طی سه سال گذشته صدها کتاب به اعضا امانت داده شده است. به طور میانگین همواره 60 کتاب در حال گردش در دست اعضا است. بسیاری از مخاطبان برای حضور در امتحانات مختلف نیاز خود به فرهنگنامه‌های انگلیسی به فارسی و فرانسه به فارسی را از نوروززمین تهیه می‌کنند.

در مجموع صدها نفر به تکرار از این خدماتِ کتابِ نوروززمین استفاده کرده‌اند.

در بخش فروش علاوه بر آنچه در نوروززمین موجود است عنوان‌های متعددی خریداری شده و به مجموعه افزوده شده است.

شرایط عضویت کتابخانه

خرید کتاب