛ برگردان ف‍ردی‍ن‍ان‍د ف‍ورینز‌ فرشید قهرمانی 1386 مثلث 6.075
359 ه‍م‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌ در درون‌ ش‍م‍اس‍ت‌ وی‍ن‌ دای‍ر  م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ی‍اس‍ی‍ن‌. 1388 هامون 2 4.5
360 چگونه کودکان را تشویق کنیم/ ؛[ با پیشگفتار محمدولی سهامی].  حسن فرهی، الهه (ربابه) دل‌آذر 1386 سمام 2.475
361 ف‍رم‍ول‌ ن‍اب‍غ‍ه‌ه‍ا‮‬ ب‍رای‍ن‌ ت‍ری‍س‍ی م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ی‍اس‍ی‍ن‌ 1387 هامون 6.075
362 ان‍س‍ان‌ در پ‍وی‍ه‌ ت‍اری‍خ‌: ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ از س‍وره‌ ع‍ل‍ق‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ 1385 نیستان 3.6
363 قصه‌های شیرین م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر/ ‌ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍م‍ال‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌. م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی 1385 ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، ۱۳۷۹.‬ 4.05
364 بوی نا ماندا معینی 1388 تهران: نیریز، 1387 29.325
365 این است که نمی آید علی عبداللهی 1381 تهران: ثالث، 1381 2.4
366 هفتاد سنگ قبر  یدالله رویایی 1387 شیراز: داستان سرا، 1384 6.75
367 روان درمانی خانواده جی هی لی، دکتر باقرثانی 1388 تهران: امیر کبیر1370 1 17
368 حکومت صدروزه ناپلئون بناپارت دومینیک دو ویلپن سید حامد رضیئی 1387 تهران: انتشارات امیر کبیر، 1387 46.75
369 امبلیوپی تنبلی چشم و درمان آن / اپتو متریست قرزین ولی 1379 تهران: گلمهر، 1379 4.35
370 دیدارگاه تمدن ها امانول تد، یوسف کورباژ عبدالوهاب احمدی 1387 تهران: آگه، 1387 1 6.75
371 اسرار خوراکیها/جلد دوم، چاپ سی و دوم غیاث الدین جزایری 1387 تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۷ 1 3 4.95
372 روش مطالعات ادبیات و نقدنویسی جان پک و مارتین کوبل، سرورسادات جواهریان 1386 تهران: مروارید، 1382 1 5.625
373 رقص شیران محمدرضا یوسفی 1385 تهران: پیدایش، 1385 5.625
374 در آغوش باران  نسرین ثامنی 1380 تهران: نشر پگاه، 1380 1 13.2
375 موریانه بزرگ علوی 1386 تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۶ 1 9
376 راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ خ‍ودی‍اری‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ درده‍ای‌ پ‍ش‍ت‌ و ک‍م‍ر ج‍ان‌ ت‍ان‍ر ب‍اب‍ک‌ ح‍ق‌پ‍ن‍اه‌. 1387 ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫، ۱۳۷۸.‬ 1 20.4
377 ص‍وم‍ع‍ه‌ پ‍ارم‌/ اس‍ت‍ان‍دال‌ اردش‍ی‍ر ن‍ی‍ک‍پ‍ور 1383 ت‍ه‍ران‌: ج‍ام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۲.‬ 1 36.4
378 مجموعه اشعار یدالله رویایی. یدالله رویایی 1387 تهران: نگاه‏‫، ۱۳۸۷.‬ 4.0375
379 غ‍زال‍ی‌ و زه‍ره‌ (غ‍زال‍ی‌ در ب‍غ‍داد) ادوارد ت‍وم‍اس‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌ 1387 ت‍ه‍ران‌ : زری‍ن‌ : ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ، ۱۳۸۲. 1 4 76.5
380 از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ (ت‍ام‍لات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وه‍ای‍ی‌ در ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌) [ب‍ری‍ل‌]  ک‍ام‍ی‍ار ع‍ب‍ادی/ک‍ری‍م‌ ام‍ام‍ی‌، ک‍ام‍ی‍ار ع‍اب‍دی‌ 1386 ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷. 2 37.825
381 خرد و انقلاب هربرت مارکوزه محسن ثلاثی 1388 ثالث 38.25
382 بامداد اسلام عبدالحسین زرین کوب 1386 امیرکبیر 2 4.05
383 خاتون گنجه محمد سعید اردوبادی غلامرضا طباطبایی مجد 1388 زرین/سمیر 3 59.5
384 دلاور زند جلد 2 نصرت نظمی 1388 ارغوان/آراج 2 76.5
385 تاریخ ایران(از مادها تا انقراض قاجاریه) مشیرالدوله پیرنیا و اقبال آشتیانی 1387 سمیر 1 53.125
386 شرح مثنوی شریف جلد 3 بدیع زمان فروزانفر زوار 0
387 مکتبهای ادبی جلد 1 رضا سید حسینی 1387 نگاه 76.5
388 توطئه علیه تزار ن. آیدلمان سید علی محمد افتخارزاده 1384 افراز 1 28
389 کتاب آدمهای غایب تقی مدرسی 1379 نگاه 2 5.25
390 امضاء:زیر خاک،محفوظ یوسف رستمی 1387 داستان سرا 1 2.925
391 پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی 1 0
392 آه، اسفندیار حسن شکاری 1385 روشنگران و مطالعات زنان 1 5.625
393 رویای آمریکایی(درون مایه های اساسی سینمای آمریکا) جلد 1 میشل سیوتا نادر تکمیل همایون 1386 چشمه 7.875
394 علوم ترسناک(آزمایشهای حسابی مشهور) نیک آرنولد محمود مزینانی 1388 پیدایش 1 7.875
395 قصه های کوچک برای بچه های کوچک(17 قصه برای کودکان)(مجموعه اول) شکوه قاسم نیا/جعفر ابراهیمی شاهد 1388 قدیانی 20
396 پیش از طلوع و پیش از غروب ریچارد لینکلیتر/کیم کریزان آراز بارسقیان 1388 افراز 1 7.875
397 کرمانشاه دیدار باستان سید عبدالرضا قریشی زاده هادی مهرابی 1387 میردشتی 1 0
398 زین سایه سار پربرگ (گزیده اشعار) اسماعیل خوئی 1384 نگاه 2 10.5
399 متد امورش پیانو اروپا(جلد اول و دوم) پروفسور فریتس امنتس پویان آزاده 1388 چشمه 1 60
400 فلسفه حقوق کانت منوچهر صانعی دره بیدی 1388 نقش و نگار 1 7.875
401 ادبیات چیست ژان پل سارتر ابوالحسن نجفی/مصطفی رحیمی 1388 نیلوفر 1 16.875
402 کتلت سرد امید پناهی آذر 1391 هیلا 1 6
403 نون و قلم جلال آل احمد 1386 دانشگاهیان 1 6.075
404 راه و رسم زندگی بهتر ریچارد تمپلر عباس مختر 1387 آهنگ دیگر 1 9.675
405 Ask those who know Muhammad al-Tijani al-Samawi 1386 انصاریان 1 4.5
406 پیانیست رومن پولانسکی ابوالحسن تهامی 1385 بنده هش 1 5.625
407 پیش به روی ثروت برایان تریسی سیما فرجی 1388 نسل نو اندیش 1 12.6
408 با هم ماندن در دنیای فاصله ها ویلیام دوهرتی نفیسه سلطانی 1386 مروارید 1 7.425
409 دانستنیهای جنسی زنان محمد رضا دژکام 1388 پوریا 2 18.4875
410 حکمت محیی الدین رام لاندا علی اشرف امامی 1388 بصیرت 1 6.75
411 زویا (سرنوشت من افغانستان نام دارد) ریتا کریستوفاری/جان فولایین امیرحسین اکبری شالچی 1386 ثالث 2 5.625
412 خواب آشفته نفت دکتر مصدق و نهضت ملی ایران جلد 1 محمد علی موحد 1384 کارنامه 1 0
413 نازک پری قصه شهر تاریک و بازگشت اهالی شاهنامه هیوا مسیح 1386 نگاه 1 4.25
414 آرامگاه باد کجاست نبی توکلی 1385 ثالث 1 2.925
415 تابستان سفید عزیز معتضدی 1394 اچ اند اس مدیا،لندن 2 13.5
416 تاریخ اسماعیلیه فرهاد دفتری فریدون بدره ایی 1388 فرزان 1 34
417 سوپ جوجه برای روح پدران جک کانفیلد/مارک ویکتور هانسن گیسو نصاری 1386 ثالث 1 8.1
418 سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی سموئل هانتینگتون محسن ثلاثی 1386 علم 1 40.375
419 اتوبوس محمود دولت آبادی 1388 چشمه 1 7.2
420 قاب برهنه ایرج صف شکن 1388 نگاه 2 7.875
421 کشوری که شکل چکمه است هادی خورشیان 1385 کردگاری 1 2.25
422 رستوران سیروس ابراهیم زاده 1383 ثالث 2 1.65
423 دیباچه نوین شاهنامه بهرام بیضایی 1387 روشنگران و مطالعات زنان 2 6.75
424 پاره های عاشقی محمود معتقدی 1387 ثالث 1 4.05
425 از فکرهای باتو منصور خورشیدی 1380 نیم نگاه 1 2.55
426 داستان همای و همایون رحمت الله جباری 1388 حریر 1 5.625
427 مرغ سحر سپیده خسروجاه 1386 نیلا 1 4.05
428 لندی محمد آصف فکرت 1380 هشتم 1 3.3
429 آتش سرد محمدعلی گودینی 1388 روزگار 1 9
430 دیوان حافظ علامه محمد قزوینی و قاسم غنی 1386 پژوهش 1 0
431 برتری در بازار بورس مهرداد انتظاری/محمد رضا مریسی مهرداد انتظاری/محمد رضا مریسی 1384 علم 2 3.3
432 هر روز با فرشتگان مارگارت نیلون نفیسه معتکف 1384 علم 2 15.96
433 حکومت صد روزه ناپلئون بناپارت دومینیک دو ویلپن سید حامد رضی 1387 امیرکبیر 1 46.75
434 گل باغ آشنایی م.آزاد 1378 علم 1 0
435 شعر زمان ما2 مهدی اخوان ثالث محمد حقوقی 1387 نگاه 1 12.375
436 شعر سکوت بیژن جلالی 1385 مروارید 1 7.875
437 آینه در آینه ه.آ.سایه 1388 چشمه 1 9.45
438 ازل تا ابد الهام یکتا 1384 ققنوس 1 7.5
439 هویت ایرانی و زبان فارسی شاهرخ مسکوب 1379 فرزان 1 10.2
440 یوسف افسکی اکبر ظربف تبریزیان 1384 روشنگران و مطالعات زنان 2 10.5
441 سلمانیه و سپیده دم جهان سید علی صالحی/محمد رئوف مرادی 1385 نگاه 1 10.125
442 شعر زمان ما4 فروغ فرخ زاد 1384 نگاه 1 13.5
443 افسانه های ایران زمین اینگه هوپفنر امیرحسین اکبری شالچی 1386 ثالث 1 6.3
444 روی جاده نمناک خدیجه قاسمی 1386 روزگار 1 10.575
445 از کوچه رندان عبدالحسین زرین کوب 1387 امیرکبیر 1 6.75
446 خط تیره , ایلین ماه منیر کهباسبی 1387 ققنوس 2 6.75
447 زنی با چکمه ساق بلند سبز مرتضی کربلایی لو 1386 ققنوس 3 3.15
448 از پیچ قبلی راه آرش امین زاده 1382 داستان سرا 2 2.55
449 باز اندیشی زبان فارسی داریوش آشوری 1386 مرکز 1 7
450 نقد و تحلبل و گزیده داستان های صادق هدایت محمد منصور هاشمی 1385 روزگار 1 16.1
451 تن پهلوان و روان خردمند شاهرخ مسکوب 1389 طرح نو 1 14.5
452 گفتگویی شاعرانه با بامداد حسین علیزاده و حسین نصیری 1381 نقش و نگار 2 3
453 آسمان میشوم پاکسیما مجوزی 1383 نقش و نگار 1 3
454 این شهر شاعر ندارد ونوس جامی پور 1388 روزگار 1 6.75
455 من در این شعر آفاق شوهانی تویی آفاق شوهانی 1382 داستانسرا 3 1.875
456 سلوک محمود دولت آبادی 1388 چشمه 2 10.5
457 فریدون گله زندگی و آثار رضا درستگار و دیگران 1380 نقش و نگار 2 4.125
458 جزم اندیشی مسیحی اریک فروم منصور گودرزی 1384 مروارید 1 7
459 صادق هدایت در تار عنکبوت مصطفی فرزانه 1384 مرکز 1 7.2375
460 دختری با گوشواره مروارید ترسی شوالیه طاهره صدیقیان 1388 تندیس 1 10
461 دیوان آیت اله حاج شیخ عباس تهرانی 1373 انصاریان 1 7.5
462 نگاتیو ابراهیم رها و دیگران 1381 نقش و نگار 1 2.5
463 مرا نرگس صدا کن ملوک بهروز 1377 قصیده 1 0.875
464 زنان نمایشنامه نویس ایران گلمهر کازری 1384 روشنگران و مطالعات زنان 1 3.75
465 فروشنده و میلیونر مارک فیشر شهرزاذ همامی 1387 نشر افکار 1 5
466 ادبیات داستانی در ایران زمین پیمان متین 1383 امیرکبیر تهران 2 7.35
467 مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری شهاب الذین خرمشاهی 1387 گلشن 8 14
468 کاخ ژاپنی ژوزه مانوره ده و اسکونسلوس قاسم صنعوی 1386 راه مانا 1 8.05
469 خاکستر نشین راه طلوع مجید دانش آراسته 1383  ثالث 1 2.75
470 مایا فرید قدمی 1388 هیلا 1 5
471 پدر , عشق و پسر سید مهدی شجاعی 1388 نیستان 1 4.25
472 زن نازنین لاله برزگر 1388 ثالث 1 8
473 مثل صورت سمیرا رویا شاپوریان 1380 ققنوس 1 18.75
474 توقیف ابدی علی محمد زیدوندی 1386 فراگاه 1 2.5
475 شبی که ستاره اش را گم کرده بود ناهید کبیری 1388 ثالث 1 5.5
476 کم کم کلمه میشوم جلیل صفر بیگی 1386 برگ آذین 1 6.25
477 دل میوه ای غلامحسین پرتابیان 1382 نیم نگاه 2 1.875
478 من مجردم خانم مرتضی کربلایی لو 1387 ققنوس 1 3.75
479 داستانهای 84 محمد رحیم اخوت 1385 آگاه 1 5.5
480 سخن آینه ها الهام یکتا 1386 فرهنگ ایلیا 1 4
481 روشنایی خاموش شده نهال تجدد میترا معصومی 1386 ثالث 1 18.75
482 گوشواره انیس حمیرا قادری 1387 روزگار 1 3.75
483 شکار کبک رضا زنگی آبادی 1390 چشمه 1 9.5
484 قصه های آن سالها علی اشرف درویشیان 1387 چشمه 1 4.25
485 نقد بی نقاب طلا نژاد حسن 1387 فرهنگ ایلیا 1 5
486 من جر میزنم شیوا پورنگ 1386 فرهنگ ایلیا 1 4
487 حالا کی بنفشه میکاری؟ فرشته مولوی 1391 ققنوس 1 15
488 طنز در مثنوی معنوی جلد یک محمد علی علومی 1386 شرکت سهامی کتاب های جیبی 1 2.5
489 طنز در مثنوی معنوی جلد دو محمد علی علومی 1386 شرکت سهامی کتاب های جیبی 5 2.5
490 مجموعه اشعار نیما یوشیج عبدالعلی عظیمی 1387 نیلوفر 2 15.75
491 به مادربزرگی فوق العاده استثنایی هلن اکسلی نسرین تولایی 1385 ثالث 1 7
492 برای برادری یگانه پم براون سلماز موسوی قویدل 1385 ثالث 1 7
493 برای آدمی بسیار استثنایی هلن اکسلی نسرین تولایی 1386 ثالث 1 7
494 تقدیم به زوجی استثنایی پم براون لیلا امامی 1385 ثالث 1 7
495 به یک پسر خیلی استثنایی پم براون نسرین تولایی 1385 ثالث 1 7
496 مخمصه مایکل مان مهدی ارجمند 1381 نقش و نگار 2 3
497 دایره وحشت: او در باتلاق تبدیل به گرگ می شود آر. ال. استاین رویا خادم الرضا 1386 ویدا 1 4.25
498 دایره وحشت:او از زیر ظرف شویی می آید آر.ال. استاین دلارام کارخیران 1386 ویدا 1 4.25
499 سوم شخص احسان نیک آیین 1387 داستان سرا 1 3
500 پشت دیوارهای بلند: از کاخ تا زندان آذر آریان پور 1388 اختران 1 13.5
501 و دیگران محبوبه میرقادری 1386 روشنگران و مطالعات زنان 1 8
502 زندگی من در سه شنبه ها اتفاق می افتد طاهره علوی 1380 قصیده سرا 1 2.125
503 اعتراف جک لندن اصغر مهدی زادگان 1388 نگاه 1 5
504 مو به مو مجید دانش آراسته 1380 ثالث 1 2
505 پیرمرد و دریا ارنست همینگوی محمدتقی فرامرزی 1385 نگاه 1 7.5
506 سیمین دانشور، درنگی بر سرگردانی های شهرزاد پسا مدرن جواد اسحاقیان 1385 نشرگل آذین 1 5.5
507 جامه به خوناب رضا جولایی 1383 جویا 1 6.25
508 کارتونی رضا طاهری 1386 آیینه جنوب 1 2.5
509 اسامه ایرج رحمانی 2003 افرا-پگاه 1 9
510 سپیدارهای صبح میثاق امیرفجر 1380 نگاه 1 3.125
511 کنفرانس برلین، خدمت یا خیانت محمدعلی زکریایی 1379 طرح نو 1 19.25
512 طلوع عشق کن فالت فرشته خجندی 1387 مروارید 1 26.25
513 داستانک‌ها ناظم حکمت ایرج نوبخت 1388 دنیای نو 2 13.75
514 موش و گربه به همراه گربه و موش شیخ بهایی و عبید زاکانی 1384 جامی 1 5
515 یک آسمان خبر مهدی حجوانی 1386 افق 1 1.25
516 روزی که هزار بار غاشق شدم روح انگیز شریفیان 1388 مروارید 1 0
517 تقدیر شوم مریم جعفری 1384 چکاوک 1 9.25
518 سایه ها کیومرث نجفی 1385 قصیده سرا-مهرا 1 3
519 ایستگاه باغ سرهنگ علی الله سلیمی 1388 افراز 1 5
520 ورار محسن شریف 1381 نیم نگاه 1 1.5
521 هم نفس مینو حمیدی 1391 آریانا 1 52.5
522 خنده را از من بگیر جواد ماه زاده 1387 هیلا 1 9.5
523 ظهور علی موذنی 1386 نیستان 1 8.5
524 ای کاش های یک زن گیتی پورزکی 1384 قصیده سرا-مهرا 1 4.75
525 درخت پیر و جنگل مهدی اخوان ثالث 1387 زمستان و نگاه 1 5
526 خاطرات سرد شیوا کریمی 1385 ففنوس 1 4.5
527 ماه پشت ابر ماند طاهره خدابخش 1390 دارینوش 1 20
528 نوزاد سیروس ابراهیم زاده 1383 ثالث 2 0
529 روز از پرنده آغاز می شود مریم ابراهیمی 1385 ثالث 1 2
530 کبوتر و قلب سنگی رضا رییسی 1381 روشنگران و مطالعات زنان 1 3
531 عنکبوت سیامک گلشیری 1384 قصیده سرا-مهرا 1 4.75
532 شلیک به پیانیست مهدی فاتحی 1391 نیلا 1 7.5
533 در خم آهن مهدی اخوان لنگرودی 1379 ثالث 1 1.75
534 بت دوره گرد مرجان بصیری 1391 ققنوس 1 16.25
535 موسم آشفتگی شهریار عباسی 1386 افرا 1 11.25
536 کوارتت مرگ و دختر فتح الله بی نیاز 1386 ققنوس 1 4
537 خاطرات یک اسب آنا سویل فرشید رامین فر 1378 آفتاب نقش 1 0
538 نامه هایی که پاره کردی مریم حیدر زاده 1387 پروین 1 3.5
540 ای کاش برایتان تکه ای ابر بودم حسین فرخی 1387 ثالث 1 4
541 نارتسیس وگلدموند هرمان هسه سروش حبیبی 1385 چشمه 1 8.75
542 تالار وحشت آر.ال. استاین غلامحسین اعرابی 1382 ویدا 1 0
543 غار زرین یاکوب و ویلهم گریم اردشیر نیک پور 1382 امیرکبیر 2 0
544 قلعه حیوانات جرج اورول امیر امیرشاهی 1388 امیرکبیر 1 4.25
545 کاش می شد لحظه ها را پس گرفت فرح رشیدی 1387 بهار سبز 1 12.5
546 لیزی دهن زیپی جاکلین ویلسون فریده خرمی 1386 آفرینگان 1 2.75
547 هابیت جی آر آر تالکین فرزاد فربد 1387 کتاب پنجره 1 15
548 شاهزاده جادو شده لیونید سالاویف حبیب الله فروغیان 1383 آفرینگان 1 8
549 محمدتقی ملک الشعرای بهار محمد علی سپانلو 1382 طرح نو 1 6.25
550 مانولیتو الویرا لیندو فرزانه مهری 1384 آفرینگان 1 5.5
551 تبر آرمان وارتانیان آندرانیک خچومیان 1387 افراز 1 5.5
552 کلاه کلمنتیس میلان کوندرا احمد میرعلایی 1387 باغ نو 1 6.25
553 نگاتیو ابراهیم رها و نیک آهنگ کوثر 1380 نقش و نگار 1 2.5
554 آفتاب به سینه ام سنجاق می شود عفت کیمیایی 1381 ثالث 1 2
555 قصه های پریوار کامران محمدی 1387 ققنوس 1 5
556 پاییز تا زانوهایت خواهد رسید ندا کامیاب 1386 ثالث 1 2.5
557 من قهرمان نیستم پی یر اتن گرونیه خجسته کیهان 1386 افق 1 4
558 ققنوس مازیار شهزاد دولتشاهی 1381 نیم نگاه 1 0
559 مافیایی ها لئوناردو شاشا رضا قیصریه 1381 ماهریز 2 2.25
560 غرامت مضاعف بیلی وایلدر رحیم قاسمیان 1385 نیلا 1 3.75
561 عاشقانه ها و رموز عبدالمجید زنگویی 1387 لیان 1 5.5
562 کافه ی مادام سهیلا فرزاد 1387 افست گرافیک 2 1 5
563 اخلاق قضایی محمد یزدی 1386 پیام مهدی 1 2.5
564 برزخ در دست تعمیر ماجده مطلبی 1383 ثالث 1 2
565 هدف جو کریگ شهلا انتظاریان 1388 پیدایش 1 12.5
566 انتقام جو کریگ محمود مزینانی 1388 پیدایش 1 13.75
567 غرور و تعصب جین اوستین شمس الملوک مصاحب 1388 جامی 2 0
568 سعدی ضیا موحد 1378 طرح نو 3 11.25
569 نام همه شعرهای تو-جلد اول ع. پاشایی 1388 ثالث 2 2 98
570 نام همه شعرهای تو-جلد دوم ع. پاشایی 1388 ثالث 2 1 98
571 گزینه اشعار حمید مصدق 1388 گلشن 1 10
572 باغ تلو مجید قیصری 1385 علم 1 4.625
573 می خواهم یک نامه کوتاه بنویسم شهریار عباسی 1386 افراز 1 4.5
574 هفت به اضافه یک کوروش ضیابری 1386 ایلیا 1 0
575 دیدار با خورشید محمدرضا پورجعفری 1386 نیلوفر 1 0.725
576 آنها هیچ از بهشت نمی دانند امین انصاری 1387 ثالث 1 3.75
577 نمی شود محمد رحیم اخوت 1386 آگاه 1 7.5
578 فصل رزهای صورتی منیرالسادات موسوی 1388 روزگار 1 0
579 دریا خواهر است عباس عبدی 1387 چشمه 1 9.5
580 خیلی خوشبختم خانم صادقی علیرضا مجابی 1385 روشنگران و مطالعات زنان 1 0
581 زندانی فاطمه رئیسه 1384 قصیده سرا 1 4
582 بی مترسک علی غویشاوی 1392 نگاه 1 12.5
583 تهران شهر بی آسمان امیرحسن چهل تن 1388 نگاه 1 5
584 نظامی گنجه ای بهروز ثروتیان 1382 دفتر پژوهشهای فرهنگی 1 2.375
585 خسرو و شیرین بهروز ثروتیان 1382 دفتر پژوهشهای فرهنگی 1 2.375
586 افسانه خیال انگیز بهروز ثروتیان 1385 دستان 1 2.5
587 رستوران سیروس ابراهیم زاده 1383 ثالث 1 1.375
588 نامه های کافکا به پدر و مادر فرانتس کافکا ناصر غیاثی 1387 ثالث 2 5
589 پاره های عاشقی محمود معتقدی 1387 ثالث 1 4.5
590 درها و کوچه ها رضا مرادی اسپیلی 1386 ثالث 1 3
591 طنز در مثنوی معنوی 2 محمدعلی علومی 1386 کتابهای جیبی 1 2.5
592 سفید برفی یاکوب و ویلهم گریم 1382 امیرکبیر 1 2
593 مترسک نیمه شب آر. ال. استاین رویا خادم الرضا 1386 ویدا 1 4.25
594 چارباد ابراهیم دمشناس 1388 افراز 1 4.5
595 پشت این صدای تازه عادل بیابانگرد جوان 1380 ثالث 1 1.5
596 شاید گناه از عینک من باشد علیرضا طبایی 1385 آیینه جنوب 1 6.25
597 ماسک شبه زده آر. ال. استاین ماندانا قهرمانلو 1386 ویدا 1 4.25
598 شکار شبح آتشین کورنلیا فونکه مسعود هجوانی 1386 پیدایش 1 3
599 در جستجوی حقیقت شکوفه تقی 1387 فرا روان 1 7
600 شمایل لرزان قدرت هادی نودهی 1387 ققنوس 1 4.75
601 آفتاب مهتاب شیوا ارسطویی 1387 مرکز 1 5.5
602 راز سکوت مهدی صداقت پیام 1388 مروارید 1 6.25
603 هستی نا ایمن افشین خرم 1384 اختران 1 0
604 امپراتور سیاره سوخته زهرا تابشیان 1385 قصیده سرا 1 5.75
605 شریف جان شریف جان تقی مدرسی 1380 نگاه 1 3
606 من نام یک خیابانم کبری فلاحتی 1388 پرنده 1 5
607 صبح هیاهو ایرج صف شکن 1388 نگاه 1 5
608 من در این شعر آفاق شوهانی تویی آفاق شوهانی 1382 داستان سرا 1 1.875
609 پنجره هایی به فصل پنجم سال ادیسه ئوس الی تیس فواد نظیری 1378 ثالث 1 1.625
610 شازده کوچولو آنتوان دو سنت اگزوپری محمد قاضی 1388 کتابهای جیبی 1 3.75
611 دلشوره های من و خاک کاغذی ضیا الدین خالقی 1385 داستان سرا 1 6.25
612 الی ماریا بارت الهه صالحی 1385 لیوسا 1 15.75
613 از خواب نرگس و مهتاب شیما تیمار 1378 نیلا 1 1.325
614 رودکی رزوگار و آثار عبدالرحمن طاهر جان اف دکتر میرزا ملا احمد 1386 امیرکبیر 1 6.25
615 اسم من اهریمن ار.ال.استاین غلامحسین اعرابی 1382 ویدا 1 #VALUE!
616 رویای خدایان کوچک شکر خدا گودرزی 1387 افراز 1 4.5
617 خزان سهراب رستم پور 1388 1 5
618 بی خوانش پرندگان م. موید 1388 داستان سرا 1 3.5
619 قاب برهنه ایرج صف شکن 1388 نگاه 1 8.75
620 کلاه قرمزی یاکوب و ویلهلم گریم اردشیر نیک پور 1382 امیرکبیر 1 2.375
621 دلواپس کهرم حسن فرهنگ فر 1382 آهنگ دیگر 1 3
622 آدم کش جو کریگ شهلا انتظاریان 1388 پیدایش 1 11.25
623 شاهزاده جادو شده لئونید سالاویف حبیب الله فروغیان 1383 ققنوس 1 11.2
624 دوازده برادر یاکوب و ویلهلم گریم اردشیر نیکپور 1382 کتابهای شکوفه 1 2.125
625 مسافر بی توشه و زندگی یک هنرمند ژان آنوی منیژه محامدی 1388 افراز 1 6.75
626 قطعنامه احمد شاملو 1388 مروارید 1 4
627 مازهای راز جستارهایی در شاهنامه دکتر میر جلال الدین کزازی 1370 مرکز 1 9.75
628 پسر سرگردان دیوید پلزر سرور قاسمی 1388 چشمه 1 12.5
629 مکتوب پائولو کئلبو دکتر بهرام جعفری 1387 محراب دانش 1 5.625
630 صلیب سربی آوی حسین ابراهیمی 1384 افق 1 5.25
631 شبی که  عروسک زنده شد آر.آل استاین ماندانا قهرمانلو 1385 ویدا 1 0
632 قصه های رسول رسول پرویزی 1387 آینه جنوب 1 10
633 گفتگوی یک پزشک با بانوان مسعود صابری 1381 آگه سازان 1 6.25
634 امپراتوری جهانی ایران فیلیپ بران جورج وحید عسگرانی 1388 امیرکبیر 1 11.25
635 گریده هایی از شاهنامه فردوسی جلد 2 احمد نفیسی 1387 تهران 1 10.625
636 درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی الکس کالینیکوس اکبر معصوم بیگی 1385 آگه 1 17.15
637 140 باری فکری با بچه ها ار تولد تا 3 سالگی جکی سیلبرگ آناهیتا آذری 1388 قدیانی 1 14
638 شیراز جلوه گه راز عبدالرضا قریشی زاده 1386 1 0
639 مرگ پیام آور جبران خلیل جبران محسن نیک بخت 1384 شادان 1 9.975
640 توفان در مرداب لئوناردو شیاشا مهدی سحابی 1380 نگاه 1 3.75
641 شکار انسان ژوئائو اوبالدو ریبیرو احمد گلشیری 1380 نگاه 1 4.25
642 چنان قفلم که دیده نمی شوم مسعود کریم خانی 1386 آهنگ دیگر 1 3.625
643 زیبایی دوست داشتن جبران خلیل جبران فریده حسن‌زاده (مصطفوی) 1385 علم 1 4.125
644  دختر شاه پریان ر. اعتمادی 1387 زریاب 1 14.625
645 حسن و دل فتاحی نیشابوری 1386 جهان کتاب 1 12
646 مهر گردون سید علی صالحی 1378 تهران 1 6.125
647 روایت یزرگ علوی 1387 فرنو 1 24.5
648 گزینه اشعار سیاوش کسرایی سیاوش کسرایی 1387 مروارید 1 9.5
649 شعر زمان 1 احمد شاملو 1387 نگاه 1 11.25
650 اشک نهان رابیند رانارت تاگور مینا اعظامی 1386 نقش و نگار 2 #VALUE!
651 قهقهه با شکوه حسن اصغری 1387 آزادمهر 1 5.75
652 شکوفه می نوشد باد حسن صانعی 1388 نگاه 1 11.25
653 به کی سلام کنم؟ سیمین دانشور 1380 خوارزمی 1 7.5
654 کمد شماره 13 آر. ال. استاین غلامحسین اعرابی 1389 ویدا 1 5.75
655 بی بی یون حسین پناهی 1377 الهام 1 15
656 راز شهرت صادق هدایت محمد رضا سرشار 1388 کانون اندیشه جوان 1 4.5
657 سرنوشت ساختگی زهره رحمانیان 1382 امتداد 1 2
658 قرارگاه قهرمانان هاری پترسون محمد بلوریان تهرانی 1386 خاتون 1 14.75
659 دماغ ریونو سوکه- اکتاگاوا احمد شاملو 1388 مروارید 1 5
660 وفا به عهد ابوالقاسم لاهوتی 1384 سخن 2 12.25
661 در آغوش خدا گریه می کرد و می‌گفت نمیر حسن فرهنگی 1388 ثالث 2 7.5
662 خرمگس اتل لیلیان و ینیچ خسرو همایون پور 1388 امیرکبیر 3 14
663 بی قراری مهناز آذر نیا 1388 روشنگران و مطالعات زنان 1 6.25
664 پلک اسدلله امرایی 1387 لحن نو 1 8
665 دویست و یک غزل صائب امیر بانوی کریمی(امیری فیروزکوهی) 1385 زوار 1 8
666 فریدون گله زندگی و آثار رضا درستکار/جواد طوسی/سعید عقیقی/تهماسب صلح جو 1380 نقش و نگار 2 4.125
667 کهنه و نو سید محمد علی جمال زاده 1380 سخن 1 17.15
668 نادر پسر شمشیر نورالله لارودی 1388 مطالعات و نشر کتاب پارسا 1 21
669 شروح مثنوی رضا شجری 1386 امیرکبیر 1 10.75
670 سقوط قسطنطنیه میکا والتاری ذبیح الله منصوری 1388 زرین 1 29.75
671 رازهای سرزمین من رضا براهنی 1387 نگاه 1 8.325
672 خدای چیزهای کوچک آرونداتی روی گیتا گرگانی 1387 علم 1 28.875
673 اسرارنامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری(تصحیح:سید صادق گوهرین) 1384 خاشع 1 23.1
674 برگهایی در آغوش باد غلامحسین یوسفی 1386 علمی 1 56.25
675 اصلا به فکر غیبت پروانه ها مباش محمد ولی زاده 1383 داستان سرا 1 6.25
676 رنگرزی الیاف با مواد طبیعی ویکتوریا ج.افشار 1375 دانشگاه هنر 1 5
677 سیپتیموس هیپ: فیظیک آنجی سیج مهرداد مهدویان 1388 نشر افق 1 21.25
678 دره من چه سبز بود لولی لوید اسدالله جعفرزاده 1386 امیرکبیر 1 22.75
679 ماروکاج ناهوکوتاواراتانی 1385 بهجت 1 28
680 سال مرگ ریکاردو ریش ژوزه سارا ماگو عباس پژمان 1386 هاشمی 2 29.75
681 رباعیات خیام عمربن ابراهیم خیام نیشابوری(تصحیح:کاظم عابدینی مطلق) 1388 محراب دانش 2 16.2
682 سینوهه پزشک مخصوص فرعون میکا والتاری ذبیح الله منصوری 1387 زرین 2 52.5
683 پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد عبدالحسن زرین کوب 1386 سخن 3 22.75
684 نردبان شکسته عبدالحسن زرین کوب 1386 سخن 1 26.25
685 درخت معرفت علی اصغر محمد خانی 1384 سخن 1 0
686 جراح دیوانه یورگن توروالد ذبیح الله منصوری 1387 زرین 1 21
687 دلیل آفتاب معصومه شعبانی 1384 ثالث 1 26.25
688 زندگی، عشق و دیگر هیچ کریم فیضی 1389 اطلاعات 1 26.25
689 جراح دیوانه یورگن توروالت ذبیح الله منصوری 1387 نگارستان کتاب 1 0
690 حمویه حسینقلی مستعان 1388 نگارستان کتاب 1 76.5
691 سینوحه میکا والتاری احمد بهپور 1388 جویا 1 0
692 نیما یوشیج سیروس طاهباز 1388 نگاه 1 43.75
693 مسافران مه خدیجه قاسمی 1387 روزگار 1 23.8
694 جوان خام فئودور داستایوسکی عبدالحسین شریفیان 1388 نگاه 2 43.75
695 پیشوای آزادی حسین مسرت 1384 ثالث 1 26.25
696 پیام سید محمود اختریان 1387 محمد(ص) 1 29.75
697 در جستجوی نیشابور مجتبی بشردوست 1386 ثالث 1 27.3
698 مرزبان نامه سعد الدین ورامینی 1388 صفی علیشاه 1 38.5
699 بن بست ها و ببرهای عاشق-جلد سوم ع. پاشایی 1388 ثالث 1 98
700 آیینه ایی برای صداها محمد رضا شفیعی کدکنی 1388 سخن 1 26.25
701 دنیا خانه من است احمد محیط 1386 آگه 1 24.5
702 داریوش و دختران کوروش فواد فاروقی 1388 عطایی 1 33.25
703 راس ساعت گل هلن اولیایی نیا 1388 نگاه 2 31.5
704 عاشقانه ترین ها علی بابا چاهی 1384 ثالث 1 33.25
705 فن نثر در ادب فارسی حسین خطیبی 1386 زوار 1 28
706 گزیده غزلیات شهریار یدالله عاطفی 1388 نگاه 1 15.75
707 مجموعه آثار احمد شاملو 1387 نگاه 1 33.25
708 یادداشت های پس از 11 سپتامبر مسعود بهنود 1385 علم 1 19.25
709 قصه نویسی سید محمد علی جمال زاده 1382 سخن 1 0
710 دختر مغول کالین فالکنر جواد سید اشرف 1387 ققنوس 1 31.5
711 ترانه ها و آهنگ های جاودانه حببیب اله نصیری فر 1388 نشر ثالث 1 99
712 شرح گلشن راز محمد لاهیجی گیلانی 1381 علم 1 16.625
713 کوله بار عهد مهرداد انتظاری 1385 فرادید نگار 1 22.75
714 اسپیتاما گورویدال کیومرث پارسای 1388 سمیر 1 43.75
715 حافظ شیرازی عطااله تدین 1379 تهران 1 33.75
716 دیوان رودکی سمرقندی جعفر بن محمد رودکی سمرقندی 1388 نگاه 1 17.5
717 پروین اعتصامی مهدی افشار 1387 واژه آرا 1 11.7
718 جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی محسن آرمین 1388 نی 1 26.6
719 درتعریف فرهنگ ایرانی حسین سرافراز 1386 اگاه 1 9
720 بررسی تطبیقی اندیشه های افلا طون و مولوی دکتر ناصر رسولی بیرامی 1387 گلشن 1 10.5
721 گام انرژی بخش به سوی شادابی و سرزندگی بتی مک ایون غلامرضا تبریزی -فاطمه عباسی – فاطمه کدخدا 1387 مرندیز 1 8.75
722 زندگی با عشق آنتونی رابینز هادی ابراهیمی 1388 نسل نواندیش 1 23.45
723 هفده اصل کارتیمی جان ماکسول مهدی قراچه داغی 1387 دیبا 1 10
724 مجموعه مقالات دکتر محسن جهانگیری 1383 حکمت 1 22.575
725 شرح بوستان دکترمحمذ خزائلی 1384 جاویدان 1 16.8
726 افغانستان لورل کورنا فاطمه شاداب 1387 ققنوس 2 12.25
727 روسیه کیم براون فادر مهسا خلیلی 1386 ققنوس 1 10.5
728 اثارشناسی توصیفی احمد شاملو مانی پارسا 1388 چشمه 1 49
729 مهارت برنده شدن در زندگی و کسب وکار نیکی جوی اشرف براهنی 1387 نقش و نگار 1 8
730 قدرت بیکران درون آنتونی رابینز آزاده تویسرکانی 1388 زرین 1 28
731 دین ونظام طبیعت دکتر سیدحسین نصر محمدحسین فغفوری 1386 حکمت 1 19.25
732 رمز وراز زندگی بهتر پرومود باترا- ویجی باترا فاطمه نوری 1387 بهزاد 1 24.5
733 بازگشت مومیایی آر-ال-استاین مهرانگیز نکوروح 1386 گل آذین 1 3.75
734 مواظب ادم برفی باش آر-ال-استاین مهرانگیز نکوروح 1387 گل آذین 1 3.75
735 معمای ایران کنت ام پولاک مهرداد صمیمی 1388 روشنگران و مطالعات زنان 1 35
736 بشنو از نی دکتر بهروز ثروتیان 1387 مهتاب 1 56
737 مثنوی معنوی مولانا 1386 پژوهش 1 54
738 چهارشاعر آزادی محمدعلی سپانلو 1369 نگاه 2 7
739 طریقت چای لام کام چوئن نوشیت دیانتی 1386 مشکی 1 3.75
740 خفته در تنگنا یوسف یزدانی 1387 ثالث 1 10
741 دیدارگاه تمدنها امانوئل تد عبدالوهاب احمدی 1388 آگه 1 #VALUE!
742 آموزش آهنگسازی جان هوارد هوشنگ کامکار 1383 افکار 1 12.5
743 جامعه شناسی و آموزش و پرورش دکتر غلامعباس توسلی 1387 علم 1 22.75
744 هویت ملی در ترانه های اقوام ایرانی بهمن کاظمی 1380 موسسه مطالعات ملی 1 5.25
745 دنیا به رنگی که من دیده ام محسن احمدی 1386 داستان سرا 2 3.25
746 50 روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به علوم تجربی ماریون ای بریسک سارا رئیسی 1385 کتابهای دانه 1 4.75
747 ده گام برای فروش موفق تیم برایت هاپت هانیه حق نبی مطلق 1388 سلسله مهر 2 11.25
748 قول فردریش دورمانت عزت الله فولادوند 1373 طرح نو 1 9.5
749 وکیل شیطان موریس وست ماه منیر مینوئی 1388 بهجت 1 16.25
750 پارساترین بانوی شهر بنیتو پرث گالدوس کاوه میرعباسی 1380 طرح نو 1 8.75
751 پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد ریچارد براتیگان حسین نوش آذر 1387 مروارید 1 7
752 زنانه نیست پی.دی .جیمز امیراحمدی آریان 1388 نیلوفر 1 11.25
753 اخوان شاعری که شعرش بود منوچهر آتشی 1382 آمیتیس 1 2.5
754 عروسی زین طیب صالح شکرالله شجاعی فر 1379 آگه 1 1.45
755 چه تلخ است این سیب! منوچهر آتشی 1378 آگه 1 2.5
756 وصف گل سوری منوچهر آتشی 1370 مروارید 1 0
757 اتلو ویلیام شکسپیر ابوالقاسم خان ناصرالملک 1375 نیلوفر 1 3.75
758 هملت ماشین هاینر مولر ناصر حسینی مهر 1388 افراز 1 5
759 دیوید کاپرفیلد چارلزدیکنز مسعود رجب نیا 1384 امیر کبیر 1 32.4
760 موسیقی شانس پل استر خجسته کیهان 1387 افق 1 21
761 کمدی سیاه پیتر شفر مجید روئین پرویزی 1388 افراز 2 6.75
762 خاطرات عروس بی قرار لورا وولف نفیسه معتکف 1383 علم 2 #VALUE!
763 داستایسفکی، زندگی و آثار لئونید گروسمن سیروس سهامی 1386 نیکا 1 29.75
764 ستایش هنر، ستایش عشق ماریا کالاس کاملیا مسیح 1387 ثالث 1 15.5
765 طرفداران شیفته کنت بلانچارد مهندس معین خانلری 1385 ابوعطا 2 5
766 امپراطوری اصطبل و بازی زندگی ماندانا عبقری 1387 افراز 1 4.25
767 سالیا مهدی اخوان لنگرودی 1387 امرود 2 2.5
768 فرهنگ فلسفی هگل مایکل اینوود حسن مرتضوی 1388 نیکا 1 52.5
769 فقط یک لحظه عزیز ترسه 1385 داستان سرا 1 2.5
770 آشنایی با داستایوفسکی پل استراترن سید رضا نوحی 1387 مرکز 1 5.5
771 چرا مردان دروغ می گویند و زنان گریه می کنند؟ آلن +باربارا پیز حوریا موسایی 1388 سلسله مهر 1 11.25
772 شب نا ممکن حسین فرخی 1387 ثالث 1 4.5
773 بردگانه با اهرام وحید نجفی 1385 فراگاه 1 2.25
774 میان اشباح حمید امجد 1376 پیراسته 1 2
775 ژرفای سرمه ای کیا بهادری 1384 ققنوس 1 3
776 پیدایش و تحول رفتارها و آفریده های فرهنگی و هنری کاوه احمدی علی آبادی 1388 نگاه 1 13.75
777 کلیدهای مراقبت از کودک از تولد تا یک سالگی تکلا اس.نی زهرا جعفری 1388 صابرین 1 12.5
778 نظریه های اقتصاد سیاسی چیمز ای. کاپوراسو- دیوید پی. لوین محمود عبدالله زاده 1387 ثالث 1 18
779 ملکه زیبایی لی نین مازتین مک دونا حمید احیاء 1386 نیلا 1 5
780 بی گانگی در آثار کافکا محمود فلکی 1387 ثالث 1 8
781 اسوه فقیهان و عارفان سید تقی موسوی مسقطی 1387 انصاریان 1 10
782 توقیف ابدی علی محمد زیدوندی 1386 فراگاه 1 2.5
783 فرزند نیل هوارد فاست ذبیح الله منصوری 1387 نگارستان کتاب 2 49
784 نشانه شناسی متن و اجرای تئاتر آلن آستن – جرج ساونا داود زینلو 1388 سوره مهر 1 11.25
785 گفتگویی شاعرانه با بامداد حسین علیزاده- سید مجتبی ضمیری 1381 نقش و نگار 1 3
786 مالی سویینی براین فری یل حمید احیاء 1386 نیلا 2 4.25
787 یزد گوهر کویر داود وکیل زاده 1387 میردشتی 0
788 انتخاب نو عبدالعلی رضایی- عباس عبدی 1378 طرح نو 1 3.75
789 انقلاب کشاورزی کاترین ج. لانگ مهدی حقیقت خواه 1386 ققنوس 1 9.8
790 درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی الکس کالینیکوس اکبر معصوم بیگی 1385 آگه 1 17.15
791 عقاید یک دلقک هاینریش بل شریف لنکرانی 1384 جامی 1 11.25
792 سبزینه گس طعم بیهودگی جنگ حسین ینکدار 1388 روزگار 1 5
793 حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه مصطفی مستور 1388 چشمه 2 3.5
794 الهیات سیستماتیک پل تیلیخ حسین نوروزی 1381 حکمت 2 31.15
795 تشیع و مشروطیت  در ایران و نقش لیرانیان مقیم عراق عبد الهادی حائری 1387 امیرکبیر 1 10.5
796 تازیخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان شهریار خونساری 1385 علم 1 6.875
797 موانع مشارکت ساسی زنان در ایران زهرا نژاد بهرام 1388 رسانش 1 15
798 انقلاب  صنعتی جیمز آ. کوریک مهدی حقیقت خواه 1387 ققنوس 1 12.25
799 لیلی عاشق دل آرا قهرمان 1382 سخن 2 3.25
800 جستاری در اندیشه های نیچه ژیل دلوز حامد مهرپور 1386 جامی 1 4.5
801 حدیث بی قراری ماهان احمد شاملو 1387 چشمه 1 3.5
802 تهران کوچه اشباح سیامک گلشیری 1387 افق 1 4.25
803 اصول کار تیمی جورج گرین راضیه خالقی قدیری- محمد مهدیارفر 1387 آدینه 1 5
804 یک: کوانتوم , عرفان و درمان مسعود ناصری 1388 مثلث 1 12.5
805 کاتالینا سامرست موام مهدی افشار 1388 سمیر 1 26.25
806 جهان شناسی سنتی و علم جدید تیتوس بورکهارت حسن آذرکار 1388 حکمت 1 6.25
807 درباره امبرتو اکو  گری پی . ردفورد کیهان بهمنی 1387 افراز 1 8.75
808 خانه هنوز سیاه است سهیل محمودی 1388 نگاه 2 5
809 بهار در پاییز محمد علی اسلامی ندوشن 1388 یزدا 2 40.5
810 تو کجاست؟ م.موید 1384 آیینه جنوب 1 3.375
811 نگاتیو: فرهنگ طنز بازیگزان , کارگردان ها و تلویزیون ایران ابراهیم رها 1381 نقش و نگار 2 2.5
812 گفت و گو با بیلی وایلدر کرون کروو گلی امامی 1387 کتاب پنجره 1 28
813 تهران شهر بی آسمان امیر حسین چهل تن 1388 نگاه 3 5
814 مردم شناسی کاربردی الکساندر ام. اروین مهرداد وحدتی 1386 افکار 1 24.5
815 اورلاندو ویرجینیا ولف محمد نادری 1388 امیرکبیر 1 10.5
816 ده کار احمقانه که زندگی زن ها را خراب می کند! لورا شلزینگر شهروز فرهنگ بیگوند 1388 استاندارد 1 6.25
817 جنسیت و مشارکت عباس محمدی اصل 1382 روشنگران و مطالعات زنان 1 3.5
818 آینده آزادی فرید زکریا امیر حسین نوروزی 1385 طرح نو 1 10
819 بهشت تونی موریسون گیسو پارسای 1386 روزگار 1 14
820 ایمان و آزادی مححد مجتهد شبستری 1387 طرح نو 1 7.5
821 پس از عبور درناها واهه آرمن 1387 آهنگ دیگر 1 5.5
822 رولان بارت گراهام آلن پیام یزدانجو 1385 مرکز 3 9.25
823 توصیه هایی برای مدیران اچ. ان. نانانی منصور عباسعلی زاده 1386 دات 1 4
824 قدرت آزادی پل استار فریدون مجلسی 1388 ثالث 1 17
825 تاریخ جنون میشل فوکو فاطمه ولیانی 1388 هرمس 1 12
826 کاشف از یاد رفته ها م.ع. سپانلو 1387 نگاه 1 3.75
827 آشنایی با معرفت شناسی منصور شمس 1387 طرح نو 1 10
828 نازنین من گرترود هایدگر مهشید میرمعزی 1386 نقش و نگار 2 21
829 خانواده نفرین شده کندی مارک دوگن پرویز شهدی 1388 چشمه 1 24.5
830 در هوای رقیق جان کراکائور یحیی خویی 1387 چشمه 1 15
831 مادران و پسران مایگل گوریان توراندخت تمدن 1388 نقش و نگار 1 11.5
832 ایران در سپیده دم تاریخ جورج گلن کمرون حسن انوشه 1387 علمی و فرهنگی 1 9.375
833 فرنگ و فرنگی در ایران ع روح بخشان 1388 روشن 1 6
834 دفترچه یادداشت نجمی مهدوی 1386 ثالث 1 5
835 بارانی از ترانه به نام تو عباس رضیئی 1385 ثالث 1 3
836 زن های مهربان پوادار نمی شوند لوئیس پی. فرانکل بنفشه آشنا قاسمی 1386 نقش و نگار 1 6.25
837 همیشه کنارت یک صندلی خالی هست ایرج ضیایی 1386 آهنگ دیگر 1 2.875
838 ردیف کاج ها و گربه سفید وحید شریفیان 1385 آهنگ دیگر 1 2.25
839 گمشده ام را به من بازگردان زهرا متین 1384 درسا 2 7.5
840 دلوز و امر سیاسی پال پیتون محمود رافع 1387 گام نو 1 12.5
841 اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی غلامرضا ضابط پور 1386 کانون اندیشه جوان 1 2.5
842 به حرف ما اعتماد نکنید گادفری هریس مریم فیروزبخت 1384 ثالث 1 15.75
843 رازهایی درباره مردان باربارا دی انجلس هادی ابراهیمی 1388 نسل نواندیش 1 17.25
844 مردی بالای صلیب میکا والتاری ذبیح الله منصوری 1388 زرین 1 36
845 فریدریش نیچه و گزین گویه هایش فردریش  ویلهلم نیچه پریسا رضایی- رضا نجفی 1386 مروارید 1 11.25
846 تمشک های ناظز پیام یوسفی 1388 ققنوس 1 2
847 لمس کردن روشنایی آدونیس حمید کریم خانی 1385 آهنگ دیگر 1 5.5
848 تردید آزاده عالم فلکی 1386 افراز 1 3
849 جهانی سازی قتل عام اقتصادی فریبرز رئیس دانا 1383 نگاه 1 17.5
850 خانه قانون زده چارلز دیکنز ابراهیم یونسی 1387 نگاه 3 52.5
851 رندگانی و عقاید آقای تریسترام شندی لارنس استرن ابراهیم یونسی 1388 نگاه 1 33.25
852 دوستی با خداوند نیل دونالد والش سهیل سمی 1385 علم 1 14.875
853 فرنی و زویی جی.دی.سلینجر امید نیک فرجام 1387 نیلا 1 7.5
854 زورگاری جنگی در گرفت جان استاین بک محمد رضاپور جعفری 1382 علم 1 4.875
855 پامچال های وحشی عبدالعظیم سالاریان 1385 دامون 1 5
856 لطیفه های شیرین لطایف الطوایف مرچان کشاورزی ازاد 1387 پیدایش 1 5
857 آدم ها و دودکش ها امیر رضا بیگدلی 1388 ثالث 2 5.5
858 ایرانی ها ساندرا مک کی شیوا  رویگریان 1385 ققنوس 2 16.8
859 رهایی از استرس تری لوکر-الگا گرگسون مهدی قراچه داغی 1388 مثلث 2 11
860 رشد یک دختر باربارا  مک کاف مژگان درستی 1385 فلسفه 1 8.75
861 عیسی پسز انسان جبران خلیل جبران موسی اسوار 1387 سخن 1 26.25
862 خلیج و خزر منوچهر آتشی 1381 نگاه 1 2.5
863 همبرابری زن و مرد خسرو بنده زاده 1382 روشنگران و مطالعات زنان 1 2.125
864 مقابله با اختلال دوقطبی جونز.هیوارد و لم زهره خسروی-زهیر باقری 1387 علم 1 8.125
865 سیر فلسفه در ایران محمد اقبال لاهوری ا.ح.آریان پور 1387 امیرکبیر 1 6.25
866 دلم تنگ است فائزه عطاریان 1386 علم 1 20.475
867 پاییز در ازادی حسن رمضانعلی پور 1384 ثالث 1 2.5
868 مردان مریخی رنان ونوسی جان گری مینا امیری 1386 نقش و نگار 1 8
869 میراث استر شاندور مارای فریبا صالحی 1388 مرکز 1 8.25
870 پهلوی ها پروین قدسی زاده -محبوبه جودکی-ایرج ذوقی-رسول افضلی-محمدمهدی امینی 1388 کتاب مرجع 1 6.5
871 پری کوچک دریا عبدالعلی دست غیب 1385 آمیتیس 1 4.25
872 در آستانه احمد شاملو 1384 نگاه 1 2
873 رامش شهین خسروی نژاد 1382 1 2
874 ریشه های رومانتیسم آیزابلا برلین عبدالله کوثری 1388 ماهی 1 0
875 وسوسه غرب آندره مالرو سیروس ذکاء 1386 روشن 1 4
876 سیاهه ی مسیر ها سجاد گودرزی 1385 ثالث 1 2
877 در ها و کوچه رضا مرادی اسپیلی 1386 ثالث 1 3
878 هم گویی مسعود فرح 1386 داستان سرا 1 2.875
879 فلسفه کیرگگور سوزان لی اندرسون خشایار دیهیمی 1387 طرح نو 2 7.5
880 میخواهم گیس های دنیا را ببافم میترا سرانی اصل 1388 داستان سرا 1 3.25
881 نامه هایی برای هیچکس محمدرضا رییسی 1381 نیم نگاه 1 1.25
882 بخواهید تا به شما داده شود استروجری هیکز شهکام جولابی 1388 جویا 1 10
883 آئین دوست یابی دیل کارنگی میترا  کیوان مهر 1384 علم 1 6.375
884 مرد جن زده مهدی اخوان ثالث 1387 نگاه 1 6.5
885 دره جذامیان میثاق امیرفجر 1386 فردوس 1 21
886 واژه نامه تخصصی مشاوره و روانشناسی  علی محم نظزی 1386 علم 1 8.625
887 هرچه کاشتیم درو کردیم هوشنگ پیرنظر 1384 علم 1 10.325
888 پوشاک در ایران باستان فریدون پوربهمن هاجر ضیاء سیکارودی 1386 امیرکبیر 1 7.75
889 عرسک های خدا سید علی کاشفی خوانساری 1382 داستانسرا 1 3.125
890 صورتجلسات کنگره جبه ملی ایران امیر طیرانی 1388 گام نو 1 33.25
891 مهارت های زندگی برای جوانان ج.مک گراو توراندخت تمدن 1386 نقش و نگار 2 6.25
892 امروز، فرداست اذر کتابی 1388 اهنگ دیگر 1 5.5
893 فرهنگ غرب و چالش های آن مرتضی روهبانی 1387 ثالث 1 12.5
894 دمکراسی و هویت ایرانی پیروز مجتهدزاده 1386 کویر 1 9
895 لال مونی کاوه هدایتی فر – بهرام محتشمی 1388 افراز 2 5.5
896 انسان روح است نه جسم دکتر رئوف عبید امیر هوشنگ دانایی 1385 نغمه 1 47.25
897 اسکندرنامه منوچهر خان حکیم/علیرضا ذکاوتی فراگزلو 1388 سخن 2 67.5
898 مقالات شمس شمس الدین محمد تبریزی 1387 مرکز 1 22.75
899 گلدسته و سایه ها محمود دولت آبادی 1384 نگاه 1 0
900 چرند و پرند علی اکبر دهخدا 1387 عطار 1 6.25
901 کورش بزرگ عباس خلیلی/مهیار خلیلی 1387 نگاه 2 21
902 ده راز موفقیت و آرامش درونی وین دایر محمدرضا ال یاسین 1388 هامون 2 5
903 برداشت تنها ایرج صف شکن 1384 نگاه 1 4.5
904 راز پیروزی کودتای 28 مرداد محمدجعفر محمدی 1385 اختران 1 6
905 پادشاه فارسی داریوش یکم پیتر یولیوس یونگ داود منشی زاده 1386 ثالث 1 11.2
906 هنر آشپزی فرح شیرین  فرح شیرین / هما تهرانی 1388 گنجینه 1 36
907 جامعه شناسی فرهنگ تقی آزادارمکی 1387 علم 1 11.125
908 تقصیر من نبود مریم حیدرزاده 1384 پروین 1 6.25
909 ادیان شرقی در کافر کیش رومی فرانس کومون تیمور قادری 1388 مهتاب 3 18.2
910 واپسین شطحیات فریدرش نیچه حامد فولاد وند 1387 جامی 1 8
911 من جر میزنم شیوا پورنگ 1386 فرهنگ ایلیا 1 4
912 زن آینده کریستیان بوبن مهوش قویمی 1387 آشیان 1 5
913 دور دست های نزدیک ویدا هوشیار 1388 داستان سرا 1 4.5
914 خانم ها به خودتان سخت نگیرید کریستین کارلسون مهدی قراچه داغی 1388 نقش نگار 1 3.75
915 تفسیر خواب زیگموند فروید شیوا  رویگریان 1388 نشر مرکز 1 42
916 دولت فساد و فرصت های اجتماعی مجموعه نویسندگان خارجی حسین راغفر 1388 نقش و نگار 2 15
917 زیارت پائولو کوئیلو سوسن اردکانی 1388 نگارستان کتاب 1 21
918 امریکا امریکا الیا کازان آزرو فکری ارشاد 1378 نیلا 1 3.25
919 رنچ بیهوده عشق ویلیام شکسپیر فریده مهدوی دامغانی 1378 تیر 1 5
920 هیاهوی بسیار برای هیچ ویلیام شکسپیر فریده مهدوی دامغانی 1378 تیر 1 5
921 نیک آن باشد که انجامش نکوست ویلیام شکسپیر فریده مهدوی دامغانی 1378 تیر 1 5
922 درباره ادبیات و هنر مجموعه نویسندگان خارجی اصغر مهدی زادگان 1383 نگاه 1 2.5
923 شعر پابان شعر دوری بیژن جلالی 1384 مروارید 1 3.5
924 مدیریت یهره وری از زمان الک مکنزی محمدرضا رضاپور 1371 نامعلوم 1 0.5
925 مدرنیته و بحران ما هوشنگ ماهرویان 1385 اختران 1 3.5
926 ارکیده ها در مهتاب کارلوس فوئنتس مهدی موسوی 1379 نیلا 1 3.25
927 شعر روس مجموعه نویسندگان خارجی بابک شهاب 1386 ثالث 1 14.7
928 اصول حکمت آتن ارسطو باستانی پاریزی 1383 علم 1 9.275
929 یوگای پیشرفته پی دی شارما رضا رامز 1387 ثالث 1 10.5
930 انسان و سمبولهایش کارل گوستاویونگ محمود سلطانیه 1387 جامی 1 28
931 کارکردهای هارمونی در قرن بیستم رالف توروک محسن الهامیان 1387 افکار 1 17.5
932 تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم فریدون آدمیت 1386 روشنگران و مطالعات زنان 1 8.75
933 61 سال شاه (جلد 1) خسرو معتضد 1388 ثالث 2 1 168
934 مجموعه اشعار شمس لنگرودی شمس لنگرودی 1387 نگاه 1 38.5
935 منطق عشق عرفانی علیقلی بیانی 1385 شرکت سهامی انتشار 1 19.25
936 جسم زن جان زن کریستین نورتراپ توران دخت تمدن (مالکی) 1388 نقش و نگار 1 #VALUE!
937 با پیر بلخ محمد جعفر مصفا 1387 پریشان 1 25.55
938 آثار شناسی توصیفی احمد شاملو مانی پارسا، بهرام معصومی، لیلا سلگی به کوشش آیدا شاملو 1388 چشمه 1 49
939 من گرگ خیالبافی هستم الیاس علوی 1387 آهنگ دیگر 1 48.75
940 مقصد های شریعت سید ابوالقاسم حسینی 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1 8
941 پژوهشی در قصه شبخ صنعان و دختر ترسا جلال ستاری 1378 مرکز 1 9
942 اگر میتوانید حرف بزنید ژول سازمن فرنوش جزینی 1386 امیرکبیر 1 6.75
943 مارکوزه السدر مک اینتایر دکتر حمبد عنابت 1387 تهران خوارزمی 1 12.25
944 چتری برای خاک منیره پرورش 1383 نشر ثالث 2 3.5
945 رویاهای خاکستری م. پریزن 1381 اوحدی 2 5.625
946 اگر دانه نمیرد آندره ژید همایون نور احمد 1386 نیلوفر 1 8.75
947 تمام بندها را بریدم سباوش گلشیرین 1391 افراز 1 16.5
948 سال مرگ ریکاردوریش ژوره ساراماگو عباس پژمان 1386 هاشمی 1 29.75
949 بازمانده خوی رز ماری هارتونیان زهره باوندی 1388 افکار 1 8.75
950 سطح های شعر در سطح های نثر محمد حقوقیی 1387 نگاه 1 5
951 جامعه شناسی فرهنگ تقی آزاد آرمکی 1387 علم 1 11.125
952 سال مار عزیز معتضدی 2012 زاگرس 2 17
953 حسین کرد شبستری حسین کرد شبستری 1386 ققنوس 1 6
954 در نا امیدی بسی امید است الکساندر دوبچک نازی عظیما 1386 فرزان 1 14
955 ساسالوسی  با من می رقصی؟ رفعت یزدان پرست 1385 کویر 1 7.25
956 یادها مهرانگیز جهانشاهی 1375 1 14
957 یادها جلد 1 ویدا حاجی تبریزی 1389 فروغ 2 21
958 تقدیر مشکوک احمد نجاتی 1383 ثالث 1 2.5
959 گسست های دانایی کام- کندالین مجید محمدیان 1381 ثالث 1 3
960 آشنایی با دین مسیح مهرداد ایزدپناه 1385 محور 2 3.75
961 گرامشی جیمز جول محمدرضا زمردی 1388 ثالث 1 7.5
962 چرم ساغری اونوره دو بالراک محمود معتمدزاده 1387 ناهید 1 22.75
963 سپیده دم اندیشه محمد هادی محمدی 1386 افق 1 5
964 پبامدهای مدرنیت آنتونی گیدنز محسن ثلاثی 1378 مرکز 1 11.25
965   فرهنگ مطالعات جوان محمد سعید ذکایی 1386 اگه 2 5
966 وانهاده سیمون دوبووار ناهید فروغان 1388 مرکز 3 6.5
967 سر حق مهدی طیب 1387 سفینه 1 5.5
968 تاریخ سینما آرتور نایت نجف دریا بندی 1387 امیرکبیر 1 17.5
969 داستانهای شفا بخش راشل نائومی ریمن مهدی مجرد زاده کرمانی 1379 موسسه فرهنگی راه 1 2.5
970 پرسه زیر درختان داغ علی چنگیزی 1388 ثالث 1 11.25
971 ایام انزوا جلد1 حاج شیخ صادق خلخالی 1388 سایه 1 12.5
972 دیانت زرتشتی پروفسور کای بار فریدون وهمن 1386 جام 1 8.25
973 من یک زن هستم نورا  افرون الگا کیایی 1387 شادان 1 7.5
974 نقش آیت اله مجاهد برازجانی در قیام  شهید رئیسعلی دلواری سبد ابوالحسن حسنی 1388 آیینه جنوب 1 3.5
975 فلسفه چیست؟ سید یحیی یثربی 1387 امیرکبیر 1 10
976 مفاهیم قدیم و اندیشه جدید حسن آبادیان 1388 کویر 1 21
977 رضا شاه سعید قانعی 1387 ساحل 1 4.5
978 آواز خاک منوچهر آتشی 1383 نگاه 1 4
979 واپسین وارث تخت و تاج قاجار حبیب لاجوردی امیر سعید الهی 1387 ثالث 1 8.75
980 ابران دوران قاجار و بر آمدن رضاخان نیکی آر. کدی مهدی حقیقت خواه 1387 ققنوس 1 7
981 لئونس و لنا کارل گئورک بوشنر پرویز جاهد 1376 2 1.375
982 عبید باز میگردد جواد مجابی 1391 نگاه 1 31.25
983 روانشاسی زن ذلیلان گروه نوبسندگان 1387 استاندارد 1 3.25
984 قصه ی جزبره ناشناخته ژوزه ساراماگو محبوبه بدیعی 1379 مرکز 1 3.75
985 حقوق جهان در ایران باستان فریدون جنیدی 1389 بلخ 1 10
986 سیاوش خوانی بهرام بیضایی 1388 روشنگران و مطالعات زنان 1 11.25
987 آهو سلندر طلحک و دیگران بهرام بیضایی 1381 روشنگران و مطالعات زنان 1 1.625
988 سوکواره ای بر آبی دریا نویسندگان اسداله امرایی 1384 آمیتیس 1 3.5
989 هزارو یک شب اقلیدی 1381 تهران مرکز 1 0 1.68
990 سیراب از سراب گیو نصیری 1387 ثالث 1 2 4.75
991 روزی روزگاری ستارخان علی ناصری 1387 شکوفه(امیرکبیر) 1 1 2.75
992 باورم کن… نیکلاس اسپارکس نفیسه معتکف 1385 شادان 1 1 7.5
993 نگاتیو: فرهنگ طنز بازیگزان , کارگردان ها و تلویزیون ایران ابراهیم رها- نیک آهنگ کوثر 1381 نقش و نگار 1 2.5
994 زندگی در راهی بهتر/ اندیشه هایی دربارهء راستی، مهروزری و نیکبختی دالایی لاما فرامرز جواهری نیا 1384 ماهی 1 4.25
995 مرثیهء حلبچه رفیق صابر مریوان حلبچه ای 1386 آهنگ دیگر 1 3
996 بازگشت از شوروی آندره ژید جلال آل احمد 1385 خرّم 1 5.5
997 کودک آرام، مادر آسوده پل ویلسون – تانیا ویلسون آتوسا حمیدخانی 1385 افکار 1 5.5
998 آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته آرتور کوپیت رامین ناصر نصیر-شهرام زرگر 1384 نیلا 1 2
999 کجا می برند درختان مرده را عاطفه طیه 1387 ققنوس 1 8.75
1000 بازی/مهندسی یک رمان قاسم کشکولی 1388 ثالث 1 5
1001 زبان خوراکیها / جلد دوم غیاث الدین جزایری 1387 امیرکبیر 1 2 #VALUE!
1002 در تنگ آندره ژید عبدالله توکل-رضا سید حسینی 1381 نیلوفر 1 1 6
1003 بادها شناسنامه‌ی مرا بردند علی عبداللهی 1388 شاملو 1 2 5
1004 دیگر پنیر نمیخواهم ریچارد تمپلر عباس مخبر-امین وکیل باشی 1384 نشر مرکز 1 1 6.75
1005 چگونه خودباوریتان را افزایش دهید ناتانیل براندن عرفانه چینی فروشان-سمانه سورمان شاهی 1387 سپید 1 1 8.25
1006 پیش به سوی ثروت 2-سفر ادامه میابد برایان تریسی سیما فرجی 1388 نسل نو اندیش 1 1 14
1007 از ولگردی تا دیکتاتوری ویلیام شایرر کاوه دهگان 1383 آهنگ دیگر 1 1 4.25
1008 حمام فلسفه گریگوری برگمن علی غفاری 1386 کویر 1 1 4.25
1009 امروز فرداست : آذر کتابی 1388 آهنگ دیگر 1 1 5.5
1010 مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری 1385 خلاق 1 1 7.5
1011 اولیس از بغداد اریک‌امانوئل اشمیت پویان غفاری 1388 افراز 1 1 17
1012 خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی احمد نفیسی 1380 تهران 1 1 8.75
1013 منطق الطیر عطار 1388 خلاق 1 1 7.5
1014 رازها کنوت هامسون قاسم صنعوری 1386 گل‌آذین 1 1 10
1015 ضلع آفتابی پهلو یا کلمه علی میرکازهی 1383 داستان‌سرا 1 1 2
1016 زن و رهایی از وابستگی سو پتن ثوئل انسی شیرازی 1384 نقش و نگار 1 1 10
1017 اصول حکومت آتن ارسطو باستانی پاریزی 1388 امیرکبیر 1 1 7.5
1018 زن مثبت گیل لیندن فیلد توران‌دخت تمدن 1385 نقش‌و‌نگار 1 1 7.5
1019 لایم لایت چارلی چاپلین رضا سید حسینی 1379 نگاه 1 1 14.5
1020 سایه‌ی شکننده ژرژسیمنون حسن زیادلو 1386 هزار افسان 1 1 6.25
1021 داستان خانوادگی واسکوپر اتولینی بهمن فرزانه 1383 کتاب پنجره 1 1 3.75
1022 ربه‌کا رابرت.ئی.شروود-جون هریسون عباس اکبری 1380 نقش‌و‌نگار 1 1 3.25
1023 در ابتدای همیشه رحیم سلیمانی 1386 ثالث 1 1 3
1024 چشم‌های تو بوی سیب می‌دهد علی‌اصغر سید‌آبادی 1380 روزگار 1 1 1.25
1025 بادام تلخ غلامحسین چهکندی‌نژاد 1388 آهنگ دیگر 1 1 6.25
1026 روش جدید لاغری و تندرستی ل.استوارت-م.بتی-س.اندرو-ل.بالارت حسن بشارت 1387 ققنوس 1 1 12.25
1027 سیماب‌های سیمین م.موید 1385 ثالث 1 1 1.25
1028 فروش موفق لیندا ریچاردسون فرشید قهرمانی 1386 مثلث 1 2 4.5
1029 سفر قندهار محسن مخملباف 1380 طرح نو 1 1 3.75
1030 قصه‌هایی برای تاریکی راینر ماریا ریلکه علی عبداللهی 1385 نقش‌و‌نگار 1 1 4
1031 زیرکی مارگارت ادسن رحیم قاسمیان 1386 نیلا 1 3 3.75
1032 اعتماد به نفس در نوجوانان گیل لیندن فیلد توران دخت تمدن (مالکی) 1386 نقش‌و‌نگار 1 1 7.5
1033 بوسه‌ی عنکبوت مانوئل پوئگ منوچهر خاکسار هرسینی 1388 افراز 1 1 5
1034 زیارت پائولو کوئیلو سوسن اردکانی 1383 نگارستان کتاب 1 1 21
1035 پیش تاز اصلاحات ( تاملی در احوال و افکار مهدی کروبی) محمد عزیزی – دکتر محمود قنبری 1384 روزگار 1 2 3.625
1036 یک زن بدبخت ریچارد براتیگان حسین نوش آذر 1388 مروارید 1 1 5.75
1037 فرهنگ مطالعات جوانان محمد سعید ذکایی 1386 آگاه 1 1 5
1038 غروب بت ها فردریش نیچه داریوش آشوری 1388 آگاه 1 1 8
1039 دخمه ژوزه ساراماگو کیومرث پارسای 1386 روزگار 1 1 10.75
1040 سفر به ولایت عزرائیل جلال آل احمد 1387 آدینه سبز 1 2 3
1041 به سوی نبوغ مایکل جی ای هاو مهدی مجرد زاده کرمانی 1380 موسسه فرهنگی راه بین 1 1 3
1042 آدم برفی می آید آر ال استاین ناصر زاهدی 1387 پیدایش 1 1 5.5
1043 هنر آشپزی عروس م احمدی 1387 ارمغان یوسف 1 1 4.75
1044 43 داستان عاشقانه ولف وندراچک علی عبداللهی 1379 ابراهیم حقیقی 1 1 7.25
1045 اقیانوسی در آکواریوم مهدی شادخواست 1383 فراگاه 1 1 1.875
1046 می توان زندگی را آسان گرفت ریچارد کارلسون افخم راه دوست 1387 ثالث 1 1 8.75
1047 اساطیر ایران و ادای دین ژوزف کمبل ع ا بهرامی 1384 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 5
1048 داستان مرگ سیزدهم رضا طاهری 1380 ثالث 3 1 2
1049 آنارشیسم کالین وارد محمود رضا عبدالهی 1388 افکار 1 1 8.75
1050 طرحی برای سنگ شرحی برای سار ناهید کبیری 1381 ثالث 1 1 2
1051 تاریخ اروپا در قرن بیستم جرج لیشتهایم شهین احمدی 1372 لوح 1 1 23.45
1052 عیار نقد در آینه محمد ولی زاده 1383 داستان سرا 1 1 7.25
1053 یک دریچه آزادی سیمین بهبهانی 1374 سخن 1 1 13.75
1054 پنجره رو به حیاط آلفرد هیچکاک ابولحسن تهامی 1385 چاپاک 1 1 4.5
1055 خاطرات و تالمات مصدق دکتر محمد مصدق 1388 علمی 1 1 28.75
1056 علم در بین النهرین گرل مس حسن سالاری 1387 محراب قلم 1 2 5
1057 چگونه برنده جایزه نوبل شویم ؟ پیتر دوهرتی فاطمه محجوب 1387 حریر 1 2 9.375
1058 یوگا درمانی دکتر جواهر ت. شاه دکتر رضا محتشمی توتکابنی 1387 ثالث 1 1 5.5
1059 زن کامل مارابل مورگان پریسا علی نیا 1388 خجسته 1 2 8.75
1060 معمای زندگی فرناندو ساواتر مینا اعظامی 1386 نقش و نگار 1 1 8.75
1061 نی زن، جذامی و باد سعدی گل بیانی 1388 آهنگ دیگر 1 1 5.5
1062 پنجاه و سه ترانه عاشقانه شمس لنگرودی 1385 آهنگ دیگر 1 1 3.75
1063 دومین پسر مریم وحید شریفیان 1388 آهنگ دیگر 1 1 3.75
1064 تمدن و ناخشنودیهای آن زیگموند فروید خسرو همایون پور 1388 امیرکبیر 1 1 3.5
1065 اتاق روشن – اندیشه هایی درباره عکاسی رولان بارت نیلوفر معترف 1386 چشمه 1 1 5.5
1066 افسانه های هفتاد و دو ملت هانری پوررا ، ژان بروس هارد، وازیل پیرگوانو احمد شاملو 1388 ثالث 1 1 8.75
1067 اسپاگتی با سس مکزیکی علیرضا آبیز 1383 ثالث 1 1 2.75
1068 تاریخ زبان فارسی دکتر مهدی باقری 1387 قطره 1 1 7.5
1069 شاه طهماسب رالف کانلی فروردین صبا 1388 سمیر 1 2 40.5
1070 دن کیشوت سروانتس محمد قاضی 1387 ثالث 1 1 99
1071 آخرین تابستان کلینگزور هرمان هسه دکتر قاسم کبیری 1386 مجید 1 1 7.5
1072 زندگی سگی جان آر اریکسون فرزاد فربد 1387 کتاب پنجره 1 1 5
1073 راز راندا برن مژگان احمدی 1387 بهزاد 1 2 7.5
1074 من فقط یک خاطره دارم زهرا بازرگان 1387 سخن 1 1 16.25
1075 آدم اول آلبر کامو منوچهر بدیعی 1374 نیلوفر 1 1 9.75
1076 طالقانی فریادی تا سکوت سید محمد حسین میر ابوالقاسمی 1387 افشار 1 1 123.75
1077 تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلامی کرمانی 1387 امیرکبیر 1 1 31.5
1078 پرسپولیس حدیث تمدن سید عبدالرضا قریشی زاده هادی مهرابی 1386 میردشتی 1 1 0
1079 آینه در آینه محمدرضا شفیعی کدکنی 1388 چشمه 1 1 10.5
1080 تاریخ ایران بعد از اسلام عبدالحسین زرین کوب 1387 امیرکبیر 1 1 28
1081 تاریخ مغول عباس اقبال آشتیانی 1388 امیرکبیر 1 1 26.25
1082 جانب اگر نه عشق سعید مهیمنی 1385 داستان سرا 1 1 3.25
1083 یادگیری بی تلاش دیانا بیور محمدرضا آل یاسین 1385 هامون 1 1 5
1084 مخلوق فیروز زنوری جلالی 1386 علم 1 1 20.475
1085 عناصر پنجگانه در روانشناسی انسان: چوب، آتش، خاک، فلز و آب پاملا فرگوسون لیلی مهدوی راد 1383 ثالث 1 1 5.5
1086 ان. ال. پی در 21 روز هری آلدر، بریل هیتر علی شادروح 1380 ققنوس 1 1 16.8
1087 گنجور پنج گنج عبدامحد آیتی 1384 سخن 1 2 8.25
1088 زن از کتیبه تا تاریخ: دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان-جلد اول پوران فرخزاد. 1378 زریاب 1 2 68.75
1089 پانزده گفتار در باب ترجمه سعید فیروزآبادی 1387 کتاب پارسه 1 1 16.2
1090 فرهنگ جشن های آریایی جلال سیمایی 1387 انتشارات سیمائی 1 1 157.5
1091 تاریح اقوام کوه نشین شمال غرب ایران چارلز برنی/ مارشال لانگ هوشنگ صادقی 1386 نگاه 1 1 #VALUE!
1092 سرزمین جاوید ماریان موله/ارنست هرتسفلد/ رومن گیرشمن ذبیح الله منصوری 1387 نگارستان کتاب 2 1 140
1093 ژرمینال امیل زولا سروش حبیبی 1386 نیلوفر 1 1 22.75
1094 نقد و تجلیل و گزیده داستانهای صادق چوبک حسن محمودی 1382 روزگار 1 1 8.125
1095 در پناه تجیر آبی عشق فواد نظیری 1380 ثالث 1 1 1.5
1096 ره توشه دیدار مهدی طیب 1387 سفینه 1 1 8
1097 رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر فواد نظیری 1387 ثالث 1 1 8
1098 معماری به زبان کلاسیک جان سامر سون علب محمد سادات افسری 1387 نیلوفر 1 1 13.75
1099 دروازه زندگی و مرگ موریس مترلینگ ذبیح الله منصوری 1388 نگارستان کتاب 1 1 33.25
1100 انقلاب فرانسه فیلیس کورزین مهدی حقیقت خواه 1386 ققنوس 1 1 9.8
1101 ژاپن امروز دان ناردو مهدی حقیقت خواه 1385 ققنوس 1 1 12.25
1102 فیلمنامه مخمصه مایکل مان مهدی ارجمند 1381 نقش و نگار 1 1 3
1103 نامه های که پاره کردی مریم حیدرزاده 1387 پروین 1 1 3.5
1104 به سوی نبوغ مایکل جی. ای. هاو مهدی مجردزاده کرمانی 1380 راه بین 1 1 3
1105 هنر آشپزی عروس همای مهرین 1387 محمد 1 1 30.1
1106 اژدهایان دلتورا امیلی رودا محبوبه نجف خانی 1386 قدیانی 1 1 34.3
1107 رابعه حسینقلی مستعان 1388 نگارستان کتاب 1 1 144
1108 انرژی مثبت جودیت اورلف توران دخت تمدن 1388 نقش و نگار 1 2 15
1109 برنامه ریزی نیروی انسانی مالکلم بنیسون/جاناتان کیسون علیرضا جباری 1387 افکار 1 1 18.75
1110 بازاریابی چریکی جی کنراد لوینسون همایون رکنی قاجار 1387 سیته 1 1 17.5
1111 تعبیر خواب کاظم قاسم نیا همدانی 1384 پیدایش 1 1 9
1112 کودک سالم خودآموز مراقبت از نوزاد محسن کلانتری/حمیدرضا حسنلو 1387 نیکان 1 1 30.625
1113 دروغهای صمیمانه ماریا بارت الهه صالحی 1385 درسا 1 1 17.5
1114 پلو با روش کته پریدخت منصور 1387 ثالث 1 1 5.95
1115 سرگذشت دین های بزرگ جهان جوزف گئر ایرج پزشک نیا 1387 جامی 1 1 12
1116 کلید های کمک به کودک برای برخورد با مرگ عزیزان دن شافر/ کریستین لیونز اکرم کرمی 1388 صابرین 1 1 7.75
1117 چه کردند ناموران کاوه میر عباسی 1388 افق 1 2 8.75
1118 تورگنیف خوانی ویلیام ترور الاهه دهنوی 1387 مروارید 1 1 11.5
1119 عقل و الهام در اسلام تد لاوسن 1387 حکمت 1 1 3
1120 داوری اخلاقی  فلسفه اخلاق چیست احمد علی حیدری 1386 حکمت 1 1 7.5
1121 اسلاوی ژیژک تونی  مایرز احسان نوروزی 1385 مرکز 1 1 8.25
1122 نگارش فیلمنامه اقتباسی لیندا سیگر عباس اکبری 1388 نیلوفر 1 1 #VALUE!
1123 بربادرفته جلد 1 مارگارت  میچل حسن شهباز 1387 امیرکبیر 1 2 45.5
1124 فن نمایشنامه نویسی لاجوس اگری مهدی فروغ 1385 نگاه 1 1 21
1125 کشور دلواپسی امیرجواد یونسی 1384 داستان سرا 1 1 3.75
1126 تاریخ هنر ایران( هنر اموی و عباسی) الگ گرابر/ر.اتینگهاوزن یعقوب آژند 1384 مولی 1 1 6.25
1127 مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری غلامرضا جهانشاهی 1388 پل 1 1 7.5
1128 آذر و امجدیه ویدا مشایخی 1386 خجسته 1 1 6.25
1129 زن و رهایی از وابستگی سوپتن ثوئل انسی شیرازی 1388 فلسفه 1 1 10
1130 نامه های کافکا به پدر و مادر فرانتس کافکا ناصر غیاثی 1387 ثالث 1 1 5
1131 منطق الطیر فریدون محمد عطار نیشابوری 1388 خلاق 1 1 7.5
1132 بیگانگی در آثار کافکا محمود فلکی 1387 ثالث 1 1 8
1133 من و فرح پهلوی اسکندر دلدم 1384 به افرین 1 2 103.25
1134 غزالی و زهره ادوارد توماس ذبیح الله منصوری 1387 نگارستان کتاب 1 1 81
1135 وقتی آن تناور درخت خانه شکست شهره وکیلی 1388 علم 1 1 43.75
1136 شعرهای دیداری افشین شاهرودی 1388 داستان سرا 1 2 6.25
1137 دفتزچه یادداشت نجمی مهدوی 1386 ثالث 1 1 5
1138 پارو زدن در خاک داریوش معمار 1388 آهنگ دیگر 1 1 5
1139 پیامی از فراسوی زمان ایرج فاضل بخششی 1386 قصیده سرا 1 1 4.25
1140 ملودی های سرگردان کامران اصغری 1388 نگاه 1 1 3.75
1141 حکمت شمابل های مسیحی امیر نصیری 1388 چشمه 1 1 10.5
1142 چهره پنهان عشق سیامک گلشیری 1388 مروارید 1 1 5.75
1143 اربابان جدیدجهان جان پیلجر مهرناز شهابی/ مهرداد شهابی 1388 اختران 1 1 10.5
1144 پیر مقدس کنراد فردیناند مایر محمود حدادی 1385 نیلوفر 1 1 4.75
1145 فرهنگ جشن های آریایی جلد 2 جلال سیمایی 1387 سیمرو 1 1 157.5
1146 زنان بازنده نستند اگر؟!.. لیندا فیلد بهناز محقق پور 1387 سلسله مهر 1 1 8.25
1147 چرا درمانده ایم ؟ حسن نراقی 1388 اختران 1 1 7.5
1148 انقلاب زبانی دیوید کریستال شهرام نقش تبریزی 1385 ققنوس 1 1 4.5
1149 مشروعیت سیاسی علیرضا صدرا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1 1 12
1150 روانشناسی استبداد لئو اشتراوس دکتر محمد حسین سروری 1381 نگاه 1 1 0
1151 آسمانی تر از نام خورشید محمد علی شاکری یکتا ثالث 1 1 81
1152 فرهنگ و ادبیات امروز محمود معتقدی 1386 گل‌آذین 1 1 5.75
1153 مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع سازمان پال هرسی و کنث بلانچارد دکتر علی علاقه بند 1388 امیرکبیر 1 1 6.25
1154 شوکران اصلاح عبدا… نوری 1379 طرح نو 1 1 8.75
1155 راضیه بیگم شوکت صدیقی  نازلی اصغر زاده 1387 دنیای نو 1 1 1.6875
1156 ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران مهرانگیز کار 1386 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 7.5
1157 جامعه شناسی هنر ناتالی هینیک عبدالحسین نیک گهر 1387 آگه 1 1 5
1158 مرهمی برای انسان نوربرت لش لایتنر مهشید میرمعزی 1387 نگاه 1 1 6.25
1159 آدلف بنژامن کنستان مینو مشیری 1388 ثالث 1 1 7
1160 شمعی در باد التون جان م. آزاد امیر رضا نوری 1381 ثالث 1 1 7.35
1161 آهنگسازان گیتار کلاسیک بهزاد فرامرز فرهنگ ایلیا 1 1 7.25
1162 سرشک اژدها شیرین صیامی / امیر رضا نوری زاده 1381 افکار 1 1 0
1163 کولت جون هیند استوارت لیدا نصرتی 1382 ماهی 1 1 0
1164 جرات داشته باش آرزو کن قدم بردار جان سی مکسول ربابه امیری 1388 ابوعطا – سپید 1 1 5.5
1165 هدیه غیر منتظره استیگ داگرمن محمد رضا قلیچ خوانی 1388 ثالث 1 1 7
1166 اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ژان پل سارتر مصطفی رحیمی 1386 نیلوفر 1 1 6
1167 از آسمان تا ریسمان نادر نادرپور 1382 مروارید 1 1 2.75
1168 ناآرام در آرامش پابلو نرودا اصغر مهدی زادگان 1381 نگاه 1 1 0
1169 جنگ جهانی دوم در اروپا فیلیپ گاوین مهدی حقیقت خواه 1385 ققنوس 1 1 9.8
1170 رهیافتی به دانش فقه محمد حسین عبدی 1387 انصاریان 1 1 7.5
1171 دیوان شهریار محمد حسین شهریار 1388 نگاه 1 1 10.575
1172 منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 1387 دبیر 1 1 38.25
1173 ریشه ها الکس هیلی علیرضا فرهمند 1388 امیرکبیر 1 1 21
1174 بوستان سعدی محمد علی فروغی 1385 امیرکبیر 1 1 3.25
1175 اسماء الحسنی زهیر طیب 1386 سفینه 1 1 5
1176 تاتر یونان و روم دان ناردو منوچهر پزشک 1388 ققنوس 1 1 13.3
1177 نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم میر عبدالحسین نقیب زاده 1387 طهوری 1 1 28
1178 در آغوش باران نسرین ثامنی 1380 پگاه 1 1 11
1179 بابانظر محمد حسن نظر نژاد 1388 1 1 34.65
1180 ارزش پدر و مادر در قرآن و روایات سید اسماعیل گوهری 1386 نیایش 1 1 14
1181 تاریخ پانصد ساله تبریز سید آقا عون اللهی پرویز زارع شاهمرسی 1387 امیرکبیر 1 1 10
1182 اسطورگی و فرهیختگی جلال ستاری 1388 ثالث 1 1 5
1183 شرح ادوار صفی الدین ارموی سید عباس معارف 1383 سوره مهر 1 1 6.625
1184 راندن افکار مزاحم استوارت وایلد میترا  کیوان مهر 1386 علم 1 1 3.875
1185 مبانی آهنگ سازی- جلد اول مصطفی کمال پورتراب 1384 چشمه 1 1 3.75
1186 5 دقیقه صرف وقت برای داشتن ناخن های زیبا بادن تانیا سوسن ملک 1387 تورنگ 1 1 10
1187 راهنمای عملی کدگذاری بین المللی سرطان ها غلامرضا لشکرآرا-مصطفی آزادبخت 1384 آیینه جنوب 1 1 3.75
1188 دایره المعارف مصور ایران و جهان حمید اعلمی 1388 صایب 1 1 33.6
1189 تاریخ ایران کمبریج- جلد اول-سرزمین ایران ویلیام بین فیشر تیمور قادری 1387 مهتاب 1 4 31.5
1190 تاریخ ایران کمبریج- جلد اول-مردم ایران ویلیام بین فیشر تیمور قادری 1387 مهتاب 1 4 29.75
1191 رویارویی با تجدد-جلد دوم عبدالله ناصری 1386 علم 1 1 0
1192 دلهای بیدار بتی جین ایدی شهناز مجیدی 1386 روشا 1 1 7.5
1193 را های شگفت انگیز عشق به فرزند جودی فورد نفیسه معتکف 1383 علم 1 1 4.375
1194 نقدی برای تمام فصول اکبر گنجی 1378 طرح نو 1 1 8.75
1195 انسان روح است نه جسد- جلد اول و دوم ریوف عبید کاظم خلخالی 1387 دنیای کتاب 2 1 99
1196 چارلز دیکنز یادداشت های پیک و یک جلد اول پزویز همتیان بروجنی 1394 نشر چشمه 2 1 210
1197 چارلز دیکنز یادداشت های پیک و یک جلد دوم پزویز همتیان بروجنی 1394 نشر چشمه 2 1 210
1198 روزنامه فروش وینس واتر پروین علی پور 1394 نشر چشمه 1 1 45
1199 ایوان منحصر به فرد کاترین اپلگیت کیوان عبیدی آشتیانی 1392 افق 1 1 25
1200 طبقه هفتم غربی جمشید خانیان 1389 افق 1 1 3.75
1201 گیل گمش در پی جاودانه گی ملیح جودت آندای شهرام شیدایی 1389 کلاغ سفید 1 2 31.5
1202 دردسر ساز بن میکائلسن پروین علی پور 1390 نشر چشمه 1 1 29.25
1203 مجموعه ی 5 جلدی مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی 1386 افق 5 1 38.5
1204 همه دوستان من رضا کرم رضایی 1387 ققنوس 1 1 33.25
1205 کلیات نظامی‌گنجوی / نظامی‌گنجوی ؛ وحید دستگردی/اهتمام پرویز بابائی 1388 نگاه 1 3 67.5
1206 گلگشت در وطن(سفرنامچه) ایرج افشار 1384 اختران 1 1 24.5
1207 تاریخ اقوام کوه نشین شمال غرب ایران چارلز برنی/ مارشال لانگ هوشنگ صادقی 1386 نگاه 1 1 27
1208 تاربخ هیجده ساله آذربایجان احمد کسروی 1384 امرکبیر 1 1 19.25
1209 تاریخ ایران کمبریج (جلد دوم)(قسمت اول) دوره های ماد و هخامنشی ایلیا گرشویچ تیمور قادری 1387 مهتاب 2 3 40.25
1210 تاریخ ایران کمبریج (جلد دوم)(قسمت دوم)دوره های ماد و هخامنشی ایلیا گرشویچ تیمور قادری 1387 مهتاب 2 4 33.25
1211 تاریخ مردم ایران(جلد اول) عبدالحسن زرین کوب 1388 امرکبیر 2 1 56
1212 پیام آرمان (جلد دوم) کاظم فتحی 1374 آرزو 2 1 12.8
1213 فرهنگ دانشگاهی(انگلیسی.فارسی) جلد اول عباس آریانپور کاشانی/منوچهر آریانپور کاشانی 1387 امیرکبیر 2 2 112.5
1214 فرهنگ دانشگاهی(انگلیسی.فارسی) جلد دوم عباس آریانپور کاشانی/منوچهر آریانپور کاشانی 1387 امیرکبیر 2 1 112.5
1215 جنگ و صلح 1 لئون تولستوی کاظم انصاری 1387 امیرکبیر 1 2 52.5
1216 جنگ و صلح 2 لئون تولستوی شهلا انسانی 1388 سمیر 1 5 52.5
1217 تاریخ مصر باستان اردشیر خدادادیان 1388 سخن 1 1 50.75
1218 دیوان شهریار(2) محمد حسین شهریار 1388 نگاه 1 1 105.75
1219 نظریه های سوء مصرف مواد مخدر محمد علی زکریایی محمد رضایی 1384 جامعه و فرهنگ 1 1 9.5
1220 المرشد فرهنگ جامع فارسی به عربی امیرهوشنگ دانایی 1386 نگاه 1 1 29.75
1221 خاله ریزه در آستانه سال نو الف پرویسن داود شعبانی 1385 پیدایش 1 1 3.75
1222 اسلام گرایی یا اسلام محمد سعید عشمآوی امیر رضایی 1382 قصیده سرا 1 1 3
1223 افسانه های آذربایجان صمد بهرنگی-بهروز دهقان 1378 مجید 1 1 7.5
1224 قدرت مثبت اندیشی نورمن وینسنت پیل اسماعیل حسینی 1386 ثالث 1 1 11.25
1225 فارس در عصر قاجار حسن امداد 1387 نوید شیراز 1 1 51.75
1226 فرهنگ فارسی دکتر محمد معین(جلد دوم)  غ-ی محمد معین 1386 ادنا 2 1 112.5
1227 فرهنگ جدید(فارسی-فرانسه) جلد اول آ-ض مرتضی معلم 1388 امیرکبیر 2 2 112.5
1228 تاریخ ایران(جلد 5) جی .آ.بویل حسن انوشه 1387 امیرکبیر 5 1 38.25
1229 دلم تنگ است فائزه عطاریان 1386 علم 1 1 20.475
1230 دیو باید بمیرد نیکلاس بلیک(سیسیل دی لوئیس) شهریار وقفی پور 1386 نیلوفر 1 1 8.25
1231 در ستایش دیوانگی دسیدریوس اراسموس حسن صفاری 1387 نشرو پژوهش فرزان روز 1 1 8.25
1232 حاشیه ای بر مبنای داستان ابوتراب خسروی 1388 ثالث 1 1 8
1233 گریز از بهشت استیون کسدی رحیم کوشش 1388 سبزان 1 1 12.5
1234 واپسین شطحیات فریدریش نیچه حامد فولادوند 1387 دیبا 1 1 8
1235 رامسس فرزند خورشید کریستیان ژاک شهین نوروزی باستانی 1387 جویا 2 1 90
1236 بنفشه های لای برف بهاره فریس ابادی 1388 آهنگ دیگر 1 1 3.75
1237 تبلیغات خلاق لوک سولیوان فرزاد مقدم 1385 سیته 1 1 9
1238 مزرعه ی گل های خنثی حامد رسولی 1388 داستان سرا 1 1 4.5
1239 چرا  مردان دروغ می گویند و زنان گریه می کنند آلن و باربارا پبز حوریا موسایی 1388 سلسله مهر 1 1 20.25
1240 آفرینندگان جبی.سی.تورنلی حیدر امینی هرسینی 1388 گوتنبرگ 1 1 19.125
1241 داوری در حقوق خانواده فرج الله هدایت نیا 0
1242 تاریخ و جغرافیای تصوف جمعی از مولفان 1388 کتاب مرجع 1 1 19.8
1243 پیدایش کلینیک میشل فوکو یحیی امامی 1388 نقش و نگار 1 1 22.5
1244 منطق الطیر عطار نیشابوری 1387 مهرایین 1 1 17.5
1245 ماهی از سر فاسد میشود باب گارت کیومرث بازرگان 1388 آریابان 1 1 22.5
1246 آخرین دیدار مریم تاجیک 1383 آفرینش 1 1 11.25
1247 دین وکیش های ایرانی در روران باستان محسن ابوالقاسمی 1386 هیرمند 1 1 13.275
1248 در قلمروی خانان مغول آنه ماری شیمل فرامرز نجد سمیعی 1386 امیرکبیر 1 1 182
1249 رد آبی فرهاد عابدینی 1388 امرود 1 2 8.75
1250 درد سیاوش اسماعیل فصیح 1377 صفی علیشاه 1 1 17.5
1251 زمان گمشده ژاک پره ور مریم رییس دانا 1387 نگاه 1 1 14.7
1252 راز هستی روندا بایرن دل آرا قهرمان 1388 بهجت 1 1 20.25
1253 دندان ها تینا هاو بهرنگ رجبی 1388 نیلا 1 1 1.25
1254 چوپان کلمات مزدک پنجه ای 1388 ایلیا 1 1 5.95
1255 حکایت های دهخدا محمد حسین صفا خواه 1384 قدیانی 1 1 4.5
1256 فرهنگ جشنهای آریایی ، جلد 1 ،  جشنهای نخستین جلال سیمائی 1387 سیمرو 1 1 122.5
1257 نیاسر   کهن باغ شهر ایران مجید فرزادمهر آرانی 1388 میردشتی 1 1 81
1258 یادداشت های یک افسر وظیفه فرهاد ناجی 1389 سخن گستر 1 1 3.75
1259 سراب زندگی ، گوشه های مکتومی از تاریخ معاصر ، (زندگی نامه) منوچهر ریاحی 1371 تهران 1 1 91
1260 تاریخ کامل ایران زمین ، جلد 1 ، از پادشاهان افسانه ای تا پایان دوره پهلوی ( دوره 3جلدی) عباس قدیانی 1387 آرون 1 1 157.5
1261 تجدد آمرانه ، جامعه و دولت در عصر رضا شاه تورج اتابکی مهدی حقیقت خواه 1387 ققنوس 1 2 10.5
1262 امپراتوری عثمانی عصر متقدم خلیل اینالجق کیومرث قرقلو 1388 بصیرت 1 1 280.0004
1263 بابک خرم دین سعید نفیسی 1388 عطار 1 1 17.5
1264 صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب محمد امیر شیخ نوری 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1 1 10
1265 تاریخ ایران پیش از تاریخ تا انقلاب اسلامی فاروق صفی زاده 1388 مدحت 1 1 20.825
1266 توانایی های خود را بشناسید! ویکتورداویدوویچ پکلیس محمد تقی فرامرزی 1386 نشر دنیای نو 1 1 19.25
1267 کلید های طلایی مدیریت رابرت اسلیتر سید جواد معتمدالشریعتی 1388 نشر مرندیز 1 2 7
1268 چگونه خود را  باور کنیم ناتانیل براندن مریم فتاح زاده 1387 نسل نو اندیش 1 1 10.5
1269 اعتماد به نفس سریع پل مکنا کیوان سپانلو – لادن گنجی 1388 سیمای دانش 1 1 8.75
1270 آن چه هر  رهبری باید بداند جان مکسول علی یاراحمدی 1387 نشر افکار 1 1 12.5
1271 کانگ هو کنت بلانچارد سارا بندرومی 1385 انتشارات ابوعطا 1 1 7.5
1272 گلف باز و میلیونر مارک فیشر هاجر هوشمندی 1385 نشر افکار 1 1 7.5
1273 اصول علم ثروت ملل محمد علی فروغی 1387 فرزان 1 1 30.1
1274 سرگشته راه حق نیکوس کازانتزاکیس منیر جزنی 1387 انتشارات امیر کبیر 1 1 8
1275 زبان خوراکیها / جلد اول غیاث الدین جزایری 1387 امیرکبیر 1 1 17.25
1276 مادر کافی جی ا فراست مهبد ابراهیمی 1387 زوار 1 1 22.75
1277 دانستنیهای ضروری بارداری معصومه اخترشناس 1384 جهاد دانشگاهی کرمانشاه 1 1 4
1288 زبان خوراکیها / جلد سوم غیاث الدین جزایری 1387 امیرکبیر 1 1 17.25
1289 اعجاز خوراکیها غیاث الدین جزایری 1387 امیرکبیر 1 1 5.5
1290 رشد یک دختر باربارا مک کاف مژگان درستی 1385 فلسفه 1 1 8.75
1291 کاربرد روان شناسی در آموزش لیونور م.ت.درویل نظام. خواجوی نوری 1386 نسل نو اندیش 1 1 11.75
1292 پیدایش کلینیک میشل فوکو یحیی امامی 1388 نقش و نگار 1 1 12.5
1293 چگونه بهتر بخوابیم پیر فلوشر ساعد زمان 1379 اخوان 1 1 3.5
1294 گفت و گوی یک پزشک با بانوان مسعود صابری 1381 آگه سازان 1 1 6.25
1295 دنیای دختران گابی شوستر کتایون تجلی 1387 پیدایش 1 1 8.75
1296 طب و داروهای سنتی لطفعلی بریمانی 1386 گوتنبرگ 1 1 30.8
1297 خیس حرفهای دوباره ام محمد آشور 1382 داستان سرا 1 1 1.875
1298 خسی در میقات جلال آل احمد 1388 آدینه سبز 1 1 6.25
1299 سمیرا و سمیر زیبا شکیب امیرحسین اکبری شالچی 1386 ثالث 1 1 12
1300 دریاجه شیشه ای- حلد دوم مائیو بنچی قدسی گلریز 1387 روزگار 1 1 35
1301 برگهایی در آغوش باد-جلد دوم غلامحسین یوسفی 1386 علمی 1 1 43.75
1302 عشق و شیاطین دیگر گابریل گارسیا مارکز نازنین نوذری-نازنین میرصادقی 1383 علم 1 1 4.375
1303 ملکه فوزیه در دربار دو پهلوی سعید قانعی 1386 افراسیاب 1 1 22.75
1304 تاریخ جهانگشای جوینی عطا ملک بن محمد بن محمد جوینی حبیب الله عباسی- ایرج مهرکی 1388 زوار 1 1 26.25
1305 تاریخ 18 سالهء آذربایجان احمد کسروی 1384 امیرکبیر 1 1 24.75
1306 تدفین اموات در ایران از دوره باستان تا پایان قاجاریه با نگاهی به مراسم و مذهب عباس قدیانی 1388 آرون 1 1 17
1307 2002 روش برای ابراز عشق سیندی  هاینز محمد جواد انتظاری 1381 زریاب 1 1 3.625
1308 کلید های پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان گلن استنهاوس ناهید آزادمنش 1378 انتشارات صابرین 1 1 1.625
1309 بلوغ اشو مرجان فرجی 1380 رامین 1 1 0
1310 بازرس انتونی شفر شهرام زرگر 1381 نیلا 1 1 5.5
1311 شش شخصیت در جست و جوی نویسنده لوئیجی پیراندلو بهمن فرزانه 1387 کتاب پنجره 1 1 6.25
1312 غرب حقیقی سام شپارد امید امجد 1382 نیلا 1 1 5
1313 گاردن پارتی واسلاو هاول مجید مصطفوی 1382 نیلا 1 1 3.25
1314 آدم برفی و 32 داستان دیگر هانس کریستیان آندرسون جمشید نوایی 1386 نگاه 1 1 15.75
1315 دختری به نام فاجعه نانسی فارمر ناهید هاشمی 1386 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 12.5
1316 ویکتریا کنوت هامسون قاصم صنعوی 1382 گل آذین 1 1 6.25
1317 چهره های ماندگار ترانه و موسیقی فروغ بهمن پور 1387 نامک 1 1 2.25
1318 گفت و گویی شاعرانه با بامداد حسین علیزاده- سید مجتبی ضمیری 1380 نقش و نگار 1 1 3
1319 ادبیات معاصر ایران با گزیده ای از شعر و داستان معاصر غلامحسین ده بزرگی 1386 زوار 1 1 12
1320 پروست درونت می فرزانه طاهری 1372 طرح نو 1 1 6.25
1321 فوق طبیعت لیان واتسن شهریار بحرانی – احمد ارژمند 1388 امیرکبیر 1 1 11.25
1322 کابوس روانشناسی و زیست شناسی رویاهای ترسناک ارنست هارتمن یاور دهقانی هشتچین 1380 امیر کبیر 1 1 8.75
1323 زیبایی شناسی ژان پل سارتر رضا شیرمرز 1387 آهنگ دیگر 1 1 0
1324 روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت حمزه گنجی – رمضان حسن زاده 1386 سخن 1 1 8.25
1325 عقده سیندرلا کولت داولینگ سلامت رنجبر روشنگران و مطالعات زنان 1 2 12.5
1326 مقصد بهرام بیضایی 1378 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 5
1327 مذهب علیه مذهب علی شریعتی 1387 گام نو 1 1 3.5
1328 اگر شبی از شب های زمستان مسافری ایتالو کالوینو لیلی گلستان 1380 آگه 1 1 12
1329 نقش ایت الله مجاهد برازجانی در قیام شهید رئیسعلی دلواری سید ابوالحسن حسینی 1388 ائینه جنوب 1 1 0
1330 زندگی به رغم تاریخ لشک کولاکوفسکی خسرو ناقد 1388 جهان کتاب 1 2 5
1331 منطق صوری(جلد اول و دوم) محمد خوانساری 1388 آگاه 1 1 14.5
1332 مردی بالای صلیب میکا والتاری ذبیح الله منصوری 1388 زرین 1 1 0
1333 زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی لیوئیس کوزر محسن ثلاثی 1388 علمی 1 1 0
1334 روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت روح الله حسینیان-جلال الدین مدنی- رسول جعفریان 1385 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی 1 1 2.5
1335 برجاده های آبی سرخ(جلد اول) نادر ابراهیمی 1388 روزبهان 1 1 31.5
1336 رابعه(جلد دوم) حسینقلی مستعان 1388 نگارستان کتاب 1 1 0
1337 مدیریت صبح روز دوشنبه دیوید کترل نعیمه ترابی فرد 1387 ابوعطا – سپید 1 1 5
1338 مقالاتی درباره تفسیر در علم اجتماعی گئورگ زیمل شهناز مسمی پرست 1386 انتشار 1 1 0
1339 از طاوس تا فرح محمود طلوعی 1387 علم 1 1 0
1340 رز گریه کرد ویلیام ترور آذر عالی پور 1387 افراز 1 1 8.75
1341 باران بهاری پری منصوری 1381 ابانگاه 1 1 3
1342 فاصله مظصفی مستور 1380 مرکز 1 1 7.25
1344 جیران الهه موذنی 1386 شادان 1 1 8
1345 کریسمس مانولیتو الویرا لیندو فرزانه مهری 1388 آفرینگان 1 1 5
1346 دین قدرت جامعه ماکس وبر احمد تدین 1387 هرمس 1 1 22.75
1347 محبت ادموندو امیچیس بهمن فرزانه 1387 آفرینگان 1 1 9.25
1348 یاسمین مو دب پور 1388 نیریز 1 1 29.75
1349 خدای چیزهای کوچک آروندا تیروی گیتا گرکانی 1387 علم 1 1 28.875
1350 داستانک ها ناظم جکمت ایرج نوبخت 1388 دنیای نو 1 1 13.75
1351 سینوحه میکا والتاری احمد بهپور 1388 آسیم 1 1 0
1352 اشک نهان رابیندرانات تاگور مینا اعظامی 1386 آرین 2 1 8.75
1353 ققنوس مازیار شهزاد دولتشاهی 1381 نیم نگاه 1 1 0
1354 غرور و تعصب جین اوستون شمس الملوک مصاحب 1385 نیل 2 1 16.8
1355 شیراز جلوه گه راز سید عبدالرضا قریشی زاده 1386 میردشتی 1 1 0
1356 شبی که  عروسک  زنده شد آر. ال. استاین ویدا 1385 ویدا 1 1 6.25
1357 جراح دیوانه یورگن توروالت ذبیح الله منصوری 1387 نوبهار 1 1 21
1358 درخت معروف علی اصغر محمد خانی 1384 سخن 1 1 43.75
1359 چشمه روشن غلامحسین یوسفی 1388 چشمه روشن 1 1 52.5
1360 سورنا کریم علیزاده 1386 کلبه- دبیر 1 1 43.75
1361 خاطرات عروس بیقرار لورا وولف نفیسه معتکف 1383 علم 1 1 11.375
1362 وصف گل سوری منوچهر آتشی 1370 مروارید 1 1 0
1363 آرزو کن جان مکسول ربابه امیری 1388 ابوعطا – سپید 1 2 5.5
1364 نگاشته هایی تاریخی گروه نویسندگان 1386 ثالث 1 2 12.25
1365 سیر خط کوفی علی ایمانی 1386 زوار 1 1 15.75
1366 ماه نگار جواد جزینی 1375 سوره 1 1 5
1367 بازپسین گفت‌و گو : مصاحبه با سارتر جلال ستاری. 1386 مرکز 1 1 3.5
1368 شیش و بش محمد چرم‌شیر 1387 نیلا 1 1 5.5
1369 ملودی‌های سرگردان کامران اصغری 1388 نگاه‏‫ 1 1 3.75
1370 پ‍روس‍ت‌ درون‍ت‌ م‍ی‌ ف‍رزان‍ه‌ طاه‍ری‌ 1381 طرح‌ ن‍و 1 1 3
1371 قصه‌های پدربزرگ احمدرضا احمدی. 1387 فق 1 2 7.5
1372 بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن کورت توخولسکی م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ض‍دان‍ل‍و 1388 اف‍راز‏‫ 1 2 5.5
1373 طبقات اجتماعی،دولت و انقلاب در ایران حمد اشرف ، علی بنو‌عزیزی سهیلا ترابی‌فارسانی 1388 نیلوفر‏‫ 1 1 12
1374 ارنستو چه گوارا اندرو سینکلر شهریار خواجیان 1387  آشیان‏‫ 1 1 6.25
1375 هرمتیکا، حکمت مفقودی فرعونان یموتی فرک ؛پیتر گندی رادمهر، فریدالدین 1384 مرکز 1 1 6
1376 از واژه تا فرهنگ بهاءالدین خرمشاهی 1387  ناهید 1 1 23.8
1377 برآمدن جامعه شناسی تاریخی دنیس اسمیت هاشم آقاجری 1392 مروارید 1 1 12.25
1378 تاریخ پیوستگی های فرهنگ ایران با فرهنگ زبان‌های ترکی در سده‌های ۱۱- ۱۷ وا ام. ژرمیاس عباسقلی غفاری‌فرد. 1386 امیرکبیر 1 1 10
1379  تحریر نوین تاریخ جهانگشای جوینی (ع‍طام‍ل‍ک‌ ج‍وی‍ن‍ی‌) م‍ن‍ص‍ور ث‍روت‌ 1378  ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر 1 1 21
1380 امویان نخستین دودمان حکومت گر در اسلام  ( ۶۶۱-۷۵۰ م) جرالد هاوتینگ عیسی عبدی 1388 امیرکبیر 1 3 7
1381 حافظه و یادگیری  روش های نوین در آموزش بزرگسالان برنترد لاول غلامرضا احمدی 1366 ققنوس 1 1 0.1
1382 جور هندوستان می کشیدم م‍ه‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ور 1380 ک‍ت‍اب‌ روز 1 1 2.75
1383 روشنفکران ایران: روایت های یاس و امید علی میرسپاسی جامعه باز و دشمنان آن 1387  توسعه‏‫ 1 1 11.25
1384 خورشید را بیدار کنیم ژوزه‌ م‍ائ‍وروده‌ واس‍ک‍ون‍س‍ل‍وس‌ ق‍اس‍م‌ ص‍ن‍ع‍وی‌ 1384  راه‌ م‍ان‍ا 1 1 9.75
1385 پرسه ای پروانه ای علیرضا زندی 1381 روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، 1 1 5.5
1386 بازیگر حضور صحنه ای س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ی‌ 1386 اف‍ک‍ار 1 1 5.5
1387 رامش شهین خسروی نژاد 1382 1 1 2
1388 چگونه داستان بنویسیم بنتیز پلگمن بهرنگ اسماعیلیون 1387 روزیهان 1 1 4
1389 آفرینش سلامتی دیپیک چوپرا، –  دیوید سسیمون هایده عظیمی 1387 بهجت 1 1 6.25
1390 هم غذای کمکی هم شیر مادر س‍ارا ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ت‍ی‍ن‌ پ‍درام‍ی‌ 1385  پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫ 1 1 8.75
1391 شیر مادر جین چامپلی متین پدرامی 1387  پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫ 1 1 8.75
1392 تبریز مه آلود م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د اردوب‍ادی‌ رح‍ی‍م‌ رئ‍ی‍س‌ن‍ی‍ا 1387  ن‍گ‍اه‌، 2 1 57.75
1393 ت‍ب‍ری‍ز طوف‍ان‍ی‌ س‍ع‍ی‍د م‍ن‍ی‍ری‌ 1382 ع‍ل‍م‍ی‌ 1 1 148.75
1394 رز های بیاتریس شارلو‌ته لینک مهشید میر‌معزی 1386  ثالث‏‫ 1 1 31.15
1395 فرهنگ  ازبکی به فارسی محمدحلیم یارقین – شفیقه یارقین 1386 سخن 2 1 64.75
1396 آزیا نام تاریخ و فرهنگ ایران باستان ابوالفضل ایران نژاد 1386 خدمات فرهنگی کرمان 1 1 19.25
1397 تاریخ ایران باستان آرایایی ها و مادها هخامنشیان سلوکیان اردشیر خدادادیان 1383 سخن 2 1 0
1398 تاریخ ایران باستان اشکانیان و ساسانیان اردشیر خدادادیان 1383 سخن 2 1 0
1399 تاریخ عصر چنگیزخان مغول: بازگردانی جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی بر اساس تصحیح علامه محمد قزوینی چاپ بریل لیدن ۱۹۳۷ روزان آزادبخت 1387 روزبهان‏‫ 1 2 12.5
1400 تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار (از مجموعه تاریخ کیمبریج) پیتر آوری مرتضی ثاقب فر 1384 جامی 1 1 54
1401 تاریخ ایران کیمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانی (جلد پنجم) جی.آ.بویل حسن انوشه 1387 امیر کبیر 1 1 38.25
1402 تاریخ عالم آرای عباسی ( نیمه دوم جلد دوم) ایرج افشار 1387 امیر کبیر 1 1 63
1403   تاریخ انقلاب  روسیه لئون تروتسکی سعید باستانی 1387 نیلوفر 1 1 64.75
1404 دیوان حافظ حافظ 1386 کتابسرای تندیس 1 1 63
1405 تاریخ هنر ایران جلد 1 جهانگیر نصری و عباس شیرزادی 1388 آرون 1 1 112
1406 فرهنگ فارسی دکتر محمد معین دوره 6 جلدی محمد معین 1388 امیر کبیر 6 2 280
1407 یعقوب ترین یوسف سید مهدی شجاعی 1388 سوره 1 1 41.65
1408 فلسفه و آئین زرتشت احمد عباسیان 1386 ثالث 1 1 14.7
1409 گفتار بزرگان ح. رحمت نژاد 1387 عارف کامل 1 1 21
1410 پشت دیوار امیر بخشایی 1382 ثالث 1 1 1.5
1411 قلعه پرتغالی عباس عبدی 1386 چشمه 1 1 5
1412 جنگ و صلح لئون تولستوی 1387 امیرکبیر 1 1 52.5
1413 چه دیر … محکامه رحیم زاده 1387 ققنوس 1 1 8
1414 صلیب مهیا ایرج صف شکن 1385 نگاه 1 1 6.25
1415 زخم های فرهنگی ما ایرانیان سعید ارجائی 1387 پازینه 1 1 7.5
1416 فرقه دمکرات آذربایجان شاهرخ فرزاد 1386 اوحدی 1 1 27.3
1417 حافظ در هزار منزل هوشنگ فتا 1388 نوید 1 1 29.05
1418 تاریخ جهان باستان مومنی، همدانی، انصاری 1386 فردوس 3 1 262.5
1419 تاریخ مردمی جهان کریس هارمن بابایی و نوایی 1386 نگاه 1 1 33.25
1420 سیاست و فرهنگ روزگار صفوی رسول جعفریان 1387 علم 1 1 120.75
1421 تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی 1387 امیرکبیر 1 2 42
1422 تاریخ ایران دوره هخامنشیان ایلیا گرشویچ مرتضی ثاقب فر 1387 جامی 1 1 56
1423 تاریخ ایران  از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ر.ن. فرای حسن انوشه امیرکبیر 1 1 28
1424 سفرنامه آدام اولئاریوس احمد بهپور 1385 ابتکار نو 1 1 16.8
1425 سرگذشت موسیقی ایران روح الله خالقی 1387 صفی علیشاه 2 1 56
1426 خان جهانگیر مالکم بس جواد سید اشرف 1382 علم 1 1 15.925
1427 خون و خاکستر احمد ناظرزاده کرمانی 1387 سمیر 1 1 42
1428 زن از کتیبه تا تاریخ: دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان جلد دوم پوران فرخزاد 1378 زریاب 1 1 38.5
1429 تاریخ ایرلن کمبریج دوره صفوی پیتر جکسون و لورنس لاکهارت تیمور قادری 1387 مهتاب 2 1 61.25
1430 ایران از آغاز تا اسلام رومن گیرشمن محمد معین 1386 نگاه 1 1 24.5
1431 تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز ا.آ گزانتوسکی و… کیخسرو کشاورزی 1386 گلشن 1 1 33.25
1432 با غزاله تا تاکجا غزاله علیزاده 1384 توس 1 1 19.6
1433 خوش بینی آموخته شده مارتین سلیگمن رامین کریمی,الهام سادات 1388 بهار سبز 1 1 6.25
1434 مجموعه اشعار حمید مصدق 1386 نگاه 1 1 31.5
1435 سفال و سفالگری در ایران سیف الله کامبخش فرد 1386 ققنوس 1 1 26.25
1436 اوهارا اگنس اسلای ترنبال مجتبی شروقی 1381 پلیکان 1 1 14.7
1437 رابعه حسینقلی مستعان 1388 نگارستان کتاب 1 1 112
1438 چین باستان النور ج.هال مهدی حقیقت خواه 1387 ققنوس 1 1 12.25
1439 ایران و جنگ جهانی اول تورج اتابکی مهدی حقیقت خواه 1387 ققنوس 1 1 13
1440 رزهای بئاتریس شارلوته لینک مهشید میر‌معزی 1386 ثالث 1 1 31.15
1441 فرهنگ جشن های آریایی جلال سیمائی 1387 سیمرو 1 1 157.5
1442 اسکارلت الکساندرا ریپلی پرتو اشراق 1388 ناهید 2 3 168
1443 اشعه اللمعات شیخ نورالدین عبدالرحمن جامی 1383 بوستان کتاب 1 1 5.75
1444 تناسب و تندرستی هاروی و مریلین دایموند شیرین دانشمند 1385 چشمه 1 1 5.5
1445 گریز از آزادی اریک فروم عزت الله فولادوند 1388 گلشن 1 1 10.5
1446 تاریخ ده هزار ساله ی ایران عبدالعظیم رضایی 1388 اقبال 1 1 0
1447 چشم بهشتی دیوید آلموند نسربن وکیلی 1387 آفرینگان 1 1 8
1448 دین و دولت در عهد ساسانی شیرین بیانی 1380 جامی 1 1 4.625
1449 خط زمان مایکل کرایتون محمد حسین ترکی 1383 نیلا 1 1 16.8
1450 اسطوره مهر 2 (زندگی و سینمای سوسن تسلیمی) بیتا ملکوتی 1384 ثالث 1 3 13.65
1451 خاندانهای حکومتگر ایران (قاجار- پهلوی) باقر عاقلی 1386 نامک 1 1 26.25
1452 دختر یتیم  احمد پیرانی 1387 به آفرین 2 1 52.325
1453 جسدهای شیشه ای 1 مسعود کیمیایی 1387 اختران 1 1 34.65
1454 اطلاعات عمومی گنجینه های دانش محمود اختریان و دیگران 1388 محمد 1 1 90
1455 سقوط 1387 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی 1 1 24.5
1456 عشق خنده زندگی جبران خلیل جبران مسیحا برزگر 1384 اجتماع 1 1 16.8
1457 قصه های شیرین(کلیله و دمنه) نصراله منشی بازنویسی داوود لطف اله 1388 پیدایش 1 1 8.75
1458 گزیده هایی از شاهنامه فردوسی 1 احمد نفیسی 1387 تهران 1 2 7.5
1459 سرّ نی ( نقد وشرح مثنوی) عبدالحسین زرین کوب 1388 علمی 1 1 78.75
1460 مثنوی مولوی برای نوجوانان 1 احمد نفیسی 1387 تهران 1 1 6.375
1461 خاطرات اشرف پهلوی اشرف پهلوی 1388 به آفرین 1 1 16.275
1462 کیمیای سعادت 1 محمد غزالی 1387 گنجینه 1 1 52.5
1463 از نیما تا روزگار ما 3 یحیی آرین پور 1387 زوار 1 1 112.5
1464 تاریخ عصر حافظ 1 قاسم غنی 1386 زوار 1 1 50.75
1465 دو خواهر 1 میشل زواگو 1370 گوتنبرگ 1 1 87.5
1466 دلاور زند 1 نصرت نظمی 1388 ارغوان و آراج 1 1 63
1467 تاریخ هنر ایران 1 نصری اشرفی، شیرزادی آهو دشتی 1388 آرون 1 1 112
1468 کله پوک و عاقل عبدالرحمان دیه جی 1388 افق 1 1 3.75
1469 پاپ و مرد مرتد مایکل وایت فروغ پور یاوری 1384 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 6.75
1470 تعلیم زندگی آیلین مولیگان حامد فراهانی پارسا 1387 ثالث 1 1 11.25
1471 کلوگری زری شاه حسینی 1383 آیینه جنوب 1 2 1.75
1472 جزیره یخی ما داره ذوب میشه جان کوتر فریبا جعفری 1388 نسل نو اندیش 1 1 24.15
1473 مدیریت سنجیده سید محمد باقری زاده 1378 رسا 1 1 2.5
1474 چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اسپنسر جانسون شمسی بهبهانی 1388 اختران 1 1 2.5
1475 تازخ ارتش ایران از هخامنشی تا عصر پهلوی غلامرضا بابایی 1382 آشیان 1 1 20.3
1476 خاکی و آسمانی 1 دیوید وایس بهرام بیگی 1388 مروارید 1 1 59.5
1477 هفت به اضافه یک کورش زیاوری 1385 فرهنگ ایلیا 1 1 3.75
1478 چهره به چهره ( نمایشنامه) فرامرز طالبی 1386 فرهنگ ایلیا 1 1 3.75
1479 مشاهیر ایران زمین از مشروطیت تا عصر حاضر جلد 2 اسماعیل هنرمند نیا 1386 سایه گستر 1 1 15.75
1480 برادران کارامازوف جلد 1 فئودور داستایوسکی صالح حسینی 1387 ناهید 1 1 57.75
1481 مجموعه اشعار جواد مجابی 1 جواد مجابی 1387 نگاه 1 1 33.25
1482 سرشت راستین انسان اریک فروم فیروز جاوید 1386 اختران 1 1 3.5
1483 جوان خام فئودور داستایوسکی عبدالحسین شریفیان 1388 نگاه 1 1 43.75
1484 متن کامل دیوان پروین اعتصامی منوچهر مظفریان 1384 نقش اندیش 1 1 8.75
1485 مازیار (ایران در زمان عباسیان) منوچهر دبیر منش 1387 دبیر 1 1 42
1486 خوشه های خشم جان اشتاین بک شاهرخ مسکوب 1388 امیرکبیر 1 1 26.25
1487 تاریخ بیست ساله ایران جلد 8 حسین مکی 1380 علمی 1 1 44.8
1488 دیکشنری انگلیسی فارسی آریان پور 1387 امیرکبیر 2 1 87.5
1489 فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یکجلدی آریان پور 1387 امیرکبیر 1 1 42
1490 فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یکجلدی آریان پور 1386 امیرکبیر 1 1 38.5
1491 بررسیهای کاربردی توسعه و اقتصاد ایران 3 فریبرز رئیس دانا 1380 نشر چشمه 1 1 42
1492 جنگ و صلح 2 لئون تولستوی کاظم انصاری 1387 امیرکبیر 1 4 52.5
1493 جستجو در تصوف ایران عبدالحسین زرین کوب 1388 امیرکبیر 1 1 12.5
1494 تاریخ غزنویان کلیفورد ادموند باسورث حسن انوشه 1385 امیرکبیر 1 1 18.2
1495 شرح زندگانی من (تاریخ دوره قاجاریه) 1 عبداله مستوفی 1384 زوار 1 1 121.5
1496 نگاهی به تاریخ جهان 3 جواهر لعل نهرو محمود تفضلی 1387 امیرکبیر 1 1 59.5
1497 فلسفه در سی روز دومینیک ژانیکو علیرضا حسن پور 1385 نقش و نگار و فلسفه 1 1 10.5
1498 قبیله خرس غار جین ام آول شهیندخت لطف اللهی 1385 نشر چشمه 1 1 14.7
1499 دود مقدس شیوا مقانلو 1385 ققنوس 1 1 3
1500 مشتی نور سرد ضیاء موحد 1383 نیلوفر 1 1 6.25
1501 آسیب شناسی دین پژوهی معاصر عبدالحسین خسرو پناه 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1 1 28
1501 هنر مشاوره تلفیقی دو جلد با سی دی جرالد کوری اعتمادی و هاشمی آذر 1385 فراروان 2 1 5.75
1503 راهنمای درمان طبیعی پاوو آیرولا علی اکبر راد پویا 1387 ثالث 1 1 23.8
1504 شعر روزهای دلتنگی خسرو ناقد و باسم رسام 1387 جهان کتاب 1 3 3
1505 ماهی سیاه کوچولو منوچهر خاکسار هرسینی 1387 افراز 1 1 4.5
1506 گذری بر داستان نویسی فارسی مهوش قویمی 1387 ثالث 1 1 11.25
1507 سفر محمود دولت آبادی 1383 نگاه 1 1 3
1508 دهخدا در افق روشنفکری ایران حجت اله اصیل 1387 کویر 1 1 4.5
1509 تاریخ ایران کمبریج جلد ششم قسمت دوم پیتر جکسون و لورنس لاکهارت تیمور قادری 1387 مهتاب 1 3 45.5
1510 تاریخ ایران کمبریج جلد ششم قسمت سوم پیتر جکسون و لورنس لاکهارت تیمور قادری 1387 مهتاب 1 3 52.5
1511 اسپیتاما گورویدال کیومرث پارسای 1388 سمیر 1 2 43.75
1512 منشآت قائم مقام فراهانی سید بدرالدین یغمایی 1386 نگاه 1 1 24.5
1513 بازنگری تاریخ ایران از عهد باستان تا امروز محمود طلوعی 1388 تهران 1 1 50.75
1514 آیین و اندیشه سید محمد موسوی 1382 حکمت 1 1 15.75
1515 تاریخ خزران د.م. دانلپ محسن خادم 1382 ققنوس 1 1 9.8
1516 دین مهری فرانس کومن احمد آجودانی 1386 ثالث 1 1 12.25
1517 بر ساحل جزیره سرگردانی علی دهباشی 1383 سخن 1 1 54
1518 با کاروان حله عبدالحسین زرین کوب 1378 علمی 1 1 26.25
1519 دین در محدوده عقل تنها ایمانوئل کانت منوچهر صانعی دره بیدی 1388 نقش و نگار 1 5 10.5
1520 راهنمای نظریه ادبی معاصر رامان سلدن، پیتر ویدوسون عباس مخبر 1378 طرح نو 1 1 15
1521 نقش بر آب عبدالحسین زرین کوب 1388 سخن 1 1 43.75
1522 نیکلاس نیکلبی چارلز دیکنز محسن سلیمانی 1388 نشر افق 1 3 6.25
1523 دموکراسی در برابر بی عدالتی فریبرز رئیس دانا 1381 علم 1 2 4.625
1524 صد جنگ بزرگ تاریخ علی غفوری 1388 هیرمند 1 1 51.8
1525 فرهنگ فارسی عمید آ-د حسن عمید 1387 امیرکبیر 1 1 59.5
1526 قیام شیخ سعید پیران رابرت اولسن ابراهیم یونسی 1377 نگاه 1 1 3.125
1527 سیمای زرد و پنج داستان دیگر(شرلوک هلمز) آرتور کانن دویل کریم امامی 1387 طرح نو 1 1 37.5
1528 زیباتری از جنون علی بابا چاهی 1387 ثالث 1 2 21.7
1529 مادموازل اولمپ الکساندر دوما ناصر ایراندوست 1388 سمیر 1 1 31.5
1530 مثل ها و قصه هایشان مصطفی رحماندوست 1387 کتابهای مهتاب 1 1 22.75
1531 آزردگان فدور داستایوسکی مشفق همدانی 1387 صفی علیشاه 1 2 28
1532 تاریخ تفکر مسیحی تونی لین روبرت آسریان 1386 فرزان 1 1 36.75
1533 سینوحه، پزشک مخصوص فرعون میکا والتاری ذبیح الله منصوری 1387 زرین 2 2 67.5
1534 حوزه نجف و فلسفه ی تجدد در ایران موسی نجفی 1387 شابک 1 1 40.5
1535 قیصر و کسری رابرت گریوز فریدون مجلسی 1387 امیرکبیر 1 1 16.45
1536 تهران قدیم م حسن بیگی 1388 شمشاد 1 1 26.25
1537 رازهایی درباره زنان باربارا دی انجلس هادی ابراهیمی 1388 نسل نو اندیش 1 5 34.65
1538 جشن های نوروزی جلال سیمایی 1387 سیمرو 2 1 157.5
1539 ماه عسل آفتابی سیمین دانشور 1382 نگاه 1 2 3
1540 دارم احتجاب را زنده می کنم یزدان سلحشور 1382 امتداد 1 3 2
1541 موبی دیک هرمان ملویل نوشین ابراهیمی 1388 افق 1 1 12.5
1542 خواب نامه های مارهای ایرانی علی مراد فدایی نیا 1385 ثالث 1 1 5
1543 سومین کرانه رود، مجموعه دوازده داستان نویسندگان آمریکای لاتین مراد فرهادپور 1382 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 4
1544 تشییع جنازه یک زنده به گور فتح الله بی نیاز 1382 امتداد 1 2 3.25
1545 پولک سرخ محبوبه میر قدیری 1384 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 7.5
1546 نوعی خصومت فتح الله بی نیاز 1384 امتداد 1 1 3.25
1547 تا ژرفای دره ها علیرضا زندی 1383 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 4
1548 مرا نرگس صدا کن ملوک بهروز 1377 قصیده 1 1 87.5
1549 آب و خاک جعفر مدرس صادقی 1384 مرکز 1 2 4.875
1550 بانوی نقاش حاجیه شاطرلو 1381 تهران 1 1 3.5
1551 مکانی به وسعت هیچ فتح الله بی نیاز 1384 امتداد 1 1 6.25
1552 پرسه ای پروانه ای دکتر ع.ر.زندی 1381 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 5.5
1553 حکیم بانوی شعر دکتر رحیم چاووش اکبری 1387 ثالث 1 2 23.8
1554 آوازهای بیدل اکبر بهداروند 1386 نگاه 1 1 40.5
1555 الفقه العلم محمد جواد مغنیه 1386 1 1 0
1556 سیره نبوی ابوالحسن بکری رسول جعفریان 1388 تهران 1 1 7.425
1557 مجمع الانوار احمدبن عمربن علی نظامی عروضی سمرقندی دکتر محمد معین 1388 خاشع 1 1 56.25
1558 راز شاد زیستن انذرو متیوس زهرا نبی یی 1388 فلسفه 1 3 7.5
1559 گزیده غزلیات شمس تبریزی مقدمه و انتخاب بیتارهاوی 1388 نگاه 1 1 0
1560 داداشیرین ابراهیم یونسی 1380 نگاه 1 1 9.8
1561 بهشت تونی موریسون 1386 روزگار 1 1 14
1562 رضا امین خانی رضا امیر خانی 1388 علمی 1 1 26.25
1563 جوان در پرتو اهل بیت محمدعلی خادمی کوشا 1382 بوستان کتاب 1 1 0.5
1565 کوروش هخامنشی فرشاد مهر 1387 محمد 2 1 16.25
1566 بعد از عشق فریده گلبو 1383 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 5
1567 اما آیا این هنر است؟ سینتیا فریلند کامران سپهران 1383 مرکز 1 1 5.375
1568 به رنگ برگ های سپیدار خسرو همزوی 1386 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 5
1569 سی و شیش علیرضا زندی 1386 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 7.5
1570 تغییر مسیر باد غدغن است احمد درخشان 1388 افراز 2 1 6
1571 طرحی از تردید فریبا جعفری 1384 آیینه جنوب 1 1 1.75
1572 در زلال شعر کامیار عابدی 1385 ثالث 1 1 13
1573 زیباتری از جنون علی بابا چاهی 1387 ثالث 1 1 15.5
1574 وهابی ها سید محسن الامین سید ابراهیم سید علوی 1387 امیرکبیر 1 1 29.75
1575 سیرت رسول الله رفیع الدین اسحق بن محمد همدانی اصغر مهدوی 1377 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1 1 70
1576 تاملی در حافظ محمدعلی اسلامی ندوشن 1388 یزدان 1 1 26.25
1577 شبهای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین 1388 آدینه سبز 1 1 35
1578 آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش مری بویس 1387 نگاه 1 1 19.25
1579 بیداد سکوت فرشته کوثر 1383 روشنگران و مطالعات زنان 1 1 2.5
1580 قصه های سرزمین اشباح دارن شان فرزانه کریمی 1387 چاپخانه قدیانی 1 1 29.75
1581  دین در محدوده عقل تنها ایمانوئل کانت منوچهر صانعی دره بیدی 1388 نقش و نگار 1 1 18.9
0

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]